Modlitwa za: Biskup ADAM BAŁABUCH

Biskup Pomocniczy Diecezji Świdnickiej

Dewiza biskupia: Totus Christi et Mariae
(Cały Chrystusa i Maryi)

urodzony: 13.04.1961, Ścinawka Średnia
święcenia prezbiteratu: 24.05.1986
święcenia biskupie: 08.05.2008
Funkcje w KEP:
– Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów