Wolna wola oznacza wolność.

Iz I .18 Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! –
mówi Pan.

Wasza wolna wola oznacza, że jesteście wolni, aby zdecydować, czy zaakceptujecie to, co mówię i czego pragnę czy nie. Czy uwierzycie czy nie – to jest wasz wybór i cokolwiek zdecydujecie, nigdy nie będę was z tego powodu sądził.
Ale nigdy nie wolno wam osądzać innych w Moje Imię.
źródło: Księga Prawdy

Ps CXXI .8 Pan będzie strzegł
twego wyjścia i przyjścia
teraz i po wszystkie czasy.