Modlitwa za: Biskup MARIUSZ LESZCZYŃSKI

Biskup Pomocniczy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Dewiza biskupia: Veni Creator Spiritus
(Przybądź, Duchu Święty)

urodzony: 03.04.1957, Horyniec
święcenia prezbiteratu: 28.06.1983
święcenia biskupie: 04.07.1998