29 Styczeń 2014

  • Ile czasu przebywam w towarzystwie Jezusa?
  • 1J 2.2 Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, nie tylko zresztą za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

    Tomasz a Kempis
    Spójrz, mój drogi, od jakiego niebezpieczeństwa mógłbyś się uwolnić, jakiego pozbyć się strachu, gdybyś zawsze żył w bojaźni i pamiętał o śmierci.

    Św. Augustyn
    Prawdziwsza to jest litość, ale smutek, jaki ją przenika, nie jest źródłem przyjemności.