Byłem ślemy i głuchy

Proroków uczyniłem kłamcami dla usprawiedliwienia swoich czynów niszczycielskich, rozwiązłych i wypływających z chciwości.

Byłem ślemy i głuchy, zmęczony Bogiem i tym co mi dał.

Nie wierzyłem w Jego Słowo i bluźniłem Mu.