16 Styczeń 2014

  • Czy w mojej duszy znajdę choćby odrobina pychy?
  • 1 Kor 7.23 Za (wielką) bowiem cenę zostaliście nabyci. Nie bądźcie więc niewolnikami ludzi.

    Tomasz a Kempis
    Bo o godzinie, której się nikt nie spodziewa, przyjdzie Syn Człowieczy.

    Św. Augustyn
    A ponieważ nie jest to możliwe bez smutku, więc może właśnie dlatego i tylko dlatego lubi się smutek.