Czy chcę zadawać cierpienie Jezusowi?

Mądrość nie po to jest nam potrzebna, abyśmy dzięki niej rozmyślali, lecz po to, aby ona nas wspomogła w postępowaniu naprzód drogami Pana Jezusa.

Czy przez to, że nie jestem dobry dla bliźniego, chcę utracić Pokój w Sercu, stając się bogiem?

Wszystko co czynimy, czynimy nie jako Jezusowi. Jeśli będzie to dobro, dobro Jemu wyświadczymy, jeśli zło, również i to zło Jemu uczynimy. Czy chcę zadawać cierpienie Jezusowi?