Modlitwa codzienna

1. Msza Święta

2. Różaniec – po odmówieniu
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
wzbudzam dodatkową intencję:
Jezu, moja jedyna miłości, modlę się za tych, których kochasz,
a którzy nie potrafią kochać Ciebie.
Oby mogli zostać oczyszczeni i uzdrowieni,
aby i oni doznali uwolnienia od wszelkiego zła. Amen.

3. Godzina 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

4. Rozważanie Pisma Świętego

5. Módlmy się, Módlmy się, Módlmy się nieustannie całym życiem.

PROSZĘ WAS:

• abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy,
• abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili,
• abyście mieli ufność nawet wbrew swojej słabości,
• abyście szukali duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ja znajdowało,
• abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
• abyście nigdy nie utracili tej wolności duch, do której On wyzwala człowieka,
• abyście nigdy nie wzgardzili ta Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której Zycie ludzkie nie ma ani korzeni, ani sensu.

( fragmenty homilii w Kalwarii Zebrzydowskiej i na krakowskich Błoniach w 1979 r)

Jezu, wybacz mi, bo zgrzeszyłem.
Jezu, błagam o Miłosierdzie dla wszystkich, którzy Cię odrzucili i którzy najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Amen.
MODLITWA PORANNA
Mój Boski Ojcze, niczym jestem i nie posiadam niczego, co nie pochodziłoby z Twojej reki. Proszę Cię pokornie, racz przyjąć w ofierze wszystkie moje myśli, uczynki i słowa, wszystkie radości i cierpienia duchowe, a także wszelkie boleści mojego ciała w intencjach Tobie tylko wiadomych. Ja nic nie potrzebuję, bo wszystko mi dajesz zanim odkryję jakikolwiek brak.
Mój Ojcze, niech cały mój dzień i cała moja noc, będzie cichym wychwalaniem Ciebie. Niech każda modlitwa i każda praca, każdy najmniejszy wysiłek ciała, woli czy ducha, będzie poświęcony Tobie o Najwyższy Boże, Źródło mojej wszelkiej radości i pociechy. Amen.
MODLITWA O DAR PIĘKNEJ MODLITWY
Ojcze mój Niebieski, daj mi łaskę pięknego modlenia się do Ciebie. Niech moje słowa będą uświęcone w Sercu Matki Najświętszej, niech moje myśli będą oddane Bogu i uświęcone, niech cały będę żywą modlitwą Twoją i na Twoją chwałę. Natchnij Mnie Święty Duchu, abym modlił się godnie i uświęcił przez to moje życie. Amen.
MODLITWA ZANURZENIA CAŁEGO DNIA WE KRWI JEZUSA CHRYSTUSA
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego. Wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyśle czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.
Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.
(33) Powstań teraz i przyjmij Pieczęć Boga Żywego
O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność. Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój Ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią. Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki. Kocham Cię, Drogi Ojcze. Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze. Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen.
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
(132) O wyrzeczenie się szatana, aby chronić tę Misję
Matko Zbawienia, przyjdź z pomocą tej Misji. Pomóż nam, Bożej Armii Reszty, wyrzec się szatana. Błagamy Cię zmiażdż głowę bestii swoją piętą i usuń wszelkie przeszkody w naszej Misji zbawiania dusz. Amen.
(30) Bóg Ojciec: Modlitwa o uniknięcie wojny, głodu i prześladowań religijnych
O mój Przedwieczny Ojcze, Boże, Stwórco Wszechświata, w Imię Twojego Drogiego Syna, błagam, abyśmy Cię bardziej kochali. Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu przeciwności. Przyjmij nasze ofiary, cierpienia i próby jako dar, który składamy przed Twoim tronem, aby ratować Twoje dzieci na ziemi. Skrusz serca nieczystych dusz, otwórz ich oczy na prawdę o Twojej miłości, aby mogli przyłączyć się do wszystkich Twoich dzieci w Raju na ziemi, który z taką miłością stworzyłeś dla nas zgodnie z Twoją Boską Wolą. Amen.
(38) Modlitwa o ocalenie Kościoła katolickiego
O Najświętsza Matko Ocalenia, proszę o modlitwę za Kościół katolicki w tych trudnych czasach oraz za naszego kochanego papieża Benedykta XVI, aby złagodzić jego cierpienie. Prosimy Cię, Matko Ocalenia, o okrycie wyświęconych sług Bożych Twoim świętym płaszczem, by otrzymali łaski bycia silnymi, wiernymi i odważnymi podczas prób stojących przed nimi. Módl się także, ażeby opiekowali się swoimi owcami zgodnie z prawdziwym nauczaniem Kościoła katolickiego. O Święta Matko Boża, daj nam, Twojej reszcie Kościoła na ziemi dar przywództwa, abyśmy mogli pomóc prowadzić dusze do Królestwa Twojego Syna. Prosimy Cię, Matko Ocalenia, trzymaj oszusta z dala od wyznawców Twojego Syna, którzy dążą do ochronienia swoich dusz, by byli godni wejść przez bramy Nowego Raju na Ziemi. Amen.
(79) Za 2 miliardy zagubionych dusz
O Drogi Jezu, błagam Cię, wylej Twoje Miłosierdzie na te zagubione dusze. Wybacz im odrzucenie Ciebie i posłuż się moją modlitwą i cierpieniem, abyś mógł przez Twoje Miłosierdzie, wylać na nie Łaski, których potrzebują, aby uświęcić ich dusze. Proszę Cię o dar łaskawości dla ich dusz. Proszę Cię o otworzenie ich serc, aby przyszli do Ciebie i proszę Cię, abyś wypełnił ich Duchem Świętym, aby mogli przyjąć Prawdę o Twojej Miłości i żyć z Tobą i wszystkimi z Bożej rodziny na zawsze. Amen.
(102) O podtrzymanie zaufania i wiary w Boże Orędzie dla świata
Najdroższy Jezu, kiedy upadam, podnieś mnie. Kiedy mam wątpliwości, oświeć mnie. Kiedy jestem smutny, okaż mi swoją miłość. Kiedy krytykuję, pomóż mi zamilknąć. Kiedy publicznie osądzają innych, zamknij moje usta. Kiedy wypowiadam bluźnierstwa w Twoje Imię, odkup mnie i weź mnie z powrotem pod swoją ochronę. Kiedy brakuje mi odwagi, daj mi miecz, którego potrzebuję do walki o ratowanie dusz, których pragniesz. Kiedy stawiam opór Twojej Miłości, pomóż mi się poddać i całkowicie zrezygnować z siebie dla Twojej Miłosiernej opieki. Kiedy błądzę daleko, pomóż mi odnaleźć Drogę Prawdy. Kiedy kwestionuję Twoje Słowo, daj mi odpowiedź, której szukam. Pomóż mi być cierpliwym, kochającym i miłym, nawet dla tych, którzy Cię przeklinają. Pomóż mi wybaczać tym, którzy mnie obrażają i daj mi łaskę, której potrzebuję, aby iść za Tobą na koniec świata. Amen.
(111) Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi
O droga Matko Zbawienia, poświęcam moje dzieci (podaj imię dziecka / imiona dzieci) przed twoim Synem, aby mógł przynieść im pokój ducha i miłość serca. Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona twojego Syna i uchroń je od krzywdy. Pomóż im pozostać wiernymi Świętemu Słowu Bożemu, zwłaszcza w chwilach, gdy są kuszone, aby odwrócić się od Niego. Amen.
(104) O uwolnienie tej duszy z niewoli
Najdroższy Jezu, przedstawiam Ci duszę mojego brata (mojej siostry), który oddał (która oddała) swoją duszę szatanowi. Przyjmij tę duszę i odkup ją w Twoich Świętych Oczach. Uwolnij tę duszę z niewoli bestii i przynieś jej zbawienie wieczne. Amen.

Modlitwy Litanii Jezus do Ludzkości
(1) Ochrona przed Fałszywym Prorokiem
Najdroższy Jezu, uchroń nas od oszustwa Fałszywego Proroka.
Jezu, zmiłuj się nad nami.
Jezu, uchroń nas od prześladowań.
Jezu, zachowaj nas od Antychrysta.
Panie, zmiłuj się.
Chryste, zmiłuj się.
Najdroższy Jezu, osłoń nas Twoją Najdroższą Krwią.
Najdroższy Jezu, otwórz nasze oczy na kłamstwa Fałszywego Proroka.
Najdroższy Jezu, zjednocz Twój Kościół.
Jezu, Chroń nasze sakramenty.
Jezu, nie pozwól Fałszywemu Prorokowi podzielić Kościoła.
Najdroższy Jezu, pomóż nam odrzucić kłamstwa przedstawiane nam jako prawdę.
Jezu, daj nam Siłę.
Jezu, daj nam Nadzieję.
Jezu, wylej Ducha Świętego na nasze dusze.
Jezu, broń nas przed Bestią.
Jezu, daj nam dar rozeznania, abyśmy podążali drogą Twojego prawdziwego Kościoła w każdym czasie, na wieki wieków. Amen.
(2) O Łaskę Ochrony
O Najwyższy Ojcze Niebieski
Kocham Cię.
Czczę Cię.
Panie, zmiłuj się.
Panie, przebacz nam nasze winy.
Uwielbiam Cię.
Wychwalam Cię.
Dziękuję Ci za wszystkie Twoje szczególne Łaski.
Błagam Cię o Łaskę Ochrony dla moich najbliższych
(wymień wszystkich z listy o zbawienie dusz)
Ofiaruję Ci moją wierność w każdym momencie.
Ty, O Najwyższy Ojcze,
Stwórco wszystkich rzeczy,
Stwórco Wszechświata,
Stwórco ludzkości,
Jesteś źródłem wszystkich rzeczy.
Jesteś źródłem Miłości.
Jesteś Miłością.
Kocham Cię.
Czczę Cię.
Padam przed Tobą.
Błagam o Miłosierdzie dla wszystkich dusz, które Cię nie znają,
które Cię nie czczą,
które odrzucają Rękę Twojego Miłosierdzia.
Oddaję się Tobie w umyśle, ciele i duszy,
abyś mógł je wziąć w Swoje Ramiona, bezpieczne od wszelkiego zła.
Proszę Cię, abyś otworzył Bramę Raju, aby wszystkie Twoje dzieci
zjednoczyły się ostatecznie w tym dziedzictwie, które stworzyłeś dla nas wszystkich.
(3) Obrona Słowa Bożego
O drogi Jezu, chroń nas od kłamstw, które obrażają Boga.
Chroń nas od szatana i jego armii.
Pomóż nam bardziej Cię kochać.
Wspieraj nas w naszej walce.
Broń nas w naszej wierze.
Prowadź nas do Twojego bezpiecznego schronienia.
Pomóż nam powstać i bronić Twojej Świętej Woli.
Wzmocnij nasze postanowienie bycia Twoimi prawdziwymi uczniami.
Daj nam odwagę.
Daj nam zaufanie.
Prowadź nas drogą Prawdy.
Broń nas przed wrogiem.
Wylej na nas Łaski Ochrony.
Pomóż nam uniknąć pokus.
Przybliż nas do Twojego Najświętszego Serca.
Pomóż nam pozostać wiernymi Tobie przez cały czas.
Amen.
(4) O złagodzenie kary Boga Ojca
O Boże Najwyższy, błagamy Cię o miłosierdzie wobec grzechów Twoich dzieci.
Dziękujemy Ci za Dar ziemi.
Dziękujemy Ci za Dar życia ludzkiego.
Cenimy Dar życia.
Bronimy Daru życia.
Dziękujemy Ci za Dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Dziękujemy Ci za Dar Odkupienia.
Wychwalamy Twoją Boskość.
Poddajemy się całkowicie Tobie, aby Twoja Święta Wola mogła być wypełniona na ziemi, tak jak w niebie.
Dziękujemy Ci za Dar Oświetlenia Sumienia.
Dziękujemy Ci za obietnicę życia wiecznego.
Przyjmujemy z radością Nowy Raj.
Błagamy Cię o zbawienie wszystkich dusz, w tym tych, którzy Cię dręczą i tych, którzy giną dla Ciebie.
Dziękujemy Ci za Miłość, którą okazujesz wszystkim Swoim dzieciom.
Dziękujemy Ci za Dar proroctwa.
Dziękujemy Ci za Dar modlitwy.
Prosimy Cię, udziel nam pokoju i zbawienia. Amen.
(5) O Uratowanie Tych, Którzy są w Grzechu Śmiertelnym
Jezu, zachowaj wszystkich grzeszników od ognia Piekła.
Wybacz sczerniałym duszom.
Pomóż im Cię zobaczyć.
Podnieś ich z ciemności.
Otwórz ich oczy.
Otwórz ich serca.
Pokaż im Prawdę.
Ratuj ich.
Pomóż im słuchać.
Uwolnij ich od pychy, zazdrości i pożądania.
Ochroń ich przed złem.
Wysłuchaj ich próśb o pomoc.
Chwyć ich za ręce.
Przyciągnij ich do siebie.
Uratuj ich od oszustwa szatana. Amen.
(6) O DAR ŁASK
O najdroższy Jezu, mój ukochany Zbawicielu,
Napełnij mnie swoją Miłością.
Napełnij mnie swoją Siłą.
Napełnij mnie swoją Mądrością.
Napełnij mnie swoją Wytrwałością.
Napełnij mnie swoją Pokorą.
Napełnij mnie swoją Odwagą.
Napełnij mnie swoją Żarliwością.
Amen.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym na wieki wieków, Amen. Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie ! Panie Miłosierdzia świeć nad ich duszami !
Jezu, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nigdy nie zdoła odłączyć mnie od Ciebie. Ślubuję Ci wierność. To moje uroczyste przyrzeczenie. Pomóż mi być wiernym temu ślubowi na wieki i na zawsze. Amen.
O, Panie, Jezu Chryste, Twojemu Najświętszemu Sercu powierzam te intencje:
[intencja własna]
Spójrz tylko na mnie i uczyń to, do czego skłania Cie Twoje Serce… Niech Twoje Najświętsze Serce zadecyduje… Liczę na Nie… Pokładam w Nim ufność… Rzucam się w Jego Miłosierdzie…
Panie Jezu, Ty mnie nie zawiedziesz. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie. Najświętsze Serce Jezusa, wierzę w Twoją Miłość do mnie. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. O, Najświętsze Serce Jezusa, proszę o wiele łask, lecz najbardziej żarliwie błagam o tę. Weź ją, umieść w Twoim Najświętszym Sercu. Kiedy Ojciec Przedwieczny zobaczy ją pokrytą Twą Drogocenną Krwią, nie odrzuci jej. Nie będzie to już moja prośba, ale Twoja, o Jezu. O, Najświętsze Serce Jezusa, pokładam ufność w Tobie. Niech nigdy nie doznam zawodu. Amen.
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, ze nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik plączący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
Maryjo, Królowo Świętych Aniołów, módl się za nami!
Panie Boże, racz zesłać nam na pomoc Świętego Rafała Archanioła, ponieważ, jak wierzymy, przebywa on zawsze w obecności Twego majestatu, niech przedstawia Tobie nasze prośby i wyjedna nam Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Boże, Ty spośród wszystkich aniołów wybrałeś Archanioła Gabriela na zwiastuna tajemnicy Twojego Wcielenia, spraw łaskawie, abyśmy wspominając jego imię na Ziemi, doznali jego opieki z Nieba. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO PATRONA
Święty……, którego imię na chrzcie świętym otrzymałem, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Uproś mi światło i dar rady w wątpliwościach, siły i męstwa w pokusach i przeciwnościach, kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego. Racz mi twoją możną przyczyną wyjednać u Boga łaski i dary, potrzebne do prowadzenia życia miłego Bogu, abym kierowany przez ciebie wiernie służył Bogu i nieustannie postępował w cnotach, a kiedyś wraz z tobą radował się w niebie na wieki. Amen.
(155) O Ochronę Misji Zbawienia:
O najdroższa Matko Zbawienia, usłysz nasze wołania o ochronę tej Misji Zbawienia i o ochronę dzieci Bożych. Modlimy się za tych, którzy przeciwstawiają się Woli Bożej w tej wielkiej chwili w historii. Prosimy, abyś chroniła tych, którzy odpowiedzieli na twoje wezwanie i na Słowo Boże, aby uratować każdego przed wrogami Boga. Pomóż uwolnić te dusze, które padają ofiarą oszustwa diabła i otworzyć im Oczy na Prawdę.O Matko Zbawienia, pomóż nam, biednym grzesznikom, abyśmy stali się godni otrzymać Łaskę wytrwałości w naszych czasach cierpienia w Imię twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Chroń tę Misję od szkody. Chroń swoje dzieci przed prześladowaniem. Okryj nas wszystkich swoim Najświętszym Płaszczem i obdarz nas Darem zachowania wiary, za każdym razem, gdy wymaga się od nas wypowiadania Prawdy i przekazywania Świętego Słowa Bożego, przez resztę naszych dni, teraz i na zawsze. Amen.
(164) Modlitwa Pokoju za narody
O Jezu, przynieś mi pokój. Przynieś pokój mojemu narodowi i wszystkim krajom, rozdzieranym wojnami i podziałami. Zasiej ziarno pokoju wśród tych zatwardziałych serc, które zadają cierpienie innym w imię sprawiedliwości. Daj wszystkim dzieciom Bożym Łaski, by otrzymały Twój Pokój, tak żeby miłość i harmonia mogły rozkwitać; tak, by miłość do Boga odniosła triumf nad złem i by dusze mogły zostać uratowane przed skażeniem kłamstwami, okrucieństwem i złymi ambicjami. Niech pokój zapanuje nad tymi wszystkimi, którzy poświęcają swoje życie Prawdzie Twojego Świętego Słowa i nad tymi, którzy wcale Cię nie znają. Amen.
Koronka: Napełnij mnie teraz, o Panie, Darem Ducha Świętego, abym zaniósł Twoje Najświętsze Słowo grzesznikom, do ocalenia których muszę się w Twoim Imieniu przyczynić. Dopomóż mi, abym poprzez moje modlitwy okrył ich Twoją Najdroższą Krwią, tak aby mogli oni zostać przyciągnięci do Twojego Najświętszego Serca. Udziel mi Daru Ducha Świętego, tak aby te nędzne dusze mogły ucztować w Twoim Nowym Raju.

Jezu, Ty mnie ocaliłeś bądź Błogosławiony.
Jezu, Ty który mnie nakarmiłeś, bądź Błogosławiony.
Jezu Kocham Cię, naucz mnie kochać Cie bardziej. Amen.
Duchu Święty, proszę Cię:
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ja zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowska miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie o Boże obraża. Amen.

MODLITWA DO BOGA OJCA
Ojcze Niebieski, który stworzyłeś Niebo i Ziemię, ludzi i Aniołów i który każdy włos na mojej głowie policzyłeś, jak dobrze być Twym dzieckiem.
Wiem, że kochasz mnie tak, jak nie kocha mnie nikt na świecie. Że kochasz mnie bardziej niż moja matka i ojciec i pragniesz mnie uszczęśliwić, ofiarując mieszkanie w Królestwie Niebieskim. Oddaję Ci siebie i wszystko co posiadam. Wszystko co posiadam jest Twoje. Daję Ci Panie siebie, abyś mógł mnie prowadzić do siebie drogą, którą mi przeznaczyłeś. Jak szczęśliwy ten, który Cię poznał i pokochał jako Ojca. Bądź błogosławiony i wywyższony w każdym stworzeniu. Niech każda chwila mojego życia będzie stałym uwielbieniem Ciebie i dziękczynieniem za dzieła Twojej miłości, którymi mnie obdarzasz. Amen.

Czuły Ojcze, nie wylewaj Twojego gniewu na to pokolenie, aby nie zginęło zupełnie.
Nie wylewaj na Twoje stado rozpaczy i niepokoju, albowiem wtedy wody wyschną i natura zwiędnie.
Wszystko upadnie wobec Twojego gniewu nie pozostawiając po sobie żadnego śladu.
Żar Twojego Tchnienia podpali ziemię, zamieniając ją w ugór!
Ponad horyzontem ukaże się gwiazda. Noc zniszczeje i popiół spadać będzie jak śnieg zimą,
pokrywając Twój lud niczym zjawy.
Miej Miłosierdzie dla nas, Boże, i nie osądzaj nas surowo.
Wspomnij na serca, które radują się w Tobie, a Ty – w nich!
Wspomnij na Twoich wiernych i nie dopuść, by Twoja Ręka spadła na nas z mocą,
W Twoim Miłosierdziu podźwignij nas raczej i umieść Twoje nakazy w każdym sercu. Amen

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(130) Modlitwa Krucjaty Nowenny Zbawienia
Moja ukochana Matko Zbawienia, proszę uproś dla wszystkich dusz Dar wiecznego zbawienia poprzez łaskę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Za Twoim wstawiennictwem błagam cię, abyś modliła się o uwolnienie wszystkich dusz z niewoli szatana. Proszę, zwróć się do swojego Syna, aby okazał miłosierdzie i przebaczył tym duszom, które Go odrzucają, ranią Go swoją obojętnością i które uwielbiają fałszywe doktryny i fałszywych bogów. Błagamy cię droga Matko, abyś prosiła o łaski otworzenia serca tych dusz, które najbardziej potrzebują twojej pomocy. Amen.