• Archiwa Tagów wolna wola
 • Człowiek jako istota rozumna i kochająca jest doskonalszy od zwierzęcia.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  I J IV .16 Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
  jaką Bóg ma ku nam.
  Bóg jest miłością:
  kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
  a Bóg trwa w nim.

  Ówczesny duch czasu redukuje człowieka do zwierzęcia i nie przypadkowo przyznaje rację wyprowadzania człowieka ze świata zwierząt. Na sposób nauk biologicznych, psychoanalizy i nauk filozoficznych stawia się dziś kłamliwe argumenty, że człowiek nie jest istotą doskonalszą jak zwierze.

  I J III .1 Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
  zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi:
  i rzeczywiście nimi jesteśmy.
  Świat zaś dlatego nas nie zna,
  że nie poznał Jego.


 • Najwięksi ideolodzy-kłamcy absolutnie świadomie wdrażali proces deformacji ludzkiego myślenia

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Dz XVII .24 Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką 25 i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.

  Ich myśli nie są przypadkowe lub błędne. Bez żadnej wątpliwości można przedłożyć tezę, że to są próby – wraz z ojcem kłamstwa – zamachu na całego człowieka.
  Nie pozwólmy ideologii pustki i obojętności wdrażać proces adaptacji, i obrony kłamstwa o człowieku, i o Panu Bogu.

  Ps LXXI .5 Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
  Panie, ufności moja od moich lat młodych!
  6 Ty byłeś moją podporą od narodzin;
  od łona matki moim opiekunem.
  Ciebie zawsze wysławiałem.


 • Zezwierzęcenie człowieka idzie w parze z odrzuceniem Pana Boga.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Ps CXXXIX . 14 Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
  godne podziwu są Twoje dzieła.
  I dobrze znasz moją duszę,
  15 nie tajna Ci moja istota,
  kiedy w ukryciu powstawałem,
  utkany w głębi ziemi.

  Bóg nie jest produktem ludzkiej psychiki, która istotnie różni się od psychiki zwierzęcia.
  Dzisiejszy duch czasów traktuje wierzącego człowieka jak chore zwierzę, bo „zdrowe zwierze” żadnego Boga nie potrzebuje i nie jest w stanie wymyślić.

  Ps CXXXIX .16 Oczy Twoje widziały me czyny
  i wszystkie są spisane w Twej księdze;
  dni określone zostały,
  chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.


 • Co się dzieje z pozycją człowieka, gdzie nie ma miejsca dla Pana Boga?

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Jr I. 5 Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
  nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię

  Jeżeli zabraknie miejsca dla Pana Boga, pozycja człowieka w takiej wspólnocie, narodzie czy globalnie – świata – staje się totalnie oddana totalitaryzmowi, polegający na tym, że właściwie ani jeden człowiek, nie będzie się czuł – jeśli chodzi o jego bytowość – bezpiecznym.

  Ef I. 11 W Nim dostąpiliśmy udziału my również,
  z góry przeznaczeni zamiarem Tego,
  który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli,
  12 po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu –
  my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.


 • Dzisiejsza radykalna myśl nie udostępnia miejsca dla Pana Boga

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Mt X. 30 U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.

  Dzisiejszy duch czasów oferuje różne atrakcje, by odwrócić uwagę i nie dopuścić chociażby do myśli – na sposób pozytywny, czy nawet negatywny -: Celem życia jest Pan Bóg.

  Dz XVII. 27 aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. 28 Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy


 • Nie wolno pozbawić się pytania: Kim dla mnie jest Pan Bóg?

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Ps CXXXIX. (Panie) 3 widzisz moje działanie i mój spoczynek
  i wszystkie moje drogi są Ci znane.

  Próbując pozbawić się – świadomie lub nie, zarażając się kłamliwą ideologią – tego fundamentalnego pytania:
  Kim dla mnie jest Pan Bóg?
  pozbawia się całkowicie zrozumienia rzeczywistości i zniewolenie się kłamstwem.

  Ps CXXXIX. 5 Ty ogarniasz mnie zewsząd
  i kładziesz na mnie swą rękę.


 • Kim dla mnie jest Pan Bóg?

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Ps CXXXIX. 1 Panie, przenikasz i znasz mnie,

  Nadrzędnym pytaniem – świadomie lub nie – jakie stawiamy każdej myśli, słowu, czynowi jest zawarty cel życia i pytanie:
  Kim dla mnie jest Pan Bóg?

  Ps CXXXIX. 2 Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
  Z daleka przenikasz moje zamysły,


 • Szatan jest mocny, bo jest czystym duchem

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Łk IV. 41 Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: „Ty jesteś Syn Boży!” Lecz Jezus je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.

  Jako duch czysty, szatan opanowuje niższy świat materii i zmysłów. Zna ich prawa i reakcje. Może ich używać w swym działaniu i posługiwać się nimi dla osiągnięcia swoich celów. Dlatego wszystko to, co człowiek ma w sobie materialnego i zmysłowego – a więc ciało, władze zmysłowe (zmysły, wyobraźnia, pamięć) – może podlegać pewnemu działaniu i wpływowi szatana.
  Natomiast ten anioł upadły, jakkolwiek jest czystym duchem, nie może przeniknąć władz duszy, przynajmniej dopóty, dopóki wola nie zgadza się na to. Nie może odgadnąć myśli ani wprost oddziaływać na nie. Wola jest również dla niego twierdzą niezdobytą i nietykalną, nawet w wypadku opętania, jak długo sama nie odda się w jego władanie.
  Świat nadprzyrodzony, do którego przenika się tylko za pomocą wiary miłosnej, jest dla szatana całkowicie zamknięty.
  Święta Teresa od Jezusa