• Archiwa Tagów prefacja
 • Prefacja – Święty, Święty, Święty – uklęknij ty, co masz oczy, co żyjesz Bogiem wszędzie.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Dlaczego podczas Prefacji Najświętszej Ofiary Mszy Świętej na Święty, Święty, Święty stoimy?
  Głosimy Chwałę Bożą z Niebem, z Aniołami, z Świętymi stojąc (jak równy z równym) gdy Oni padają przed Bogiem?

  „Przez Niego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: (stojąc?)

  Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
  * Hosanna na wysokości. *Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

  Ap 4.8 Cztery Zwierzęta – a każde z nich ma po sześć skrzydeł – dokoła i wewnątrz są pełne oczu,
  i nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą:
  Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący,
  Który był i Który jest, i Który przychodzi.
  9 A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie
  Zasiadającemu na tronie,
  Żyjącemu na wieki wieków,
  10 upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie
  i oddaje pokłon Żyjącemu na wieki wieków,
  i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc:
  11 «Godzien jesteś, Panie i Boże nasz,
  odebrać chwałę i cześć, i moc,
  boś Ty stworzył wszystko,
  a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone».

  Najświętszą Trójcę dwaj Serafinowie