• 12 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Czy Miłość jest łatwa?

  Łk17.1 Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą.

  Św. Ojca Pio
  Błagam was, moje drogie córki, na miłość Boską, nie lękajcie się Pana Boga, ponieważ On nie chce zrobić wam żadnego zła. Bardzo Go kochajcie, ponieważ pragnie wam świadczyć ogromne dobro. Kroczcie więc po prostu w pewności, iż właściwie rozwiążecie wasze problemy i odrzucajcie -jako brutalne pokusy -zastanawianie się nad waszym złem.

  Tomasz a Kempis
  Marnością – iść ślepo za zachceniami ciała i szukać tego, co kiedyś przyjdzie ciężko odpokutować.

  Św. Augustyn
  A może dlatego, że bez Ciebie nic by nie istniało, wszystko, co istnieje, zawiera Ciebie? Może dotyczy to i mnie, gdy proszę, żebyś przyszedł do mnie… Bo zupełnie nie byłoby mnie, gdyby Ciebie we mnie nie było!

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.


 • 11 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Czy potrafię wyjść na przeciw z Miłością pośród towarzystwa nienawiści?

  Mk12.38 Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku

  Św. Ojca Pio
  Widzę, że wszystkie pory roku znajdują się w waszych duszach; że czasem przeżywacie jałową i bezpłodną zimę z częstym roztargnieniem, zniechęceniem, kłopotami; czasem rosy majowe z wonią świętych kwiatków; czasem żyjecie wśród żaru pragnienia, aby podobać się Boskiemu Oblubieńcowi. Nie pozostaje więc nic prócz jesieni, w której nie spodziewacie się wielkich owoców. Jednakże zdarza się często, że w czasie młócenia zboża i robienia wina, zbiory okazują się większe, niż zapowiadały się w czasie żniw i zbierania winogron. Chciałybyście, aby wszystko było na wiosnę albo w lecie… Ależ nie, moje kochane córki! Trzeba, aby to podobieństwo z porami roku występowało również w waszym wnętrzu. W niebie, jeżeli chodzi o piękno, wszystko będzie jak na wiosnę; natomiast jak w jesieni, jeżeli chodzi o radowanie się, a o miłość -jak w lecie. Nie będzie tam żadnej zimy. Tutaj natomiast zima jest konieczna, aby ćwiczyć się w praktykowaniu wyrzeczenia i tysiąca małych, ale pięknych cnót, pielęgnowanych właśnie w okresie, gdy nie ma owoców

  Tomasz a Kempis
  Marnością także – zabiegać o własne znaczenie i piąć się na coraz wyższe szczeble godności.

  Św. Augustyn
  Czy całe niebo i ziemia, które stworzyłeś i w których mnie stworzyłeś, ogarniają Ciebie?

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.


 • 10 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Czy wspieram się na Miłości?

  Flp4.12 Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. 13 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

  Myśli Św. Ojca Pio
  Nie tylko uważam, że powinienem ci powtórzyć, iż przed wyjazdem z Casacalen d a powinnaś pożegnać wszystkie swoje znajome, ale jestem przekonany, że to jest nad wyraz obowiązkowe. Pobożność jest dobra do wszystkiego według okoliczności, wyjąwszy oczywiście to, co nazywa się grzechem. Złóż więc rewizyty, a za to będziesz miała również nagrodę płynącą z posłuszeństwa i błogosławieństwo Boże

  Tomasz a Kempis
  Marnością jest gromadzić bogactwa, które przeminą, i w nich pokładać nadzieję.

  Św. Augustyn
  Czy w ogóle, Boże mój, jest we mnie cokolwiek, co mogłoby Cię ogarnąć?


 • 9 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Czy Miłość jest dla mnie najważniejsza?

  1Kor3.9 My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą.

  Myśli Św. Ojca Pio
  Po chrześcijańsku korzystajcie z waszych pieniędzy i z waszych oszczędności, a wówczas zniknie wiele nędzy i wiele zbolałych ciał, a wiele udręczonych istnień znajdzie pociechę i umocnienie

  Tomasz a Kempis
  „Marność nad marnościami i wszystko marność” oprócz jednego: miłować Boga i Jemu służyć.
  To jest mądrość najwyższa: przez odrzucenie świata dążyć do Królestwa niebieskiego.

  Św. Augustyn
  A czy jest we mnie takie miejsce, do którego mógłby Bóg mój przyjść? On, który niebo i ziemię stworzył!

  Papież Benedykt XVI
  Wielu naszych współczesnych może wysuwać zastrzeżenia, twierdząc, że w ogóle nie odczuwają takiego pragnienia Boga. Dla znacznej części społeczeństwa nie jest On już tym oczekiwanym, pożądanym, ile raczej rzeczywistością, która pozostawia obojętnym, przed którym nie trzeba nawet podejmować wysiłku, aby się wypowiedzieć.

  Jezu, Królu i Zbawicielu świata, ślubujemy Tobie naszą czcią, naszą wiernością i czynami głosić wszystkim Twoją Chwałę.
  Pomóż nam zyskać siłę i zaufanie, aby powstać i w każdej chwili głosić Prawdę.
  Nigdy nie pozwól nam się potknąć ani opóźnić w marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.
  Ślubujemy nasze oddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, abyśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy postępować ciernistą drogą do bram Nowego Raju.
  Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz ukochany Zbawicielu i Odkupicielu.
  Łączymy się w ciele, umyśle i duchu z Twoim Najświętszym Sercem.
  Wylej na nas Twoją Łaskę Ochrony.
  Osłoń nas Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy zostali wypełnieni odwagą i miłością, aby powstać i głosić Prawdę o Twoim Nowym Królestwie. Amen.