• Archiwa Tagów Pismo Święte
 • O CZYTANIU PISMA ŚWIĘTEGO

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  1. W Piśmie świętym szukajmy prawdy, a nie stylu.
  Biblia powinna być czytana w tym samym duchu, w jakim została napisana.
  Winniśmy raczej szukać w księgach świętych pożytku niż piękności języka.
  Tak samo chętnie sięgajmy po książki pobożne i proste, jak po wzniosłe i głębokie.
  Niech cię nie obchodzi pozycja pisarza, czy jest wielki, czy mały w sztuce pisarskiej, ale niech cię skłania do lektury samo umiłowanie prawdy.
  Nie pytaj, kto powiedział, ale patrz, co powiedział.
  2. Człowiek przemija, ale prawda Boża trwa na wieki.
  Bóg przemawia do nas różnymi sposobami, nie zważając na to, czy podobają się nam ludzie, przez których On mówi.
  Dociekliwość niekiedy przeszkadza nam w czytaniu Pisma świętego, bo wolimy roztrząsać j dyskutować o tym, co powinno w nas wnikać po prostu.
  Jeśli chcesz czerpać korzyść z czytania, czytaj w pokorze, z prostotą i wiarą; nie dbaj o opinię znawcy.
  Pytaj i słuchaj w milczeniu słów świętych Pańskich, a nie lekceważ sobie wykładni dawnych Ojców, bo nie
  były wypowiadane ot tak sobie, bez głębszej przyczyny
  Tomasz A’Kempis

  Miej wielkie nabożeństwo do Słowa Bożego czy to w kazaniu, czy w poufałych rozmowach z przyjaciółmi duchowymi na temat rzeczy Bożych. Słuchaj go zawsze z uwagą i uszanowaniem. Wyciągaj z niego pożytek dla swej duszy. Nie daj mu padać na ziemię, lecz przyjmuj je do swego serca jak drogi kordiał, naśladując w tym Najświętszą Marię Pannę, która wszystkie słowa wypowiadane na chwałę jej Syna zachowywała w swym sercu
  Święty Franciszek Salezy


 • Wielkie Proroctwo na dziś

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Pismo Święte Starego jak i Nowego Testamentu jest jednym Wielkim Proroctwem dzisiejszego czasu i przygotowaniem nas, abyśmy sobie dali radę w najróżniejszych sytuacjach, pokusach w czasie walki duchowej, mimo kumulacji wielu przeszkód. Obnaża Biblia skrywaną Prawdę o nas, naszych intencjach i czynach, oraz o konsekwencjach naszych decyzji, które się ujawniają w różny sposób, aby ukazać doskonałość lub błąd, byśmy wiedzieli jak i nad czym mamy się poprawić, czego spodziewać, gdzie zmierzamy. To nie jest Proroctwo dla kogoś tam, ale dla mnie.

  Jr 51.33 To bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela:
  Córa Babilonu jest jak klepisko,
  kiedy je ubijają;
  już niedługo przyjdzie na nią czas żniwa.


 • Jak czytać Pismo Święte

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Nie jest ważne, by Pismo Święte zrozumieć w momencie czytania, to chyba jest jeden z największych błędów jakie człowiek robi, czytając by zrozumieć od razu Słowo Boże. Czytajmy by Pamiętać, by Modlić się i żyć Nim. Przychodzi i przyjdzie czas, w którym te przeczytane i zapamiętane Słowa stają się w pełni zrozumiałe dla danej duszy, ożyje, stanie się Słowo Ciałem i wtedy odkrywa się całą głębię danego rozdziału czy całej Misji Proroka w stosunku do swojego życia.

  Ne VIII.3 I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa.
  5 Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu – znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. 6 I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział: «Amen! Amen!» Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi.
  9 Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa.