• 10 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Czy wspieram się na Miłości?

  Flp4.12 Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. 13 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

  Myśli Św. Ojca Pio
  Nie tylko uważam, że powinienem ci powtórzyć, iż przed wyjazdem z Casacalen d a powinnaś pożegnać wszystkie swoje znajome, ale jestem przekonany, że to jest nad wyraz obowiązkowe. Pobożność jest dobra do wszystkiego według okoliczności, wyjąwszy oczywiście to, co nazywa się grzechem. Złóż więc rewizyty, a za to będziesz miała również nagrodę płynącą z posłuszeństwa i błogosławieństwo Boże

  Tomasz a Kempis
  Marnością jest gromadzić bogactwa, które przeminą, i w nich pokładać nadzieję.

  Św. Augustyn
  Czy w ogóle, Boże mój, jest we mnie cokolwiek, co mogłoby Cię ogarnąć?


 • 9 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Czy Miłość jest dla mnie najważniejsza?

  1Kor3.9 My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą.

  Myśli Św. Ojca Pio
  Po chrześcijańsku korzystajcie z waszych pieniędzy i z waszych oszczędności, a wówczas zniknie wiele nędzy i wiele zbolałych ciał, a wiele udręczonych istnień znajdzie pociechę i umocnienie

  Tomasz a Kempis
  „Marność nad marnościami i wszystko marność” oprócz jednego: miłować Boga i Jemu służyć.
  To jest mądrość najwyższa: przez odrzucenie świata dążyć do Królestwa niebieskiego.

  Św. Augustyn
  A czy jest we mnie takie miejsce, do którego mógłby Bóg mój przyjść? On, który niebo i ziemię stworzył!

  Papież Benedykt XVI
  Wielu naszych współczesnych może wysuwać zastrzeżenia, twierdząc, że w ogóle nie odczuwają takiego pragnienia Boga. Dla znacznej części społeczeństwa nie jest On już tym oczekiwanym, pożądanym, ile raczej rzeczywistością, która pozostawia obojętnym, przed którym nie trzeba nawet podejmować wysiłku, aby się wypowiedzieć.

  Jezu, Królu i Zbawicielu świata, ślubujemy Tobie naszą czcią, naszą wiernością i czynami głosić wszystkim Twoją Chwałę.
  Pomóż nam zyskać siłę i zaufanie, aby powstać i w każdej chwili głosić Prawdę.
  Nigdy nie pozwól nam się potknąć ani opóźnić w marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.
  Ślubujemy nasze oddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, abyśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy postępować ciernistą drogą do bram Nowego Raju.
  Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz ukochany Zbawicielu i Odkupicielu.
  Łączymy się w ciele, umyśle i duchu z Twoim Najświętszym Sercem.
  Wylej na nas Twoją Łaskę Ochrony.
  Osłoń nas Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy zostali wypełnieni odwagą i miłością, aby powstać i głosić Prawdę o Twoim Nowym Królestwie. Amen.