Modlitwa za: Biskup ANDRZEJ SIEMIENIEWSKI

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej

Dewiza biskupia: Deus Caritas est
(Bóg jest Miłością)

urodzony: 08.08.1957, Wrocław
święcenia prezbiteratu: 01.06.1985
święcenia biskupie: 11.02.2006
Funkcje w KEP:
– Delegat KEP ds. Federacji Bibliotek Kościelnych “Fides”
– Delegat KEP ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich