Aniele Boży

https://www.youtube.com/watch?v=JGPdxFxyK7o https://www.youtube.com/watch?v=1m23yjdAWic https://www.youtube.com/watch?v=G1biuD8oKCY https://www.youtube.com/watch?v=9D-BgwaRWis https://www.youtube.com/watch?v=9BEdoOElv0I https://www.youtube.com/watch?v=k_pxFJW2PyI

Tali­tha kum

Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Nie bój się tylko wierz. Nie dopuszczaj złych myśli tylko wierz. Nie słuchaj złego podszeptu tylko wierz. Nie szemraj tylko wierz. Nie wątp tylko wierz. …