• Archiwa Tagów myśl
 • Obgadywanie

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Na świecie pełno jest faryzeuszy, którzy wszędzie widzą tylko grzechy, których wszystko gorszy. Gdy zapytamy człowieka, który kogoś obgaduje, na czym opiera swoje uprzedzenia, to powie, że wszyscy tak mówią. Ale to nie wystarcza, żeby posądzać innych. Choćbyś nawet sam widział czy słyszał coś niewłaściwego, to i tak nie powinieneś się źle wyrażać o tym człowieku, bo nie znasz jego wewnętrznych pobudek, nie wiesz, w jakiej on intencji działa.

  św. Jan Maria Vianney

  2 J.8 Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą,
  lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę.
  9 Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód,
  a nie trwa w nauce [Chrystusa],
  ten nie ma Boga.
  Kto trwa w nauce [Chrystusa],
  ten ma i Ojca, i Syna.

  Powinniśmy się bać wygłaszania takich sądów, bo sprawy bliźnich nie należą do nas, tylko do samego Boga. Każdy odpowie za swoje własne błędy, niech więc patrzy na siebie samego, a nie innych potępia. Bo Pan Jezus wyraźnie mówi „ Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Jaką miarką mierzycie, taką i wam odmierzą”. Nie róbmy innym tego, co nam niemiłe.

  św. Jan Maria Vianney


 • Proroctwo przeciw pysze króla Tyru

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Ez 28, 1-10 Proroctwo przeciw pysze króla Tyru
  Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

  Pan skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru: „Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy w sercu mórz, a przecież ty jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. Oto jesteś mędrszy od Danela, żadna tajemnica nie jest ukryta przed tobą. Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek, a nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach. Dzięki swojej wielkiej przezorności, dzięki swoim zdolnościom kupieckim pomnożyłeś swoje majętności i serce twoje stało się wyniosłe z powodu twego majątku”».
  Dlatego tak mówi Pan Bóg: «Ponieważ rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu, oto dlatego sprowadzam na ciebie cudzoziemców, najsroższych spośród narodów. Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi twojej mądrości i zbezczeszczą twój blask. Zepchną cię do dołu i umrzesz śmiercią nagłą w sercu mórz. Czy będziesz jeszcze mówił: „Ja jestem Bogiem” w obliczu swoich oprawców? Przecież będziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem w ręku tego, który cię będzie zabijał. Umrzesz śmiercią nieobrzezanych, z ręki cudzoziemców, ponieważ Ja to postanowiłem», mówi Pan Bóg.

  Słowa proroka Ezechiela są skierowane do każdego z nas, którzy popadliśmy w pychę pokładając nadzieję w mądrości własnej i skarbach tego świata. Wypełniamy po Bogu pustkę i zbliżamy ludzi wokół siebie dla własnych interesów, władzy i wyzysku, a boimy się zbliżenia i zaufania tylko Bogu. Ideologia Marcina Lutra jest oparta na swawolnym i entuzjastycznym zbliżaniu się ludzi do siebie co jednocześnie oddala duszę od pełnego tajemnic, majestatu i niezrozumiałego Boga, Którego się interpretuje – według własnych słabości ciała – zarówno jako dobrego jak i złego.
  Tyr oznacza skałę, bo ówczesny Tyr zbudowany był na skale.
  Serce człowieka bogatego zbyt często jest jak skała.
  Skarb ziemski zawsze będzie celem innych ludzi.


 • Znaczenie posłańca

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Posłaniec nazywa się w językach semickich, w hebrajskim również, szalijah, który tłumaczy się po polsku: wysłaniec, posłaniec, przedstawiciel. Czasownik szalah, czyli posłać, wysłać. Ranga posłańca, była i jest tak znacząca, tak duża, jak ranga tego, który go wysłał. Kto nie przyjmuje jego słów albo nie przyjmuje jego orędzia, gardzi tym, który go posłał.

  Łk X.16 Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”.

  Jeśli kto gardzi Apostołami, gardzi Jezusem, kto gardzi Jezusem, gardzi Bogiem.
  Słowo Apostoł pochodzi od czasownika greckiego apostello, czyli posyłam, wysyłam. Znaczy więc tyle co wysłannik, posłaniec.

  Mt XXI. 37 W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. 38 Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. 39 Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. 40 Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?


 • Zachowujmy tradycję

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  II Tes III.6 Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas. 7 Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju

  I Kor XI.1 Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. 2 Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak, jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję.

  Kol II.6 Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: 7 zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. 8 Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji (tzw nowej tradycji zgodnej z duchem czasu), na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.

  II Tes II.13 Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. 14 Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. 15 Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. 16 Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, 17 niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!


 • Z pokolenia na pokolenie

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Wj 20.5 Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.
  Wj 20.6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

  W dzieciach odbija się przewrotność rodziców. I przeciwnie, cnoty ich przechodzą na dzieci. Św. Jan Maria Vianney


 • Moc wolnej woli

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  II P I .10 Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy.

  Wolna wola nie może być wam odebrana. Nie mogę żądać, abyście poszli za Mną. Mogę was ostrzec, wskazać błąd w waszym postępowaniu, ale nie mogę żądać, abyście odpowiedzieli na Moje wołanie.
  Mogę tylko prosić.
  Wolna wola, choć jest darem, może być także przeszkodą, ponieważ będzie ona używana przez szatana do zasiewania kłamstw w waszych umysłach. Może on stawiać żądania o charakterze silnego przymusu, z którym bardzo trudno będzie walczyć, taka jest jego moc.
  Księga Prawdy

  Ps CXXI .3 On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
  ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.


 • Potrzeba dziś Miłości.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Ps CXVIII .28 Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować:
  Boże mój, chcę Ciebie wywyższać.
  29 Wysławiajcie Pana, bo dobry;
  bo łaska Jego na wieki.

  Potrzeba dziś bardzo dużo:
  Łaski,
  Światła,
  Bożego Ducha,
  Jego Mocy,
  Odwagi,
  Wytrwałości,
  Siły,
  Pokory,
  Żarliwości,
  Mądrości
  i Miłości.
  Niezbędne jest nie tylko samemu zrealizować siebie, jako prawdziwy człowiek, czy w swoim małżeństwie i w swojej rodzinie, lecz także by podarować najcenniejszy skarb, tym, którzy tego skarbu nie znają, czy wręcz przeciwnie, w dodatku ten Boży skarb na sposób ideologiczny zwalczają.

  Ps CXXI .2 Pomoc mi przyjdzie od Pana,
  co stworzył niebo i ziemię.


 • Daj mi dusze, resztę zabierz

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Ef IV .1 A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, 2 z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.

  Codziennie módlmy się za tych, którzy są ideologicznymi kłamcami, którzy by nie tylko chcieli uśmiercić naszą bytowość ludzką, małżeńską i rodzinną, w wymiarze czasoprzestrzenni kosmosu, co więcej, ich strategia ideologiczna obliczona jest na to, żeby unicestwić szczęście niebiańskie, to wieczne człowieka.

  zostaw dusze, resztę zabierz
  Święty Jan Bosko

  Potrzebujemy dziś bardzo dużo Łaski, dużo Światła, Bożego Ducha, Jego Mocy, Odwagi, Mądrości i Miłości. Nie tylko samemu zrealizować siebie, jako prawdziwy człowiek, czy w swoim małżeństwie i w swojej rodzinie, lecz także by podarować najcenniejszy skarb tym, którzy tego skarbu nie znają, czy wręcz przeciwnie, w dodatku ten Boży skarb na sposób ideologiczny zwalczają.

  Mt X .28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.


 • Niech Bóg Błogosławi wszystkie małżeństwa sakramentalne.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Ap XXI .1 I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową,
  bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły,
  i morza już nie ma.

  Niech Bóg Błogosławi wszystkie małżeństwa i rodziny, które żyją na sposób nauki Bożej o Świętym Sakramentalnym małżeństwie dzisiaj w narodzie Polskim, w Europie i na świecie.
  Niech Bóg Błogosławi wszystkie rodziny powołujące do istnienia nowe pokolenie, w tej wielkiej, jedynie Świętej, najprecyzyjniejszej nauce Katolickiej o sakramentalnym małżeństwie jednej kobiety z jednym mężczyzną, przygotowujące się i wsparte Kościołem Świętym, na wieczne szczęście, na wieczne wesele, wieczną ucztę z Bogiem Stworzycielem i Odkupicielem człowieka i wszechświata.

  Ap XXI .2 I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe
  ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,
  przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.


 • Eschaton

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Ap III .19 Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę.
  Bądź więc gorliwy i nawróć się!

  Ostatecznym przeznaczeniem człowieka – także tego, który zakłada w ciągu tych ziemskich dni małżeństwa rodzinę, żeby przekazać cud życia następnym pokoleniom, – jest ugruntować się w miłości Boga i człowieka, żeby po jego zakończeniu osiągnąć wieczną szczęśliwość niebiańską. Po katolicku zrozumiane, zinterpretowane i przeżyte, to jest Święte małżeństwo Sakramentalne i nabudowana na nim cudna, wspaniała, mądra, dobra, wierna, Święta rodzina ludzka.

  I J IV .7 Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
  ponieważ miłość jest z Boga,
  a każdy, kto miłuje,
  narodził się z Boga i zna Boga.
  8 Kto nie miłuje, nie zna Boga,
  bo Bóg jest miłością.


 • Zatrzymaj się i na nowo uświadom.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Iz XLII .6 „Ja, Pan, powołałem Cię słusznie,
  ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,
  ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,
  światłością dla narodów,
  7 abyś otworzył oczy niewidomym,
  ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,
  z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.

  Proces ideologiczny prania mózgów i manipulacja współczesnych pokoleń, z którym w dziejach świata, żadne pokolenie ludzkości nie miało do czynienia.
  Warto się przy tych tematach zatrzymywać, żeby sobie na nowo uświadomić, jakim cudem jest nauka Katolicka o Bogu w Trójcy Świętej Jedyny, o człowieku jako obrazie i podobieństwie Boga Najwyższego jako Stwórcy, o całej bytowości wszechświata, która jest pomyślana i umiłowana, powołana do bytu i w dodatku zbawiona.

  Iz XLIV .1 Teraz więc słuchaj, Jakubie, mój sługo,
  Izraelu, którego wybrałem!
  2 Tak mówi Pan, twój sprawca,
  twój twórca od narodzenia, twój wspomożyciel:
  Nie bój się, sługo mój, Jakubie,
  Jeszurunie, którego wybrałem.


 • Dzieci nic nie chcą słyszeć o Bogu

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Rz VIII .38 I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, 39 ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

  Dzieci w przedszkolach i szkołach, a młodzież na uczelniach jest uczona, że ideologiczne kłamstwa są naukami, które mają rację bytu. Nie dziwmy się, że młode pokolenia:
  Polaków,
  Niemców,
  Żydów,
  Amerykanów,
  Rosjan itd.
  oni nic nie chcą słyszeć o Bogu. Oni zostali nauczeni i wychowani, że nie wolno myśleć o Bogu.
  Zabierając młodzieży rozumienie człowieka jako istoty rozumnej, wolnej i obdarzonej pamięcią doprowadza się do tego, że nie chcą słyszeć i traktować człowieka jako osobę.

  J I .12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
  dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
  tym, którzy wierzą w imię Jego –
  13 którzy ani z krwi,
  ani z żądzy ciała,
  ani z woli męża,
  ale z Boga się narodzili.


 • Małżeństwo jako Święty Sakrament.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  I J IV .10 W tym przejawia się miłość,
  że nie my umiłowaliśmy Boga,
  ale że On sam nas umiłował
  i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

  W tym związku, nierozerwalnym, rozumnym, wolnym, tzn małżeńskim istnieje realnie Trójca Przenajświętsza.
  Dla satanistycznego myślenia – Trójca Przenajświętsza jest łajnem.
  Dlatego o żadnym Świętym Sakramencie mowy być nie może w ideologi dzisiejszego ducha czasu, który systematycznie umacniał się na przestrzeni ostatnich wieków.

  I J II .23 Każdy, kto nie uznaje Syna,
  nie ma też i Ojca,
  kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.


 • Absurd wszystkich absurdów.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  II Kor V .18 Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. 19 Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania.

  Człowiek tylko jako duch odczytuje zasady swojego bytu, reguły swojego postępowania, żeby było godne cudnego i od Boga bezpośrednio pochodzącego; w wymiarze ducha, materii i osoby ludzkiej.
  Twierdzenie, że związek jedno płciowy lub par rozwiedzionych może być Świętym Sakramentem, to jest to absurd wszystkich absurdów.

  II Kor V .20 Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!


 • Czy można być wiernym utraciwszy wolną wolę?

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Hbr I .3 Jezus, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.

  Nie można.
  Seksualność odcięta od sfery ducha ludzkiego, osoby ludzkiej, rozumu ludzkiego, wolności ludzkiej jest czym całkowicie nieobliczalnym. Nie poddającym się żadnym regułom, zasadą, żadnemu prawu.
  O prawie można wtedy tylko mówić, gdy ma się do czynienia z człowiekiem jako istotą duchową.

  Rz VIII .31 Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?