16 listopada Żywot świętego Alberta Wielkiego, Doktora Kościoła

(Żył około roku Pańskiego 1280) Uczony ten zakonnik, któremu słusznie nadano przydomek “Wielkiego”, urodził się w Lawingen nad Dunajem i pochodził z rodu hrabiów Bolestät z Szwabii. Matka jego, wielka … Czytaj dalej 16 listopada Żywot świętego Alberta Wielkiego, Doktora Kościoła