(1) Módl się za nami grzesznymi… na przebłaganie za grzechy nasze

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Ileż razy w codziennym Różańcu wymawiam i wyznaję swą grzeszność. Od teraz modlę się świadomie i rozumiem bardziej Różaniec jako Egzorcyzm.

Koronka do Bożego Miłosierdzia
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa-Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Módl się za nami, przebłaganie za grzechy nasze, miej miłosierdzie dla nas, zmiłuj się nad nami… te wezwania są bardzo ważne, świadczą, że ja czy wspólnota, która odmawia te modlitwy przyznaje się do własnych grzechów, przeprasza za nie, żałuje, zadośćuczyni im, prosi o przebaczenie – Miłosierdzie i dodaje też wezwanie przebłagalne za innych – całego świata.