20 września. Żywot błogosławionego Władysława z Gielniowa, bernardyna

(żył około roku Pańskiego 1440) Rozważając zasługi, jakie nasi święci i błogosławieni w swym życiu doczesnym położyli dla Kościoła i narodu polskiego, jedno z pierwszych miejsc przyznać musimy błogosławionemu Władysławowi … Czytaj dalej 20 września. Żywot błogosławionego Władysława z Gielniowa, bernardyna