Wiara w czyściec jest ocziwistością

Dla tego kto rozumie i wierzy w Niebi i piekło, czyściec jest czymś oczywistym.
Egoizm doprowadza do tłumaczenia się z grzechu, jakby go nie było, jakby wszystko było dobrze czynione, nawet oczywiste zło. Ma przecież wolne sumienie, pragnie wiary bez krzyża i Królestwa Bożego bez Sprawiedliwości.
Egoista odrzuca grzech, piekło, boi się własnego sumieni więc dla takiego rozumu czyściec jest czymś niedopuszczalnym.
Egoista nie kocha.
Egoista chrześcijanin zatrzymał się tylko na fragmencie Słów Pisma Świętego i Ewangelii.

“W czyśćcu Miłość Boga łagodzi Sprawiedliwość Boga,
lecz także miłość człowieka łagodzi niesprawiedliwość człowieka.”
Sb. Abp Fulton J. Sheen