Pokora jest Miłością.

Świat tryumfuje, a Miłość jest tak bardzo zmęczona. Miłość mówi: “Poświęcenie siebie dla dobra drugiej osoby.” Aborcja mówi: “Poświęcenie drugiej osoby, dla dobra samego siebie.” Pokora jest Miłością.

22 Listopad 2012

Jaki jestem dzieląc się Miłością z innymi? Łk18.42 “Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”. Św. Ojca Pio Złóż na Boga wszelkie twe zmartwienia, ponieważ On bardzo troszczy się o ciebie i …

21 Listopad 2012

Czy przemawiam do serc wzbudzając Miłość? J8.12 “Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”. Św. Ojca Pio Droga Pani! …

20 Listopad 2012

Z Kim jestem związany, więzami Miłości? Ap2.7 Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga. Św. Ojca Pio Odwagi! Odwagi! Dzieci -to nie gwoździe! Tomasz a …

19 Listopad 2012

Czy jestem stały w swoich Modlitwach? Ap1.3 Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Św. Ojca Pio Błogosławieństwo …

18 Listopad 2012

Czy Miłość kogoś potępia? J4,12 Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka Św. Ojca Pio Bóg dał mi dobrą siostrę i Bóg mi ją zabrał. Niech będzie wysławiane Jego …

17 Listopad 2012

Czy żyję z Miłością dla Miłości? 3J1.5 postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom Św. Ojca Pio Nie ma niczego bardziej odrażającego od kobiety lekkomyślnej, płytkiej, wyniosłej, zwłaszcza gdy jest …

Pokój daje Radość

Którzy obecnie się radujecie, nie niszczcie przez grzech błogosławieństwa Bożego. Złe działania odbierają pokój, a tam, gdzie nie ma pokoju, nie ma radości. Słowo Boże jest pokarmem dla duszy. Czy …

16 Listopad 2012

Czy jestem dziś tym, który myśli o Miłości? Tt3.3 Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni …

Ba 3.26-28

Czy Miłość do Boga, Modlitwa i Wierność Jemu, są potrzebne, by osiągnąć Życie i Mądrość? Ba 3.26 urodzili się olbrzymi, sławni od początku, wielcy, biegli w walce. 27 Ale nie …

15 Listopad 2012

Czy jestem tym, który ofiarowuje siebie z Miłością? Łk17.20 “Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; 21 i nie powiedzą: “Oto tu jest” albo: “Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest”. …

Żyjmy z Miłością dla Miłości.

Żyjmy z Miłością dla Miłości. To wiedza Miłości czyni mądrym, bogatym, śmiałym w sposób nadprzyrodzony. Kochający Jezusa idą za Nim bez gubienia się w złudzeniach: Miłują Jezusa do końca.