Cnota jest siłą ducha.

II Kor I .3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, 4 Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli …

Dlaczego pamięć jest taka ważna?

Ef III .20 Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Pamięć, jako nieśmiertelna władza naszego ducha jest bardzo ważna. Ona zabezpiecza podmiotowość …

Pamięć, jako władza ducha

Ps XXXVII .4 Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. O bycie człowieka jako osoby nie ma dziś żadnej mowy, gdyż nie wolno mówić o człowieku jako …

Dyktatura globalna

Jr XXXIII . 3 Wołaj do Mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz. Tak radykalnym systemem w dziejach ludzkości – nawet wszystkimi razem wziętymi …

Człowiek nie jest przedmiotem!

Jr XXXII .40 Zawrę zaś z nimi przymierze wieczne, mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra. Napełnię ich serca moją bojaźnią, by się już nie odwracali ode Mnie. 41 Cieszyć …

Czym jest wolna wola?

Jr XXXI .3 Pan się mu (Izraelowi) ukaże z daleka: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. Inna władza ducha, która musi dysponować bytowością wolną w sensie …

Co to znaczy znać i kochać innych?

Mt VI .31 Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? 32 Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec …