Modlitwa za: Biskup ANTONI DŁUGOSZ

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej

Dewiza biskupia: Servire
(Służyć)

urodzony: 18.04.1941, Częstochowa
święcenia prezbiteratu: 20.06.1965
święcenia biskupie: 06.01.1994
Funkcje w KEP:
– Delegat KEP ds. Ruchu “Wiara i Światło” oraz Stowarzyszenia “Arka”
– Delegat KEP ds. Młodzieży Nieprzystosowanej Społecznie