• Archiwa Tagów modlitwa za kapłanów
 • Apel – Módlmy się za ks. prof. Tadeusza Guz i o nawrócenie jego Szawłów

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Dz 9. 4 „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”

  Sługa Pana Jezusa Ks. Tadeusz potrzebuje naszych modlitw głosząc Prawdę. Jego wrogowie potrzebują Ananiaszów, którzy ofiarują modlitwę za nich o Oświetlenie Sumień Prawdą i pomogą im przejrzeć, bo dyszą z nienawiści i na razie subtelnie księdza izolują, odsuwają od głoszenia Prawdy studentom, poniżają jego pracę, jego odkrycia co do Prawdy o ideologii szatańskiej zarażającej świat prowadzącej do unicestwienia człowieka jako człowieka Prawdy i Ducha. Wrogowie ks. Tadeusza nie walczą z nim, ale z Bogiem, bo Bóg jest Prawdą, ale oni nie zdają sobie z tego sprawy, że rozum zakorzeniony w Bogu, w Prawdzie, w Miłości nie da się złamać kłamstwem intelektualnym czy cierpieniem fizycznym.

  Ksiądz Tadeusz Guz byłby dobrym Prymasem Polski na dzisiejszy czas, aby nasz Naród, Polskę odważnie i mądrze poprowadzić bezpiecznie do celu Wiekuistego Szczęścia.

  J 15.18 Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. 19 Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. 20 Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.


 • Modlitwa za: Biskup DAMIAN BRYL

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Biskup Pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej

  Dewiza biskupia: Caritas Christi urget nos
  (Miłość Chrystusa przynagla nas)

  urodzony: 10.02.1969, Jarocin
  święcenia prezbiteratu: 26.05.1994
  święcenia biskupie: 08.09.2013
  Funkcje w KEP:
  – Członek Rady ds. Rodziny
  – Członek Komisji Wychowania Katolickiego
  – Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r.


 • Modlitwa za: Biskup WIESŁAW ŚMIGIEL

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Biskup Pomocniczy Diecezji Pelplińskiej

  Dewiza biskupia: Omnibus omnia factus
  (Stawszy się wszystkim dla wszystkich)

  urodzony: 03.01.1969, Świecie
  święcenia prezbiteratu: 29.05.1994
  święcenia biskupie: 21.04.2012
  Funkcje w KEP:
  – Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych
  – Członek Komisji Duszpasterstwa
  – Członek Rady ds. Rodziny
  – Członek (z wyboru) Rady Stałej
  – Członek Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą
  – Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi


 • Modlitwa za: Biskup ŁUKASZ BUZUN OSPPE

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej

  Dewiza biskupia: Verba vitae aeternae habes
  (Ty masz słowa życia wiecznego)

  urodzony: 26.02.1968, Korycin
  święcenia prezbiteratu przyjął w Zakonie Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika: 08.06.1996
  święcenia biskupie: 16.08.2014
  Funkcje w KEP:
  – Członek Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
  Inne funkcje:
  – Członek Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Życia Konsekrowanego


 • Modlitwa za: Biskup ADAM WODARCZYK

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Biskup Pomocniczy Archidiecezji Katowickiej

  Dewiza biskupia: Lux-Vita
  (Światło-Życie)

  urodzony: 03.01.1968, Tarnowskie Góry
  święcenia prezbiteratu: 14.05.1994
  święcenia biskupie: 06.01.2015
  Funkcje w KEP:
  – Członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji (przy Komisji Duszpasterstwa)
  Inne funkcje:
  – Członek Krajowej Rady Misyjnej


 • Modlitwa za: Biskup DAMIAN MUSKUS OFM

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

  Dewiza biskupia: Ecce Mater Tua
  (Oto Matka Twoja)

  urodzony: 06.09.1967, Nowa Sarzyna
  święcenia prezbiteratu przyjął w Zakonie Braci Mniejszych: 12.06.1993
  święcenia biskupie: 28.09.2011
  Funkcje w KEP:
  – Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych
  – Członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży
  – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce w 2016 r.


 • Modlitwa za: Biskup MAREK SOLARCZYK

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej

  Dewiza biskupia: Omnia possibilia credenti
  (Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy)

  urodzony: 13.04.1967, Wołomin
  święcenia prezbiteratu: 28.05.1992
  święcenia biskupie: 19.11.2011
  Funkcje w KEP:
  – Delegat KEP ds. Powołań
  – Członek Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną
  – Członek Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań
  – Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej w Polsce
  – Członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży
  – Członek Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Luterańsko-Augsburską
  – Delegat KEP ds. Działalności w Polsce „Kirche in Not”
  Inne funkcje:
  – Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”


 • Modlitwa za: Biskup ARTUR MIZIŃSKI

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
  Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej

  Dewiza biskupia: Misericordia Tua confisus sum
  (Zaufałem miłosierdziu Twemu)

  urodzony: 13.02.1965, Opole Lubelskie
  święcenia prezbiteratu: 23.03.1989
  święcenia biskupie: 30.05.2004
  Funkcje w KEP:
  – Członek (z urzędu) Rady Stałej
  – Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
  – Członek Zespołu KEP ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016 r.
  – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce w 2016 r.
  – Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r.
  Inne funkcje:
  – Członek Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP
  – Przewodniczący Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Życia Konsekrowanego
  – Członek Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”


 • Modlitwa za: Biskup PIOTR GREGER

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Biskup Pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej

  Dewiza biskupia: In servitio Redemptori
  (W służbie Odkupicielowi)

  urodzony: 28.03.1964, Tychy
  święcenia prezbiteratu: 13.05.1989
  święcenia biskupie: 27.11.2011
  Funkcje w KEP:
  – Członek Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
  – Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych


 • Modlitwa za: Biskup GRZEGORZ RYŚ

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

  Dewiza biskupia: Virtus in infirmitate
  (Moc w słabości)

  urodzony: 09.02.1964, Kraków
  święcenia prezbiteratu: 22.05.1988
  święcenia biskupie: 28.09.2011
  Funkcje w KEP:
  – Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji (przy Komisji Duszpasterstwa)
  – Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r.