18 czerwca Żywot błogosławionego Wawrzyńca od Zmartwychwstania

(Żył około roku Pańskiego 1691) Przed wstąpieniem do zakonu karmelitańskiego Wawrzyniec zwał się Mikołajem Hermanem, a ojczyzną jego była Lotaryngia, gdzie się urodził z bogobojnych rodziców, którzy wychowali go w … Czytaj dalej 18 czerwca Żywot błogosławionego Wawrzyńca od Zmartwychwstania