Modlitwa za: Biskup PAWEŁ STOBRAWA

Biskup Pomocniczy Diecezji Opolskiej

Dewiza biskupia: Caritati confisus sum
(Zawierzyłem Miłości)

urodzony: 22.04.1947, Zborowskie (Opolszczyzna)
święcenia prezbiteratu: 20.05.1973
święcenia biskupie: 14.05.2003
Funkcje w KEP:
– Członek Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
– Członek Komisji ds. Misji