Miłość zniweczy zło

Jezus zawsze będzie odpowiadał na nasze modlitwy, by złagodzić złe czyny, które są planowane na świecie przez wrogów Boga.

Nigdy nie wolno nam pozwolić, aby strach zniszczył nadzieję a przerażenie niszczyło miłość. Miłość zniweczy zło.

Miłość wzrośnie w świecie i będzie rozprzestrzeniana dzięki Łasce Boga w odpowiedzi na modlitwy Jego dzieci.