Modlitwa śpiewana

Święty Boże Jezus Chrystus Król Wszechświata Bogurodzica Gaude Mater Polonia Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy Tak mnie skrusz http://www.youtube.com/watch?v=VHZ3YZg3C2Y Błogosławcie Pana Uwielbiam Twoje Imię (Jezus) Jezu Ufam Tobie …

2 Maj 2014

Czy ufam Jezusowi i modlę się za dusze tych, które robią wszystko, aby przeciwstawić się Poszukiwaniu dusz przez Jezusa? J 15.7 Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w …

28 Styczeń 2014

Czy jeśli nie znam Jezusa, to nie mogę prawdziwie Go kochać, a jeśli nie kocham Jego, to nie rozpowszechniam Prawdy? J 8.12 Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, …

27 Styczeń 2014

Czy gdy nie akceptuję cierpienia to oznacza, że nie znam Jezusa? Kpl 20.8 Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca! Tomasz a Kempis Ale …

26 Styczeń 2014

Czy daję wolną wolę Bogu na Jego warunkach czy na własnych? Iz 51.7 Nie lękajcie się zniewagi ludzkiej, nie dajcie się zastraszyć ich obelgami! Tomasz a Kempis Teraz są dni …

25 Styczeń 2014

Czy kocham Jezusa, ponieważ akceptuję Jego Słowo i oddaję Mu cześć poprzez wyznawanie Prawdy? J 10.11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Tomasz a Kempis …

24 Styczeń 2014

Czy jestem posłuszny Słowu Jezusa we wszystkich rzeczach odnoszących się do Prawdy? J 12.46 Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. …

23 Styczeń 2014

Co widzę gdy rozejrzę się wokoło? Ga 6.9 W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. Tomasz a Kempis Lepiej …

22 Styczeń 2014

Czy widzę radość, miłość i życzliwość, czy przeciwdziałanie poprzez nienawiść? Zach 8.13 Gdy was wybawię, będziecie błogosławieństwem. Nie lękajcie się, niech wasze ręce nabiorą siły! Tomasz a Kempis Nie licz …

21 Styczeń 2014

Dlaczego ranię Jezusa przez obrażanie Go grzechem? Ps 5.2 Usłysz, Panie, moje słowa, zwróć na mój jęk uwagę; natęż słuch na głos mojej modlitwy, mój Królu i Boże! Albowiem Ciebie …

20 Styczeń 2014

Czy kocham wszystkich niezależnie od wad czy grzechów? Iz 40.30-31 Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: …

19 Styczeń 2014

Czy szczycę się przed innymi głosząc Prawdę i mówię, że to Duch Święty mnie prowadzi? Ps 66.20 Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mej prośby i nie odjął mi swojej łaskawości. …

18 Styczeń 2014

Czy tylko ci, którzy są gotowi zrobić wszystko, czego się od nich wymaga, aby wykonać Świętą Wolę Boga, zgodnie z Jego Słowem, mogą otrzymać Dary, aby głosić Słowo, które będzie …

17 Styczeń 2014

Czy swoją wolną wolę mogę oddać Bogu jedynie gdy uznam siebie niegodnym stanąć przed Nim, Wszechmocnym? Flp 2.8 Chrystus uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i …