Modlitwa za: Biskup MAREK SOLARCZYK

Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej

Dewiza biskupia: Omnia possibilia credenti
(Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy)

urodzony: 13.04.1967, Wołomin
święcenia prezbiteratu: 28.05.1992
święcenia biskupie: 19.11.2011
Funkcje w KEP:
– Delegat KEP ds. Powołań
– Członek Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną
– Członek Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań
– Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej w Polsce
– Członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży
– Członek Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Luterańsko-Augsburską
– Delegat KEP ds. Działalności w Polsce “Kirche in Not”
Inne funkcje:
– Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji “Opoka”