Modlitwa za: Arcybiskup EUGENIUSZ POPOWICZ

Metropolita Przemysko-Warszawski (Kościół bizantyńsko-ukraiński)

Dewiza biskupia: Dominus illuminatio mea et salus mea
(Pan światłem i zbawieniem moim)

urodzony: 12.10.1961, Człuchów
święcenia prezbiteratu: 17.10.1986
święcenia biskupie: 21.12.2013
mianowany arcybiskupem: 07.11.2015