Bogactwo, cel czy Dar?

Bogactwo materialne jest celem przez co zniewala spragnione ciała.
Bogactwo duchowe jest Darem, a przez radosne dzielenie się Dobrem otrzymuje się szczęście i wolność.