22 kwietnia Żywot świętej Opportuny, siostry przełożonej

(Żyła około roku Pańskiego 770) Święta Opportuna urodziła się w mieście Seez w Normandii i pochodziła z rodu królewskiego. Jeszcze będąc dzieckiem okazywała wielką żarliwość w modlitwie i szczególniejszą miłość … Czytaj dalej 22 kwietnia Żywot świętej Opportuny, siostry przełożonej