Wszystko co istnieje jest racjonalne

Dlaczego wszystko co istnieje jest takie racjonalne? Ponieważ zostało pomyślane, aż do najgłębszych elementów tych struktur bytowych przez Boski rozum. A ktoś powie, ale jak to Pan Bóg stworzył świat? Pan Bóg stwarza mówiąc. Mówiąc. Jeżeli Pan Bóg mówi, powie niech się to stanie, to ta dusza i duch tego człowieka, w momencie poczęcia się stają. Konteksty wszystkich cudów Jezusa. Czy Pan Jezus cokolwiek robił? Owszem: to pisał na piasku, to mówił „napełnijcie stągwie wodą,” to coś tam położył niewidomemu na oczy. Pan Jezus powiedział i stało się. Cud wskrzeszenia Łazarza, jak się dokonał? Pan Jezus powiedział, powiedział: Łazarzu, tobie mówię wstań. Czym się różni język Boga od języka człowieka? Język Boga jest wszechmocny, a język ludzki jest ludzkim językiem, on mówi, ale żeby czegoś dokonać, to Pan Bóg dał nam ręce, powiedział masz rozum, zrób sobie narzędzia. Nasz język jest też bardzo cenny, ale nie ma jednego atrybutu, który jest konieczny do tego, żeby dokonać aktu – creatio ex nihilo, czyli stworzenia z nicości.

Ks. prof. Tadeusz Guz – konferencja 1 – 22-10-2016. Rozum, prawda i czas.
https://www.youtube.com/watch?v=8P0yjQvkQvw