Modlitwa za: Biskup MIECZYSŁAW CISŁO

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej

Dewiza biskupia: Christus Pascha nostrum
(Chrystus nasza Pascha)

urodzony: 15.08.1945, Niemirówek k. Zamościa
święcenia prezbiteratu: 14.06.1970
święcenia biskupie: 02.02.1998
Funkcje w KEP:
– Członek Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego Na Ukrainie
– Przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego
– Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem