Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu – katecheza Benedykta XVI z 2 lutego 2012 Drodzy bracia i siostry, Dziś chciałbym mówić o modlitwie Jezusa w Getsemani, w Ogrodzie Oliwnym. Szczególnie znacząca jest …

Modlitwa arcykapłańska Jezusa

Modlitwa arcykapłańska Jezusa – katecheza Benedykta XVI z 25 stycznia 2012 Drodzy bracia i siostry! W dzisiejszej katechezie naszą uwagę koncentrujemy na modlitwie, którą Jezus kieruje do Ojca w „godzinie” …

Rodzina pierwszą szkołą modlitwy

Rodzina pierwszą szkołą modlitwy – katecheza Benedykta XVI z 28 grudnia 2011 Drodzy bracia i siostry, Dzisiejsze spotkanie odbywa się w przenikniętej głęboką radością z powodu narodzin Zbawiciela atmosferze Świąt …

Jezus uczy modlitwy o uzdrowienie

Jezus uczy modlitwy o uzdrowienie – katecheza Benedykta XVI z 14 grudnia 2011 Drodzy bracia i siostry, Dzisiaj chciałbym z wami rozważyć modlitwę Jezusa związaną z jego cudownymi uzdrowieniami. W …

Jezus modli się Hymnem radości

Jezus modli się Hymnem radości – katecheza Benedykta XVI z 7 grudnia 2011 Drodzy bracia i siostry, Ewangeliści Mateusz (por. Mt 11, 25-30) i Łukasz (Łk 10, 21-22) przekazali nam …

Modlitwa Jezusa

Modlitwa Jezusa – katecheza Benedykta XVI z 30 listopada 2011 Drodzy bracia i siostry, Podczas ostatnich katechez zastanawialiśmy się nad niektórymi przykładami modlitwy w Starym Testamencie. Dzisiaj chciałbym zainicjować nasze …

Psalm 110

Psalm 110 – Mesjanizm – katecheza Benedykta XVI z 16 listopada 2011 Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś dokończyć nasze katechezy na temat modlitwy psałterza rozważając jeden z najbardziej znanych …

Psalm 119

Psalm 119 – Słowo Boże wyzwaniem dla człowieka – katecheza Benedykta XVI z 9 listopada 2011 Drodzy bracia i siostry, W minionych katechezach rozważaliśmy niektóre psalmy, typowe przykłady różnych rodzajów …

Psalm 136

Psalm 136 – hymn uwielbienia, pamięć o dziełach Boga – katecheza Benedykta XVI z 19 października 2011 Drodzy bracia i siostry, Dzisiaj chciałbym rozważyć z wami psalm, który podsumowuje całą …

Psalm 126

Psalm 126 – modlitwa uwielbienia Boga – katecheza Benedykta XVI z 12 października 2011 Drodzy bracia i siostry, Po rozważaniu w poprzednich katechezach kilku Psalmów lamentacyjnych i ufnościowych chciałbym dzisiaj …

Psalm 23

Psalm 23 – Dobry Pasterz – katecheza Benedykta XVI z 5 października 2011 Drodzy bracia i siostry, Zwrócenie się do Pana w modlitwie oznacza radykalny akt zaufania, ze świadomością powierzenia …

Psalm 22

Psalm 22 – katecheza Benedykta XVI z 14 września 2011 Drodzy bracia i siostry, W dzisiejszej katechezie zmierzymy się z Psalmem o silnych skutkach chrystologicznych, który nieustannie pojawia się w …

Psalm 3

Psalm 3 – katecheza Benedykta XVI z 7 września 2011 Drodzy bracia i siostry, Podejmujemy dziś audiencje na Placu św. Piotra, a w „szkole modlitwy”, którą wspólnie przeżywamy podczas tych …

Kontemplacja sztuki

Kontemplacja sztuki – katecheza Benedykta XVI z 31 sierpnia 2011 Drodzy bracia i siostry, Kilka razy w ciągu tego okresu przypomniałem, że każdy chrześcijanin powinien znaleźć czas dla Boga, na …

Medytacja

Medytacja – katecheza Benedykta XVI z 17 sierpnia 2011 Drodzy bracia i siostry, Jesteśmy jeszcze w świetle Święta Wniebowzięcia, które – jak powiedziałem – jest świętem nadziei. Maryja doszła do …