• Archiwa Tagów wolna wola
 • Absurd wszystkich absurdów.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  II Kor V .18 Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. 19 Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania.

  Człowiek tylko jako duch odczytuje zasady swojego bytu, reguły swojego postępowania, żeby było godne cudnego i od Boga bezpośrednio pochodzącego; w wymiarze ducha, materii i osoby ludzkiej.
  Twierdzenie, że związek jedno płciowy lub par rozwiedzionych może być Świętym Sakramentem, to jest to absurd wszystkich absurdów.

  II Kor V .20 Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!


 • Czy można być wiernym utraciwszy wolną wolę?

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Hbr I .3 Jezus, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.

  Nie można.
  Seksualność odcięta od sfery ducha ludzkiego, osoby ludzkiej, rozumu ludzkiego, wolności ludzkiej jest czym całkowicie nieobliczalnym. Nie poddającym się żadnym regułom, zasadą, żadnemu prawu.
  O prawie można wtedy tylko mówić, gdy ma się do czynienia z człowiekiem jako istotą duchową.

  Rz VIII .31 Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?


 • Natura racją bytowości

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  J XVII .23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.

  W naturze połączenie mężczyzny i kobiety jest związkiem osobowym.
  W naturze połączeniu tej samej płci nie może być mowy o żadnym osobowym związku.
  Związek małżeński jest związkiem miłości, więc nie może być mowy w ideologii gender o miłości.
  Gdzie nie ma wolnej woli, nie ma racji bytowości, która decyduje o tym, że wolno powiedzieć, Bogu lub drugiemu: „Miłuję Ciebie”.

  J XVII . 24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.


 • Człowiek nie jest wyłącznie seksualnością.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Iz XL .10 Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
  i ramię Jego dzierży władzę.
  Oto Jego nagroda z Nim idzie
  i przed Nim Jego zapłata.
  11 Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę,
  gromadzi [ją] swoim ramieniem,
  jagnięta nosi na swej piersi,
  owce karmiące prowadzi łagodnie.

  Kasuje się osobę, ducha, podmiot z przestrzeni nauki, kultury, niestety też i liturgii itp.
  Totalnie wyklucza się to, że człowiekowi wolno być:
  podmiotem,
  duchowym rozumem,
  duchową pamięcią,
  duchową wolną wolą,
  osobą,
  osobowym ciałem.
  Człowiek nie jest wyłącznie seksualnością. Wymiar płciowości kobiety i mężczyzny jest tylko jednym z wielu wymiarów cudnie stworzonego, osobowego, ludzkiego ciała.
  Walczyć należy z Miłością o to, by osobowo traktować każde ciało i zatrzymać zwierzęcą myśl, która krzyczy do wszystkich Dzieci Bożych: Jedynym co istnieje to jest seksualność!

  Ap XXI .3 „Oto przybytek Boga z ludźmi:
  i zamieszka wraz z nimi,
  i będą oni Jego ludem,
  a On będzie „BOGIEM Z NIMI”.
  4 I otrze z ich oczu wszelką łzę,
  a śmierci już odtąd nie będzie.
  Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
  już [odtąd] nie będzie,
  bo pierwsze rzeczy przeminęły”.


 • Cnota jest siłą ducha.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  II Kor I .3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, 4 Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.

  Pojęcie cnoty w tym kontekście związane jest ściśle z pojęciem transcendencji, czyli „nadrzędności osoby wobec siebie samej” i wobec swojego dynamizmu. Osoba jest „ponad” swoim działaniem i „ponad” przedmiotem swego działania. Dzięki temu możliwe jest samo-posiadanie i samo-panowanie osoby, które są koniecznymi warunkami istnienia cnoty – sprawności działania. Tak rozumiana transcendencja jest wyrazem duchowości człowieka i zarazem na tę duchowość wskazuje.
  Święty Jan Paweł II

  Ps XXXIV .17 Wołali, a Pan ich wysłuchał
  i uwolnił od wszystkich przeciwności.


 • Dlaczego pamięć jest taka ważna?

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Ef III .20 Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy,

  Pamięć, jako nieśmiertelna władza naszego ducha jest bardzo ważna. Ona zabezpiecza podmiotowość człowieka w bardzo ważnych aspektach. Jeżeli człowiek, nie posiada siebie sam, własnego człowieczeństwa, to nie jest w stanie uczynić się darem dla drugiego. Czy to darem w sensie małżeńskim, czy to darem w sensie rodzinnym, czy to darem w sensie kapłańskim, zakonnym, czy nawet sam pozostającym i poświęcającym się dla wielkich spraw w życiu Narodu czy Kościoła czy ludzkości.

  II Tes II .16 Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, 17 niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!


 • Pamięć, jako władza ducha

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Ps XXXVII .4 Raduj się w Panu,
  a On spełni pragnienia twego serca.

  O bycie człowieka jako osoby nie ma dziś żadnej mowy, gdyż nie wolno mówić o człowieku jako osobie. Osoba musi mieć do dyspozycji osobową duszę, z rozumem, pamięcią, wolną wolą.
  Pamięć, jako władza ducha, jest bardzo ważna. Gdyby w momencie stracić pamięć – co dzieje się niestety czasami w życiu człowieka – to człowiek który utracił pamięć, nie wie kim jest, nie wie gdzie jest, nie wie kiedy jest, nie zna żadnych odniesień, relacji, nie jest w stanie powiedzieć: chcę ciebie za żonę, chcę ciebie za męża; czyli nie jest w stanie założyć związku małżeńskiego i utworzyć rodzinę.

  Flp II .13 Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą.


 • Dyktatura globalna

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Jr XXXIII . 3 Wołaj do Mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz.

  Tak radykalnym systemem w dziejach ludzkości – nawet wszystkimi razem wziętymi totalitaryzmami – tak anty boskim i anty ludzkim jakim jest obecna dyktatura globalna, człowiek nie miał do czynienia.

  Pwt IV .29 Wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy. 30 W swym utrapieniu, gdy wszystko to was spotka, w ostatnich dniach nawrócicie się do Pana, Boga swego, i będziecie słuchać Jego głosu. 31 Gdyż Bogiem miłosiernym jest Pan, Bóg wasz, nie opuści was, nie zgładzi i nie zapomni o przymierzu, które poprzysiągł waszym przodkom.


 • Człowiek nie jest przedmiotem!

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Jr XXXII .40 Zawrę zaś z nimi przymierze wieczne, mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra. Napełnię ich serca moją bojaźnią, by się już nie odwracali ode Mnie. 41 Cieszyć się będę, wyświadczając im dobrodziejstwa, osadzę ich trwale w tej ziemi – z całego swego serca i z całej swej duszy.

  Jeżeli człowiek nie jest wolny, to nie może powiedzieć: ja ciebie chcę za męża, ja ciebie chcę za żonę.
  Kasuje się już od nauki w przedszkolach myślenie o podmiotowości ducha jako osoby w zamian na siłę wmawiając, że człowiek jest przedmiotem, zlepkiem komórek, przypadkowo poskładanych z nicości, które interesuje tylko wyżycie się seksualne.

  Wj IX . 5 Pan ustalił czas, mówiąc: „Jutro uczyni to Pan w tym kraju”.


 • Do czego służy słowo – wolność.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  So III .17 Pan, twój Bóg jest pośród ciebie,
  Mocarz – On zbawi,
  uniesie się weselem nad tobą,
  odnowi swą miłość,
  wzniesie okrzyk radości,

  Jeżeli ideolodzy dziś mówią o wolności, to tylko po to, żeby zacofanych katolików w myśleniu, wydobyć ze zniewolenia „ideologicznego”.
  Człowiek wierzący jako istota rozumna i kochająca jest dlatego istotą wolną, ponieważ posiada wolną wolę jaką inną władzę ducha obok rozumu.

  So III .18 .
  Zabiorę od ciebie niedolę,
  abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi.


 • Czym jest wolna wola?

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Jr XXXI .3 Pan się mu (Izraelowi) ukaże z daleka:
  Ukochałem cię odwieczną miłością,
  dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość.

  Inna władza ducha, która musi dysponować bytowością wolną w sensie ścisłym, nie materialistycznym.
  Człowiek ma taką władzę, dzięki której mówi: chcę ciebie za męża, chcę ciebie za żonę.
  Jeżeli zła myśl wykasowała ducha, to nie ma już miejsca dla wolnej woli człowieka. Nie ma wolności.

  Ps CXXXIX .17 Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże,
  jak jest ogromna ich ilość!
  18 Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku;
  gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą.


 • Dlaczego wmawia nam się, że nie ma żadnego ducha?

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Jr XXIX .11 Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was – wyrocznia Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. 12 Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham.

  Zobojętniały duch dzisiejszego czasu krzyczy na wszystkie możliwe sposoby: Żaden duch nie istnieje!
  Nawet nie jest dopuszczony proces, w którym materializm staje się duchem.
  Jeśli człowiek nie ma rozumu, to nie może poznać kobiety, z którą jako mężczyzna może zaplanować związek małżeński i odwrotnie, gdyż do zawarcia związku małżeńskiego potrzebny jest akt wolnej woli.

  Jr XXIX .13 Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca. 14 Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie – wyrocznia Pana – .


 • Co to znaczy znać i kochać innych?

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Mt VI .31 Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? 32 Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.

  Powiedzieć drugiemu człowiekowi znam ciebie i kocham ciebie, potrzeba takiej władzy ducha, która nazywa się rozumem, czyli władzy poznawczej ducha.
  Z pożądliwości zmysłowej i seksualności nie można wyprowadzić takich wymiarów bytowania jak:
  rozum,
  pamięć,
  wolna wola,
  dzięki którym człowiek jako kobieta i mężczyzna konstytuują swoje decyzje życiowe.

  Mt VI .33 Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. 34 Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.


 • Co oznacza tak do końca wyżyć swoją seksualność?

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Mt V .48 Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

  Zabić nadużytą ofiarę.
  Czyli człowiek pojawia się z nicości i pojawia się tylko jako byt – seks -, by tak wyżyć swoją seksualność, by dokonawszy ostatnie aktu, który nie przynosi zadowolenia, doprowadzić siebie i innego do bezśladowego unicestwienia (np. rozwodu). Pożądliwość seksualna w związku małżeńskim jest absurdem!

  Jk I .17 Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.


 • Odrzućmy ofertę zezwierzęcenia człowieka przez seks i nicość.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  I J II .1 Dzieci moje, piszę wam to dlatego,
  żebyście nie grzeszyli.
  Jeśliby nawet kto zgrzeszył,
  mamy Rzecznika wobec Ojca –
  Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.

  Kultura ludzka jest silnie zarażana bezwzględną myślą, że wszystko co się płodzi pochodzi z nicości. Nicość artykułuje się jako popędowość seksualna i jedynym imieniem człowieka, do którego ma prawo, ma być podmiot seksualny. My, ludzie żyjący duchem jesteśmy, poza seksualnością czymś więcej => Miłością!

  Mt VII .11 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.