26 września Żywot świętego Cypriana i świętej Justyny, Męczenników

(żyli około roku Pańskiego 240) Święty Cyprian był synem bałwochwalczego kapłana z Antiochii. Bogaty w dobra doczesne i zdolności chciał się poświęcić temu samemu powołaniu co ojciec. W tym celu … Czytaj dalej 26 września Żywot świętego Cypriana i świętej Justyny, Męczenników