• Archiwa Tagów Litania
 • Litania do Matki Bożej Brzemiennej

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Litania do Matki Bożej Brzemiennej

  Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

  Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże,
  Duchu Święty, Boże,
  Święta Trójco, Jedyny Boże,

  Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta – módl się za nami.
  Maryjo Matko Syna Bożego
  Maryjo rozważająca Słowo Boże w swoim sercu
  Maryjo cierpiąca pod krzyżem Chrystus
  Maryjo przyjmująca nas za swoje dzieci
  Maryjo radością napełniona przy Zmartwychwstaniu Chrystusa
  Maryjo czuwająca i modląca się w Wieczerniku z Apostołami
  Maryjo przeżywająca radość Apostołów z otrzymania Ducha Świętego
  Maryjo Matko wszystkich wierzących

  Maryjo Pani Skępska
  Maryjo objawiająca się w Puszczy na przydrożnym kamieniu
  Maryjo rozmawiająca z pasterzem
  Maryjo obierająca to miejsce na chwałę Boga i dla zbawienia ludzi
  Maryjo prosząca o zakonników na stróżów tego miejsca
  Maryjo obdarzająca potrzebnymi łaskami
  Maryjo skuteczna lekarko w chorobach duszy i ciała
  Maryjo, Dziewico Brzemienna
  Maryjo opiekunko matek w stanie błogosławionym
  Maryjo zaniepokojona losem dzieci nienarodzonych
  Maryjo zatroskana o małżeństwa bezdzietne
  Maryjo upraszająca u Boga dar macierzyństwa i ojcostwa
  Maryjo opiekunko dzieci i młodzieży
  Maryjo opiekunko dziewic
  Maryjo Matko pięknej miłości
  Maryjo Matko Miłosierdzia
  Maryjo przytulająca do Serca małżonków po stracie dziecka
  Maryjo czule spoglądająca na nas
  Maryjo wysłuchująca nasze prośby
  Maryjo przychodząca nam z pomocą
  Maryjo pomagająca nam na nowo uwierzyć w Boga
  Maryjo przywracająca nam nadzieję
  Maryjo pomagająca nam odkryć prawdziwą miłość

  Maryjo wniebowzięta
  Maryjo ukoronowana na Królową nieba i ziemi
  Królowo świata
  Królowo pokoju
  Królowo Polski
  Królowo Mazowsza i Kujaw
  Królowo Ziemi Dobrzyńskiej
  Królowo Zakonu Serafickiego
  Królowo rodzin
  Królowo naszych serc

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
  W.: I poczęła z Ducha Świętego.

  Módlmy się: Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, + spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, + w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa Pana naszego. W.: Amen.

  Imprimatur, Ks. Bp Piotr Libera, Płock , 18.01.2016 r. nr 57/2016

  źródło => Litania do Matki Bożej Brzemiennej
  ulotka => http://bernardyniskepe.com/index.php/230-litania-do-matki-bozej-brzemiennej