Króluj nam Chryste w Polsce!

Akt oddania się Jezusowi Chrystusowi jako Królowi pod Jego Panowanie, to skierowanie swej wolnej woli z miłości ku Dobru Najwyższemu i przypomnienie, że Bóg ma być na pierwszym miejscu i …

Każdy człowiek jako człowiek jest dobrem

Każda wolna wola, każdego Polaka, powinna opowiedzieć się za każdym człowiekiem, poczętym, sędziwym, wykształconym czy nie. Każdy człowiek jako człowiek jest dobrem. W związku z tym ja nie mogę bazować …