14 Styczeń 2013

Czy wciąż analizuję Miłość? 1J5.16 Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie; mam na myśli tych, których grzech nie …

13 Styczeń 2013

Czy wątpie, że Miłość istnieje? Łk2.14 Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Św. Ojca Pio Bycie kuszonym jest znakiem, że dusza podoba się Panu Bogu …

12 Styczeń 2013

Czy czuję się spokojny pracując z Miłością? 1Sam2.30 Dlatego taka wyrocznia Pana, Boga Izraela: Wyraźnie powiedziałem domowi twojemu i domowi ojca twego, że będą zawsze chodzić przede Mną, lecz teraz …

Prawda jest trudna do przyjęcia

Bez Jezusa, bez Jego Miłości i Jego Miłosierdzia, nigdy nie znajdę Pokoju. Prawda jest trudna do przyjęcia, ponieważ ujawnia zarówno zło jak i dobro. Chcę widzieć tylko przyjemną stronę, ale …

11 Styczeń 2013

Czy moja Miłość śpi? Rz8.14 Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Św. Ojca Pio Nie ustawaj w poszukiwaniu prawdy, w zdobywaniu Najwyższego Dobra. Bądź uległa poruszeniom łaski …

Prawdziwy Pokój

Kiedy dusze odwracają się od Boga, stają się niespokojne. Wypełniam próżnię miłością do fałszywych rzeczy, które nigdy nie zaspokoją mojego pragnienia pokoju. Prawdziwy Pokój może być odnaleziony jedynie poprzez Najświętsze …

10 Styczeń 2013

Cóż za zysk ma osoba, która zdobędzie cały świat, jeśli straci dar Miłości? 1J4.20 Jeśliby ktoś mówił: “Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata …

Jeśli rozpoznam Dobroć Boga

Grzeczność jest siostrą miłosierdzia, gasi bowiem nienawiść, a zachowuje Miłość. Kto podejrzewa ten nie zna Prawdy. Jeśli rozpoznam Dobroć Boga, nigdy ponownie nie będę mógł stawiać nikogo, ani niczego, przed …

9 Styczeń 2013

Czy słyszałem, że na dwóch największych Przykazaniach Miłości opiera się całe Prawo? Hbr7.25 Jezus zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, …

Bóg jest Drogą i Kocha nas

Czyżbym bał się znaleźć Boga? Czy zamknąłem oczy, aby się zaprzeć Boga? Czy to jest dla mnie prostsze niż szukać? Bóg jest Drogą i Kocha nas. Bóg jest Światłością, która …

8 Styczeń 2013

Czy padam na kolana przed Miłością? 1J3.23 Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Św. Ojca …

Czy lękam się odnaleźć Prawdę?

Zostawmy uczelnie, niech szukają odpowiedzi na życiowe pytanie: «dlaczego istniejemy?» Niektórzy z nas nawet nie zadają sobie trudu, by postawić sobie najmniejsze pytanie, przyjmując życie takie jakie jest, nie wierząc …

7 Styczeń 2013

Dlaczego opuszczam (opuściłem) Miłość Boga, która tak mnie Kocha? 1J3.21 Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga Św. Ojca Pio Zawsze powinniśmy zachowywać nienaruszonymi dwie cnoty, a …