Rozum jest powołany do poznania Prawdy

Czymś pierwszym w dziedzinie zamierzenia w istocie działającej jest cel. Jest przyczyną. Kiedy będę działać właściwie, nawet w najdrobniejszych aktach działania? Wtedy kiedy będę działać ze względu na cel. Cel pośredni małe dobro. Ja tylko wtedy mam właściwie ustawioną wolność, kiedy wpiszę ten akt działania postawienia tej herbaty w realizację mojego celu najwyższego. Zauważmy, jeżeli mój rozum jest powołany do poznania prawdy, to prawda o człowieku, aniołach, zwierzętach jest piękna. Najwyższym celem poznania prawdy jest Prawda Boska. Rozum ochrzczony, co to znaczy, że mam – jeżeli poznaję różne prawdy, ale poznawanie różnych prawd o świecie prowadzi mój rozum do poznania Prawdy Najwyższej. Cel mojego poznania intelektualnego, czyli mojej pracy rozumowej – jestem ustawiony na Najwyższą Prawdę. Co się stało w Chrzcie Świętym? Najwyższa Prawda przez Sakrament Chrztu Świętego zamieszkała w moim rozumie na sposób Wiary Świętej. W moim ochrzczonym rozumie jest ta Prawda. Nieskończone Miłosierdzie Boskiej Prawdy, że Ona z zaświatów przez które mojemu intelektowi było by się tak trudno przebić, przybywa w tych prostych znakach sakramentalnych chrztu do mojego własnego rozumu i w nim zamieszkuje.

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz – Wykład – 24 kwietnia 2016 r.
https://www.youtube.com/watch?v=qV5POrBHw80