• Archiwa Tagów cytat
 • Odwaga wiary dzisiejszych uczniów Pana musi być widoczna również w zdecydowanym przeciwstawieniu się dyktaturze relatywizmu, która wpaja w serca ludzkie przekonanie, że wszystko jest względne…zmienne

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Szef Watykańskiej Kongregacji Wiary kard. Gerhard Müller wygłosił homilię i przewodniczył Ofierze Mszy Świętej w języku polskim podczas męskiej pielgrzymki do Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich

  http://www.radiomaryja.pl/informacje/stworzeni-na-obraz-trojcy-swietej/

  …Odwaga wiary dzisiejszych uczniów Pana musi być widoczna również w zdecydowanym przeciwstawieniu się dyktaturze relatywizmu, która wpaja w serca ludzkie przekonanie, że wszystko jest względne, że wszystko zależy od sytuacji, że nie ma jasnych zasad, bo wszystko jest zmienne… Doświadczamy w dzisiejszym świecie ostrego powiewu liberalizmu i hedonizmu, które niszczą wiarę człowieka, a w ostatecznym rozrachunku niszczą samego człowieka jako osobę, niszczą rodzinę, niszczą solidarność i niszczą więzy między narodami. Ileż dzisiejszy „areopag świata” będzie głosił haseł o wyższości świata rzeczy nad duchem… Ileż razy dzisiejsze „panteony” będą kusiły człowieka możliwością wyboru boga i systemu wartością i to w imię pozornej wolności… Ale przecież wiele już takich i podobnych im systemów przeminęło… Szukajmy więc prymatu ducha! Przecież Bóg jest! Bóg daje nam siebie! Bóg wyznacza jasne zadania! Bóg wreszcie tyle razy daje nam dowody swej miłości!…


 • Koalicja Obywatelska DLA RODZINY

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Kampania społeczna
  OCHROŃ DZIECI, RODZINĘ I SZKOŁĘ!

  http://lp33.de/strona-lp33/ind23.htm

  Z naglącą prośbą w obliczu brutalnie narzucanej demoralizacji dzieci, młodzieży, społeczeństwa, nie-myślenia wielu, odpowiedzialności przerzucanej na innych – nagląca prośba o WYDRUK – wywieszenie gdzie się da (gablotki, kościoły, pokoje nauczycielskie, gabinety…) chociażby niżej załączonej ‘ULOTKI’
  http://lp33.de/strona-lp33/pdf/uchrondzieci.pdf


 • Nie lękaj się robaczku, nieboraku :)

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Iz41. 13 Albowiem Ja, Pan, twój Bóg,
  ująłem cię za prawicę

  mówiąc ci: „Nie lękaj się,
  przychodzę ci z pomocą”.
  14 Nie bój się, robaczku Jakubie,
  nieboraku Izraelu!
  Ja cię wspomagam – wyrocznia Pana –
  odkupicielem twoim – Święty Izraela.

  15 Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie,
  nowe, o podwójnym rzędzie zębów:
  ty zmłócisz i wykruszysz góry,
  zmienisz pagórki w drobną sieczkę;
  16 ty je przewiejesz, a wicher je porwie
  i trąba powietrzna rozmiecie.
  Ty natomiast rozradujesz się w Panu,
  chlubić się będziesz w Świętym Izraela.


 • Światowe ambicje czynią nas próżnymi.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Uwierzmy Jezusowi. On nas o to błaga. Jeżeli nigdy nie czytał ktoś Pisma Świętego, zadaj sobie proste pytanie. Kiedy czuję miłość w swoim sercu, jak myślę, skąd ona pochodzi? To jest uczucie, które czyni nas łagodnymi, pokornymi, stęsknionymi i wolnymi od wszelkiego egoizmu. Taką właśnie miłość obiecuje Jezus tym, którzy zwracają się do Niego.

  Światowe ambicje czynią nas próżnymi.

  Ciężko nam wierzyć w inny świat, jeżeli żyjemy na tym świecie. Pamiętajmy, że ten świat został stworzony przez Boga, Przedwiecznego Ojca. Następnie został zanieczyszczony przez działania kusiciela. Szatan jest bardzo przebiegły.


 • Jest tylko jedna droga do pokoju i miłości.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Czy wpierw czynię co jest potrzebne, aby ludzie ujrzeli i usłyszeli Słowo Boże? Czy używam wszelkich środków, które uważam za dobre, aby ludzie czytali Słowo Boże?

  Rozpowszechniajmy Słowo Boże, tak aby ludzkość mogła być uwolniona od cierpienia, które ją czeka jeżeli będzie na tyle nierozsądna aby ulec złemu. Jaki jestem dzisiaj, a jaki będę za miesiąc, rok, dwa lata szukając Boga?

  Jest tylko jedna droga do pokoju i miłości. Czy ludzie o tym nie wiedzą? Czy nigdy nie słyszeli Bożej obietnicy? Obietnicy wiecznego życia, w którym wszyscy, którzy zwrócą się do Jezusa zostaną wzięci z ciałem, duszą i umysłem do Nowej Ziemi i Nowego Nieba, które połączą się na nowo i staną się tak dawno obiecanym Rajem dla dzieci Mojego Ojca.


 • Pracujmy dobrze, z wiarą i odwagą.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Każdy kto żyje prawdziwie w Bogu, otrzyma wsparcie Matki Jezusa i wszystkich świętych, którzy podtrzymają tą rękę i umocnią. Otrzyma praktyczną pomoc i wsparcie w swojej pracy.

  Strzeżmy się tych, którzy będą czynić przeszkody, aby opóźnić rozpowszechnianie Słowa Bożego. Módlmy się za nich i idźmy naprzód. Jesteśmy zmęczeni, ale Słowo Boże musi zostać wysłuchane szybko.

  Pracujmy dobrze, z wiarą i odwagą. Nigdy się nie poddawajmy.


 • Nigdy nie bójmy się zwracać ludziom uwagi

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Kilka ostatnich dni było dla nas przytłaczających. To jest trudne i być może nieco przerażające dla nas, aby to wszystko pojąć, ale ważne, abyśmy Ufali Jezusowi.

  Trwajmy przy Jezusie w swoim sercu i oprzyjmy się o Niego. Oddajmy wszystkie swoje wątpliwości, a swoje zadania staną się łatwiejsze. Czy przypominam sobie i innym o obietnicach odnoszących się do Słowa Bożego? Na czym opieram się, aby to miało sens?

  Nigdy nie bójmy się zwracać ludziom uwagi, jak ich grzechy ranią Najświętsze Serce Jezusa i przeszywają duszę Boga Ojca Przedwiecznego.


 • Nie dajmy się ogłupić atrakcjom

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Teraz jest potrzeba skruchy. Dzieci muszą usłyszeć wołanie Ojca. Czy wołanie o nawrócenie jest szybko usłyszane?

  Czas się kończy i prośba jest pilna. Jesteśmy silniejsi niż myślimy. Dlaczego jesteśmy tacy przerażeni?

  Człowiek od zawsze dążył do wiecznego życia, kiedy Niebo i Ziemia połączą się na wyciągnięcie ręki. Nie dajmy się ogłupić atrakcjom, które proponuje świat. Nie można ich porównywać z tym, co czeka w Królestwie Boga Ojca.


 • Módlmy się każdego dnia do naszej Matki.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Czy Jezus pomimo złożonej ogromnej ofiary by nas ocalić od królestwa wiecznego potępienia, został dziś odrzucony po raz drugi?

  Odprężam się, aby poczuć Miłość Bożą. Na dzieci, a zwłaszcza wyznawców Jezusa czekają trudności, dlatego, że to jest część walki o dusze, która musi być rozegrana. Czy ja mam jakieś zadanie do wykonania?

  Widziałem na ziemi obie strony życia. Czy pojąłem, co to jest dzieło Boże? Nie martwmy się, negatywne emocje mogą tylko nas powstrzymywać. Módlmy się każdego dnia do naszej Matki. Ona nigdy nas nie opuści, nie zostawi nas samych. Czy wiem w jaki sposób mam używać mój dar?


 • Miłość Jezusa zawsze jest Miłosierna.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Musimy przypominać wszystkim o tym jak pilne jest uwolnienie umysłów od pogoni za sprawami doczesnymi. Zamiast tego, dążmy do cnoty prostej, pokory pozbawionej własnego ego i bałwochwalstwa.

  Z powodu szybko narastającej duchowej ciemności rozpowszechnianej przez ateizm i nagły wzrost kultu Szatana w smutnym i niewdzięcznym dzisiejszym świecie, to proste dusze, prawdziwie wierzący będą musieli podjąć zadanie głoszenia prawdy.

  Świat zmierza ku Wielkiemu Uciskowi, jak zostało zapowiedziane w Piśmie Świętym. Będzie zależało od wolnej woli ludzkości czy są przygotowani by dążyć do żalu za grzechy. Nigdy nie powinniśmy się obawiać. Miłość Jezusa zawsze jest Miłosierna.


 • Okazujmy żal za grzechy, aż do ostatniego tchnienia.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Jezus kocha każdego z nas. Pamiętajmy o Bożym Miłosierdziu i módlmy się teraz o przebaczenie nam naszych grzechów.

  Czas biegnie szybko, że wielu z nas będzie nieprzygotowanych na powrót Jezusa na ziemię. Tak wielu będzie wstrząśniętych i znienacka zaskoczonych, że nie uwierzą, że to się dzieje naprawdę.

  Okazujmy żal za grzechy, aż do ostatniego tchnienia. Wbrew mojej woli, Jezus nie może działać.


 • Dążmy do prawdy.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Jezus Kocha nas tak bardzo, że oddał Swoje życie za nas. Czy zapomnieliśmy?

  Przez Miłosierdzie Jezus powraca na ziemię i próbuje nam pomóc, byśmy spojrzeli w głąb swoich serc i poszukali prawdy. Nie pozwólmy zwodzicielowi, ażeby nas zniszczył. Dążmy do prawdy.

  Miłość– czysta miłość– jest drogą do Królestwa Naszego Ojca.