• Archiwum kategorii Rozważania o
 • Pokusa Kapłana

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  I. Pokusa Kapłana

  Współczuję z tobą, mój synu, wiedząc, że jesteś narażony na wiele niebezpieczeństw. Szatan pożądał, aby cię przesiać sitem pokusy, lecz ja modliłem się za ciebie. Nigdy nie będziesz kuszony ponad siły.
  Mam w swym Kościele wiele dusz bohaterskich. Poświęcają się jako ofiary, aby zbawiać i uświęcać mych kapłanów.
  Ile razy już wzięły na siebie pokusy, przeznaczone dla ciebie, a w których ty byłbyś uległ!
  Jednakowoż nie będziesz wolny i ty od walki.
  Nikt nie otrzyma wieńca, jeśliby się mężnie nie potykał.

  Świat ściga cię swą nienawiścią, gdyż jesteś mym Kapłanem. Jak ptasznik chwyta ptaka w swe sieci, tak i on stara się usidlić cię w matnię swych fałszywych zasad.
  Zasady świata sprzeciwiają się mej Ewangelji.
  Światowcy szydzą z prostoty sprawiedliwego i z żywości jego Wiary, ośmieszają praktyki pobożne i surowość życia kapłańskiego.
  Duch świata to przykłady oziębłości, życia wygodnego, chciwości i lekkomyślności, jakie ci dają, może, bracia w kapłaństwie, zdolniejsi i wpływowsi od ciebie.
  Zgorszenie jest nieuniknione, lecz biada temu, kto je daje!
  Czuwaj więc i módl się.

  Twoja zepsuta natura jest twym najzaciętszym wrogiem.
  Serce twe skłania się do złego od dzieciństwa; ciało twe to łańcuch, który cię przykuwa do ziemi, twa wola zdradziecka utrzymuje z wrogiem potajemne stosunki.
  Pokusa toruje sobie drogę przez oczy, uszy, język, wyobraźnię, pamięć i rozum.
  Cały świat oddaje się złemu. Wszystko tu na ziemi jest pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i pychą żywota.
  Wszędzie panoszy się bezwstydnie ponęta grzechowa.
  Czuwaj więc i módl się.

  Szatan ma pozwolenie na kuszenie ludzi.
  Widząc, że mało ma czasu, krąży naokoło ciebie jak lew ryczący, szukając, jakby cię pożreć.
  Żywi i żywić będzie do końca nadzieję, że ty, Kapłanie mój, upadniesz kiedyś w grzech ciężki, a z grzechu do piekła.
  Porusza wszystkie sprężyny we dnie i w nocy, aby przemóc twoją cierpliwość, zniechęcić cię i wciągnąć cię potem w przepaść.
  Zdobył w swem niecnem rzemiośle doświadczenie wiekowe, zna twe słabości, twe dawno grzechy, twe obecne błędy i posługuje się całą swą piekielną chytrością i wściekłością potępieńczą, aby zrobić wyłom w twej duszy kapłańskiej.
  Zwycięstwo, odniesione nad mym kapłanem, jest dla niego triumfem, odniesionym nade mną.
  Ojciec mój niebieski dopuścił, aby mię szatan kusił, lecz szatan nie ma nade mną mocy.
  Cóż więc dziwnego, że zwrócił całą swą wściekłość przeciw tym, których zostawiłem na ziemi, zwłaszcza przeciw mym Kapłanom, mym sługom, prowadzącym nadal me Dzieło?
  Szatan będzie cię kusił do chciwości, będzie cię nakłaniał, byś gromadzi! dobra ziemskie, zamieniał na chleb, o ileby było możliwe, kamienie leżące na drodze.
  Pod pozorem zabezpieczenia sobie przyszłości i życia wedle stanu, staniesz się wkrótce, o ile nie będziesz się miał na baczności, twardy dla biednych, nieustępliwy w dochodzeniu swych praw.
  Będziesz się wadził ze swojemi owieczkami, będziesz się może z niemi procesował i to przed sędziami ziemskimi i w końcu opęta cię zupełnie demon skąpstwa.
  Swoi wierni zasmuceni i zgorszeni odwrócą się od ciebie, od mego Kościoła, od mych Sakramentów i nie wezwą cię w swej ostatniej godzinie na pomoc.

  Będzie cię kusił szatan pychy. Będzie wmawiał w ciebie, że wyniesiony przez Kapłaństwo na szczyt świątyni, jesteś wyższy od ogółu śmiertelników, że zasługujesz na poważanie i szacunek. Powie ci, że wola twoja i twe kaprysy są prawem najwyższem i że nie powinieneś tolerować żadnego sprzeciwu.
  I staniesz się wyniosły, nieprzystępny dla maluczkich i biednych, niecierpliwy i gniewliwy, twardy i pogardzający niższymi, wymagający wobec równych, zuchwały, krytykujący i buntujący się wobec swych przełożonych.
  Ach, mój Kapłanie! nie kuś Pana Boga twego niemądremi uroszczeniami. Bóg postawił cię na czele twych wiernych. Nie wynoś się! Bądź pokorny i prosty, jakby jeden z nich.

  Będzie cię kusił szatan rozkoszy. O, czuwajże nad sobą.
  Twe pierwsze nieroztropności wciągną cię niespostrzeżnie w upadki cięższe; spoczątku zdołasz je troskliwie ukryć, a potom ku twej hańbie dojdą do publicznej wiadomości i stracisz w ten sposób dobre imię, a zarazem ściągniesz niesławę na mych Kapłanów i na mój Kościół.
  A przykład twój zgubi dusze, a posługiwanie twe stanie się jałowe, a świętokradztwa twe ściągną me przekleństwo i twe serce kapłańskie zatnie się w złem i będziesz spadał z jednej przepaści w drugą. I może aż do starości, jak Salomon, hołdować będziesz swym namiętnościom, jak bóstwom szkaradnym i wystawisz im w swem sercu świątynię i złożysz im w ofierze na ołtarzu swą cześć kapłańską, swe zbawienie i zbawienie, dusz nieszczęsnych ofiar swej rozwiązłości.
  Synu mój, będziesz się kłaniał Panu Bogu twemu i jemu samemu będziesz służył.
  Sprawuj swe zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Jeszcze teraz stoisz, lecz módl się i czuwaj, abyś nie upadł.
  Podejmij walkę mężnie i z ufnością.
  Czerniłbyś nie mógł uczynić, czego dokonało już tylu Kapłanów? Ramię moje nie zostało ukrócone, a źródło dobroci, które tryska z mego Boskiego Serca nie zatamowało się.

  Podejmuj walkę codziennie, czerp siłę od rana we Mszy św. i Komunji i przeplataj modlitwami, cały dzień.
  Anioł mój towarzyszy ci w twej niebezpiecznej drodze, a jeśli go wezwiesz na pomoc, obroni cię w chwili niebezpieczeństwa.
  Dziewica Niepokalana osłania cię swym płaszczem macierzyńskim, a stopą swą dziewiczą ściera w tobie głowę wężową.
  A ja, twój Brat ukochany, wziąłem cię za rękę w dniu twoich Święceń. Jeśli się będziesz do mnie modlił, przeprowadzę cię przez wszystkie niebezpieczeństwa.
  Jeśli Bóg za tobą, kto będzie przeciw tobie?

  ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA (MYŚLI REKOLEKCYJNE)
  wydawnictwo oo. Redemptorystów Tuchów
  IMPRIMATUR Wilno, dnia 28 października 1935 L569/35

  To Orędzie Jezusa do swego kapłana poświęca autor Gwidonowi de Fontgalland, zmarłemu w r. 1925 w dwunastym roku życia.
  Ów chłopczyk marzył o tem, by zostać kapłanem, lecz Jezus mu rzekł: „Będziesz moim aniołem”.

  => ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA


 • Kapłanie podejmuj walkę codziennie

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Podejmuj walkę codziennie, czerp siłę od rana we Mszy św. i Komunji i przeplataj modlitwami, cały dzień.
  Anioł mój towarzyszy ci w twej niebezpiecznej drodze, a jeśli go wezwiesz na pomoc, obroni cię w chwili niebezpieczeństwa.
  Dziewica Niepokalana osłania cię swym płaszczem macierzyńskim, a stopą swą dziewiczą ściera w tobie głowę wężową.
  A ja, twój Brat ukochany, wziąłem cię za rękę w dniu twoich Święceń. Jeśli się będziesz do mnie modlił, przeprowadzę cię przez wszystkie niebezpieczeństwa.
  Jeśli Bóg za tobą, kto będzie przeciw tobie?

  ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA (MYŚLI REKOLEKCYJNE)
  wydawnictwo oo. Redemptorystów Tuchów
  IMPRIMATUR Wilno, dnia 28 października 1935 L569/35

  To Orędzie Jezusa do swego kapłana poświęca autor Gwidonowi de Fontgalland, zmarłemu w r. 1925 w dwunastym roku życia.
  Ów chłopczyk marzył o tem, by zostać kapłanem, lecz Jezus mu rzekł: „Będziesz moim aniołem”.

  => ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA


 • Rachunek sumienia – Mszał Rzymski Poznań 1932r. str.1778-1782

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Rachunek Sumienia – Mszał Rzymski Poznań 1932r. str.1778-1782

  Przykazania Boże
  1-e. Przykazanie. – Nie będziesz miał bogów cudzych przedemną
  Boga prawdziwego czcić i Jemu tylko służyć będziesz.

  Czy nie opuściłem modlitwy rannej i wieczornej, czym jej nie odmawiał niedbale?
  Czy nie zaniedbywałem uczęszczania do Sakramentów?
  Czy nie przystąpiłem do nich świętokradzko, (spowiedź i Komunja św.)?
  Czy nie oddawałem się praktykom zabobonnym?
  Czy nie zgorszyłem bliźniego w Kościele, mojem zachowaniem się i słowami?
  Czy nie odzywałem się pogardliwie lub szyderczo o Bogu, świętych rzeczach i osobach poświęconych Bogu?
  Czy nie czytałem książek i pism bezbożnych lub przeciwnych wierze?
  Czy nie przebywałem w towarzystwach, grożących utratą wiary?
  Czy nie pozwalałem sobie na dobrowolne powątpiewanie o prawdach?
  Czy nie zważałem na względy ludzkie?
  Czy nie zaniedbywałem oświecenia się w religji?
  Czy nie grzeszyłem brakiem ufności w Bogu?
  Czy nie szemrałem przeciw Opatrzności?
  Czy nie opierałem się łasce?

  2-e. Przykazanie. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga Twego nadaremno.

  Czy nie bluźniłem, tj. nie złorzeczyłem Bogu i Świętym?
  Czy nie wymawiałem Imienia Bożego napróżno? bez uszanowania?
  Czy nie przysięgałem fałszywie? niepotrzebnie?
  Czy nie złorzeczyłem sobie? innym?
  Czy dotrzymałem obietnic uczynionych Bogu?

  3-e. Przykazanie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  Czy nie pracowałem w niedzielę lub święto bez potrzeby? więcej niż trzy godziny?
  Czy nie zmuszałem innych do tego?
  Czy w niedzielę i święta obowiązujące byłem obecny na całej Mszy świętej?
  Czy jej uważnie słuchałem?

  4-e. Przykazanie. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył i dobrze się powodziło na ziemi.
  Obowiązki dzieci:
  Czy byłem posłuszny rodzicom, dziadkom i starszym?
  Czy nie uchybiałem uszanowaniu im należnemu?
  Czy byłem im oddany?
  Czy ich nie niecierpliwiłem, nie zasmucałem?
  Czy dopomagałem im w miarę możności?
  Czy modliłem się za nich?
  Czy się nie wstydziłem moich rodziców?
  Czy byłem dobry dla rodzeństwa?
  Czy nie pogardzałem sługami?
  Czy szanowałem moich nauczycieli, przełożonych?
  Czy byłem im posłuszny?
  Czy nie wzniecałem ducha buntu?

  5-e. Przykazanie. Nie zabijaj.
  Czy nie zaszkodziłem bliźniemu? przez pogardę, chęć zemsty?
  Czy nie życzyłem mu śmierci?
  Czy go nie uderzyłem? nie zelżyłem? rozmyślnie nie robiłem mu przykrości?
  Czy nie byłem twardy dla biednych i maluczkich?
  Czy się nie złościłem?
  Czy nie szkodziłem sobie na zdrowiu przez zbytek w jedzeniu i w piciu? przez złe nałogi?
  Czy nie życzyłem sobie śmierci?

  6-e. Przykazanie. Nie cudzołóż.
  9-e. Przykazanie. Nie pożądaj żony bliźniego Twego, t.zn. nie pragnij żadnego grzechu nieczystego.

  Czy nie wzniecałem w sobie lub innych myśli i żądz przeciwnych cnocie czystości? (Myśli i żądze stają się grzechami wówczas gdy są dobrowolne)
  Czy nie wymawiałem słów nieprzyzwoitych lub czy takowych chętnie nie słuchałem?
  Czy nie śpiewałem lub chętnie nie słuchałem zbyt wolnych pieśni?
  Czy nie przyglądałem się z grzesznem upodobaniem rzeczom plugawym, jak nieprzyzwoitym obrazom itd.?
  Czy ich drugim nie pokazywałem?
  Czy nie czytałem rzeczy o treści zbyt lekkiej lub niemoralnej?
  Czy drugim tych książek lub pism nie udzielałem?
  Czym nie przywdziewał strojów nieprzyzwoitych?
  Czy nie utrzymywałem niebezpiecznych stosunków? nie bywałem na nieskromnych widowiskach lub zabawach?
  Czy nie miałem grzesznych upodobań? nie pozwalałem sobie na nieskromne dotknięcia?
  Czy nie popełniałem złych uczynków, sam z innymi?

  7-e. Przykazanie. Nie kradnij.
  10-e. Przykazanie. Ani nie pożądaj cudzej rzeczy.

  Czy nie skrzywdziłem bliźniego na majątku?
  Czy nie ukradłem lub nie przywłaszczyłem sobie nieprawnie cudzej własności?
  Czy starałem się wynagrodzić krzywdę wyrządzoną?
  Czy nie pożądałem cudzej rzeczy i nie miałem zamiaru kradzenia?
  Czy nie brałem udziału u czynach krzywdzących bliźniego?
  Czy nie uchybiłem czci należnej bliźniemu i nie zaszkodziłem na sławie?
  Czy nie wyrzucałem niepotrzebnie pieniędzy na zbytki?

  8-e. Przykazanie. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  Czy nie mówiłem rzeczy przeciwnych miłości bliźniego?
  Czy nie kłamałem? z ujmą dla bliźniego?
  Czy nie obmawiałem lub nie rzucałem na kogo oszczerstwa? przed ilu osobami?
  Czy takowych z przyjemnością nie słuchałem? nie zachęcałem do nich memi słowami lub milczeniem?
  Czy nie czytałem cudzych listów?
  Czy nie zdradziłem tajemnicy mi powierzonej? nie wyjawiałem niepotrzebnie wad bliźniego?
  Czy tych wad nie powiększałem?
  Czy nie świadczyłem fałszywie? nie wydawałem lekkomyślnych sądów sam, nie wywoływałem ich u innych?

  Przykazania Kościelne

  1-e. Postanowione od Kościoła Bożego, dni święte święcić.
  2-e. Mszy świętej w niedzielę i święta nabożnie słuchać. (patrz 3-e Przykazanie Boskie.)
  3-e. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i posty w dni nakazane zachowywać. (Post polega na jednorazowem pożywieniu się do syta, nawet potrawami mięsnemi, z dodaniem małego śniadanka i skromnej również kolacji (bezmięsnej). Wstrzemięźliwość – na nie jedzeniu pokarmów mięsnych. Sama tylko wstrzemięźliwość obowiązuje w zwykłe piątki. Post ze wstrzemięźliwością obowiązuje w Środę popielcową, w piątki i soboty Wielkiego Postu, w Suche Dni i w 4 Wigilie: Bożego Narodzenia, Zielonych Świątek, Wniebowzięcia i Wszystkich Świętych. Sam post (bez wstrzemięźliwości) obowiązuje we wszystkie inne dni Wielkiego Postu, z wyjątkiem niedziel, w które niema ani postu, ani wstrzemięźliwości.
  4-e. Przynajmniej raz w rok spowiadać się i około Wielkiejnocy Komunję świętą przyjmować.
  Czy dobrze odbyłem spowiedź roczną?
  Czy Komunję świętą Wielkanocną godnie przyjąłem?
  5-e. W czasach zakazanych wesel i zabaw hucznych nie sprawiać.
  Czy nie uczęszczałem na huczne zabawy w czasie zakazanym? lub takowych sam nie urządzałem?

  Siedem Grzechów Głównych

  Pycha.
  Czy przez pychę nie pogardzałem innymi? nie zazdrościłem, nie byłem obraźliwy, smutny, uparty lub kapryśny?
  Czy nie obrażałem się z miłości własnej?
  Czy nie byłem próżny?
  Czy nie szukałem we wszystkiem uznania i sławy?
  Czy byłem prawdziwie pokorny w myślach moich, słowach i uczynkach?
  Chciwość.
  Czy nie przywiązywałem się zbytnio do pieniędzy lub innych rzeczy?
  Czy wspomagałem biednych stosownie do mego stanu majątkowego, a ich potrzeby?
  Nieczystość.
  Patrz: 6-e i 9-e Przykazanie Boskie.
  Zazdrość.
  Czy nie smuciłem się z dobra drugich, lub nie cieszyłem się z czyjego nieszczęścia?
  Czy nie zazdrościłem komu powodzenia? zdolności?
  Czy nie osławiłem bliźniego?
  Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
  Czy nie zgrzeszyłem przez zbytek w jedzeniu i piciu?
  Czy nie szukałem tego, co schlebia zmysłowości?
  Gniew.
  Czy się nie poddawałem tajonej złości? niecierpliwości?
  Czy się nie unosiłem gniewem? nie byłem porywczy?
  Czy nie chowałem urazy do kogo?
  Czy się nie kłóciłem?
  Czy się pogodziłem przed zachodem słońca?
  Lenistwo.
  Czy nie byłem leniwy przy wstawaniu?
  Może miałem wstręt do pracy?
  Czy się nie zaniedbałem w uczęszczaniu do Sakramentów świętych i w wypełnianiu praktyk religijnych?
  Czy sumiennie wypełniałem obowiązki mego stanu?
  Czy zwalczałem moją główną wadę i rozwijałem w sobie cnotę, do której się najbardziej skłaniam?

  Żal za grzechy (Materja Sakramentu)

  Skrucha, orzekł Sobór trydencki (SS. XIV, IV) jest to „boleść duszy obrzydzenie sobie (żal) grzechów popełnionych, z postanowieniem nie grzeszenia nadal”.
  Wzbudźmy ją sobie odmawiając jeden z psalmów pokutnych, a zwłaszcza Psalm 51 (50): Miserere.

  3 Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
  w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
  4 Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
  i oczyść mnie z grzechu mojego!
  5 Uznaję bowiem moją nieprawość,
  a grzech mój jest zawsze przede mną.
  6 Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
  i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
  tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku
  i prawym w swoim osądzie.
  7 Oto zrodzony jestem w przewinieniu
  i w grzechu poczęła mnie matka.
  8 Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
  naucz mnie tajników mądrości.
  9 Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
  obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
  10 Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
  niech się radują kości, któreś skruszył!
  11 Odwróć oblicze swe od moich grzechów
  i wymaż wszystkie moje przewinienia!
  12 Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
  i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
  13 Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
  i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
  14 Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
  i wzmocnij mnie duchem ochoczym!
  15 Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich
  i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.
  16 Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco:
  niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!
  17 Otwórz moje wargi, Panie,
  a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
  18 Ty się bowiem nie radujesz ofiarą
  i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.
  19 Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,
  nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.
  20 Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:
  odbuduj mury Jeruzalem!
  21 Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia,
  wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

  Odmówmy, uważając na każde słowo, Confiteor, w którem cały dwór niebieski bierzemy na świadka win naszych i prosimy o przyjście nam z pomocą.
  Ja grzeszny, spowiadam się Panu Bogu Wszechmogącemu, błogosławionej Marji, zawsze Dziewicy, błogosławionemu Michałowi Archaniołowi, błogosławionemu Janowi Chrzcicielowi, świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi, wszystkim Świętym i tobie Ojcze, żem zgrzeszył bardzo: myślą, mową i uczynkiem: (bije się w piersi trzy razy, na znak żalu), moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam błogosławioną Marję, zawsze Dziewicę, błogosławionego Michała Archanioła, błogosławionego Jana Chrzciciela, świętych Apostołów Piotra i Pawła, wszystkich Świętych i ciebie Ojcze, o modlitwę za mną, do Pana Boga naszego.
  Powtórzmy w myśli słowa rozgrzeszenia, które kapłan wyrzecze nad nami (Pan nasz Jezus Chrystus, niechaj cię rozgrzeszy, a ja mocą (powagą) Jego, wyzwalam cię z wszelkich więzów ekskomuniki (suspensy) i interdyktu, według rozciągłości mej władzy, a twojej potrzeby.) Żałujmy szczerze, żeśmy Pana Boga obrazili, ale pamiętajmy, że Bóg jest litościwym Ojcem, który przebacza pokutującemu synowi marnotrawnemu.

  Spowiedź z grzechów popełnionych (Materja Sakramentu.)

  Zanim przystąpimy do Trybunału Pokuty, zmówmy Confiteor. A gdy przyjdzie nasza kolej na wyznanie grzechów, prośmy kapłana o błogosławieństwo.
  – Pobłogosław mnie, Ojcze, bo zgrzeszyłem.
  Następnie trzeba się przeżegnać, podczas gdy kapłan udziela nam błogosławieństwa, mówiąc:
  – Niech Pan będzie w sercu i w ustach twoich, abyś się dobrze wyspowiadał z grzechów twoich, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
  Tu rozpoczyna się wyznanie grzechów.
  – Ostatni raz spowiadałem się….
  – Rozgrzeszenie otrzymałem i pokutę odprawiłem.

  Oskarżam się – szczerze.
  – Oskarżam się z tych grzechów, ze wszystkich tych, o których zapomniałem, z grzechów całego mego życia przeszłego, a w szczególności z … Przykazania Boże. Przykazania Kościelne. Grzechy główne. (ile razy?)
  – Proszę Boga o przebaczenie, a Ciebie, Ojcze, o pokutę i rozgrzeszenie.
  Kapłan nas upomina, naznacza pokutę i udziela nam rozgrzeszenia. Uczyńmy sercem i odmówmy ustami następujący akt skruchy:
  O Boże mój, ponieważ jesteś nieskończenie dobry i nadewszystko miłości godny, żałuję z całego serca żem zgrzeszył i postanawiam sobie za łaską Twoją więcej Cię nie obrażać i za grzechy moje pokutować.
  Kiedy kapłan udzielając rozgrzeszenia, żegna nas znakiem krzyża świętego, przeżegnajmy się.

  Rozgrzeszenie składa się z trzech części.
  1. Kapłan usuwa wszelkie trudności, mogące być przeszkodą do ważności formuły.
  Niech Bóg Wszechmogący zmiłuje się nad tobą, a odpuściwszy grzechy twoje, niechaj cię doprowadzi do żywota wiecznego. Amen.
  Przebaczenie, rozwiązanie i odpuszczenie grzechów naszych, niech nam da Pan Wszechmocny i Miłosierny. Amen.

  2. Kapłan wymawia jako sędzia formułę rozgrzeszenia.
  Formuła rozgrzeszenia (Forma Sakramentu)
  Pan nasz Jezus Chrystus, niechaj cię rozgrzeszy, a ja mocą (powagą) Jego, wyzwalam cię z wszelkich więzów ekskomuniki (suspensy) i interdyktu, według rozciągłości mej władzy, a twojej potrzeby.
  Tu czyni ręką znak krzyża świętego, mówiąc:
  Poczem ja cię rozgrzeszam z grzechów twoich, w Imię Ojca + i Syna i Ducha Świętego. Amen.
  3. Kapłan modli się nad penitentem. Modlitwa ta, zanoszona do Boga przez ministra Kościoła w akcie liturgicznym tego Sakramentu, ma ogromne znaczenie, bo przyczynia się do odpuszczenia kar doczesnych, które ciężą na nami po przebaczeniu grzechów. Ona nam wskazuje usposobienie w jakiem powinniśmy trwać, by łaska Sakramentalna, którąśmy dopiero co otrzymali, nie przestała wydawać w nas owoców, aż do następnej spowiedzi.
  Niechaj Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa, zasługi Najświętszej Marji Panny i wszystkich Świętych, oraz to wszystko, co dobrego uczynisz i przykrego zniesiesz, posłuży ci do otrzymania odpuszczenia grzechów, pomnożenia łaski i wyjednania nagrody żywota wiecznego. Amen.

  Przed odejściem powiedzmy kapłanowi: Bóg zapłać.


 • Kapłana kusić będzie szatan rozkoszy

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Będzie cię kusił szatan rozkoszy. O, czuwajże nad sobą.
  Twe pierwsze nieroztropności wciągną cię niespostrzeżnie w upadki cięższe; spoczątku zdołasz je troskliwie ukryć, a potom ku twej hańbie dojdą do publicznej wiadomości i stracisz w ten sposób dobre imię, a zarazem ściągniesz niesławę na mych Kapłanów i na mój Kościół.
  A przykład twój zgubi dusze, a posługiwanie twe stanie się jałowe, a świętokradztwa twe ściągną me przekleństwo i twe serce kapłańskie zatnie się w złem i będziesz spadał z jednej przepaści w drugą. I może aż do starości, jak Salomon, hołdować będziesz swym namiętnościom, jak bóstwom szkaradnym i wystawisz im w swem sercu świątynię i złożysz im w ofierze na ołtarzu swą cześć kapłańską, swe zbawienie i zbawienie, dusz nieszczęsnych ofiar swej rozwiązłości.
  Synu mój, będziesz się kłaniał Panu Bogu twemu i jemu samemu będziesz służył.
  Sprawuj swe zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Jeszcze teraz stoisz, lecz módl się i czuwaj, abyś nie upadł.
  Podejmij walkę mężnie i z ufnością.
  Czerniłbyś nie mógł uczynić, czego dokonało już tylu Kapłanów? Ramię moje nie zostało ukrócone, a źródło dobroci, które tryska z mego Boskiego Serca nie zatamowało się.

  ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA (MYŚLI REKOLEKCYJNE)
  wydawnictwo oo. Redemptorystów Tuchów
  IMPRIMATUR Wilno, dnia 28 października 1935 L569/35

  To Orędzie Jezusa do swego kapłana poświęca autor Gwidonowi de Fontgalland, zmarłemu w r. 1925 w dwunastym roku życia.
  Ów chłopczyk marzył o tem, by zostać kapłanem, lecz Jezus mu rzekł: „Będziesz moim aniołem”.

  => ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA


 • Kapłana kusić będzie szatan pychy

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Będzie cię kusił szatan pychy. Będzie wmawiał w ciebie, że wyniesiony przez Kapłaństwo na szczyt świątyni, jesteś wyższy od ogółu śmiertelników, że zasługujesz na poważanie i szacunek. Powie ci, że wola twoja i twe kaprysy są prawem najwyższem i że nie powinieneś tolerować żadnego sprzeciwu.
  I staniesz się wyniosły, nieprzystępny dla maluczkich i biednych, niecierpliwy i gniewliwy, twardy i pogardzający niższymi, wymagający wobec równych, zuchwały, krytykujący i buntujący się wobec swych przełożonych.
  Ach, mój Kapłanie! nie kuś Pana Boga twego niemądremi uroszczeniami. Bóg postawił cię na czele twych wiernych. Nie wynoś się! Bądź pokorny i prosty, jakby jeden z nich.

  ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA (MYŚLI REKOLEKCYJNE)
  wydawnictwo oo. Redemptorystów Tuchów
  IMPRIMATUR Wilno, dnia 28 października 1935 L569/35

  To Orędzie Jezusa do swego kapłana poświęca autor Gwidonowi de Fontgalland, zmarłemu w r. 1925 w dwunastym roku życia.
  Ów chłopczyk marzył o tem, by zostać kapłanem, lecz Jezus mu rzekł: „Będziesz moim aniołem”.

  => ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA


 • Nadzieja szatana, że kapłan upadnie w grzech ciężki i do piekła

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Szatan ma pozwolenie na kuszenie ludzi.
  Widząc, że mało ma czasu, krąży naokoło ciebie jak lew ryczący, szukając, jakby cię pożreć.
  Żywi i żywić będzie do końca nadzieję, że ty, Kapłanie mój, upadniesz kiedyś w grzech ciężki, a z grzechu do piekła.
  Porusza wszystkie sprężyny we dnie i w nocy, aby przemóc twoją cierpliwość, zniechęcić cię i wciągnąć cię potem w przepaść.
  Zdobył w swem niecnem rzemiośle doświadczenie wiekowe, zna twe słabości, twe dawno grzechy, twe obecne błędy i posługuje się całą swą piekielną chytrością i wściekłością potępieńczą, aby zrobić wyłom w twej duszy kapłańskiej.
  Zwycięstwo, odniesione nad mym kapłanem, jest dla niego triumfem, odniesionym nade mną.
  Ojciec mój niebieski dopuścił, aby mię szatan kusił, lecz szatan nie ma nade mną mocy.
  Cóż więc dziwnego, że zwrócił całą swą wściekłość przeciw tym, których zostawiłem na ziemi, zwłaszcza przeciw mym Kapłanom, mym sługom, prowadzącym nadal me Dzieło?
  Szatan będzie cię kusił do chciwości, będzie cię nakłaniał, byś gromadzi! dobra ziemskie, zamieniał na chleb, o ileby było możliwe, kamienie leżące na drodze.
  Pod pozorem zabezpieczenia sobie przyszłości i życia wedle stanu, staniesz się wkrótce, o ile nie będziesz się miał na baczności, twardy dla biednych, nieustępliwy w dochodzeniu swych praw.
  Będziesz się wadził ze swojemi owieczkami, będziesz się może z niemi procesował i to przed sędziami ziemskimi i w końcu opęta cię zupełnie demon skąpstwa.
  Swoi wierni zasmuceni i zgorszeni odwrócą się od ciebie, od mego Kościoła, od mych Sakramentów i nie wezwą cię w swej ostatniej godzinie na pomoc.

  ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA (MYŚLI REKOLEKCYJNE)
  wydawnictwo oo. Redemptorystów Tuchów
  IMPRIMATUR Wilno, dnia 28 października 1935 L569/35

  To Orędzie Jezusa do swego kapłana poświęca autor Gwidonowi de Fontgalland, zmarłemu w r. 1925 w dwunastym roku życia.
  Ów chłopczyk marzył o tem, by zostać kapłanem, lecz Jezus mu rzekł: „Będziesz moim aniołem”.

  => ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA


 • Kapłanie twe ciało to łańcuch, który cię przykuwa do ziemi

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Twoja zepsuta natura jest twym najzaciętszym wrogiem.
  Serce twe skłania się do złego od dzieciństwa; ciało twe to łańcuch, który cię przykuwa do ziemi, twa wola zdradziecka utrzymuje z wrogiem potajemne stosunki.
  Pokusa toruje sobie drogę przez oczy, uszy, język, wyobraźnię, pamięć i rozum.
  Cały świat oddaje się złemu. Wszystko tu na ziemi jest pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i pychą żywota.
  Wszędzie panoszy się bezwstydnie ponęta grzechowa.
  Czuwaj więc i módl się.

  ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA (MYŚLI REKOLEKCYJNE)
  wydawnictwo oo. Redemptorystów Tuchów
  IMPRIMATUR Wilno, dnia 28 października 1935 L569/35

  To Orędzie Jezusa do swego kapłana poświęca autor Gwidonowi de Fontgalland, zmarłemu w r. 1925 w dwunastym roku życia.
  Ów chłopczyk marzył o tem, by zostać kapłanem, lecz Jezus mu rzekł: „Będziesz moim aniołem”.

  => ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA


 • Kapłanie czuwaj i módl się

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Świat ściga cię swą nienawiścią, gdyż jesteś mym Kapłanem. Jak ptasznik chwyta ptaka w swe sieci, tak i on stara się usidlić cię w matnię swych fałszywych zasad.
  Zasady świata sprzeciwiają się mej Ewangelji.
  Światowcy szydzą z prostoty sprawiedliwego i z żywości jego Wiary, ośmieszają praktyki pobożne i surowość życia kapłańskiego.
  Duch świata to przykłady oziębłości, życia wygodnego, chciwości i lekkomyślności, jakie ci dają, może, bracia w kapłaństwie, zdolniejsi i wpływowsi od ciebie.
  Zgorszenie jest nieuniknione, lecz biada temu, kto je daje!
  Czuwaj więc i módl się.

  ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA (MYŚLI REKOLEKCYJNE)
  wydawnictwo oo. Redemptorystów Tuchów
  IMPRIMATUR Wilno, dnia 28 października 1935 L569/35

  To Orędzie Jezusa do swego kapłana poświęca autor Gwidonowi de Fontgalland, zmarłemu w r. 1925 w dwunastym roku życia.
  Ów chłopczyk marzył o tem, by zostać kapłanem, lecz Jezus mu rzekł: „Będziesz moim aniołem”.

  => ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA


 • Kapłan nie jest kuszony ponad siły

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Współczuję z tobą, mój synu, wiedząc, że jesteś narażony na wiele niebezpieczeństw. Szatan pożądał, aby cię przesiać sitem pokusy, lecz ja modliłem się za ciebie. Nigdy nie będziesz kuszony ponad siły.
  Mam w swym Kościele wiele dusz bohaterskich. Poświęcają się jako ofiary, aby zbawiać i uświęcać mych kapłanów.
  Ile razy już wzięły na siebie pokusy, przeznaczone dla ciebie, a w których ty byłbyś uległ!
  Jednakowoż nie będziesz wolny i ty od walki.
  Nikt nie otrzyma wieńca, jeśliby się mężnie nie potykał.

  ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA (MYŚLI REKOLEKCYJNE)
  wydawnictwo oo. Redemptorystów Tuchów
  IMPRIMATUR Wilno, dnia 28 października 1935 L569/35

  To Orędzie Jezusa do swego kapłana poświęca autor Gwidonowi de Fontgalland, zmarłemu w r. 1925 w dwunastym roku życia.
  Ów chłopczyk marzył o tem, by zostać kapłanem, lecz Jezus mu rzekł: „Będziesz moim aniołem”.

  => ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA


 • Fałszywy ekumenizm doprowadzi do nie składania Najświętszej Ofiary Mszy Świętej

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Fałszywy ekumenizm poprawia psychiczny komfort innowierców, schizmatyków i heretyków, ale zamyka im drogę do Źródła Zbawienia, przez przypodobanie się ludziom, bo ludzie tak chcą, a nie Panu Bogu. Człowiek pyszny i egoistyczny od wieków, stawia sobie złotego cielca za bożka dla „świętego spokoju” „sumienia”, niż szczera Miłość do Prawdziwego Boga.

  1 Krl 12.25 Jeroboam umocnił Sychem na górze Efraima i zamieszkał w nim, a później wyprowadził się stamtąd, gdyż umocnił Penuel. 26 Niebawem Jeroboam pomyślał sobie tak: „W tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawida, 27 bo jeżeli ten lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni Pańskiej, to zechce wrócić do swego pana, Roboama, króla Judy, i wskutek tego mogą mnie zabić i wrócić do króla Judy, Roboama”. 28 Dlatego po zastanowieniu się król sporządził dwa złote cielce i ogłosił ludowi: „Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy. Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej!” 29 Postawił zatem jednego w Betel, a drugiego umieścił w Dan. 30 To oczywiście doprowadziło do grzechu, bo lud poszedł do jednego do Betel i do drugiego aż do Dan. 31 Ponadto urządził przybytki na wyżynach oraz mianował spośród zwykłego ludu kapłanów, którzy nie byli lewitami. 32 Następnie Jeroboam ustanowił święto w ósmym miesiącu, piętnastego dnia tego miesiąca, naśladując święto obchodzone w Judzie, oraz sam przystąpił do ołtarza. Tak uczynił w Betel, składając krwawą ofiarę cielcom, które sporządził, i ustanowił w Betel kapłanów wyżyn, które urządził. 33 Przystąpił do ołtarza, który sporządził w Betel w piętnastym dniu ósmego miesiąca, który sobie wymyślił, aby ustanowić święto dla Izraelitów. Przystąpił więc do ołtarza, by złożyć ofiarę kadzielną.

  http://dialogsercamilosci.eu/2017/01/28/falszywy-ekumenizm-obraza-boga-i-niszczy-prawde/


 • Dzień trzeci – Jezus przekazuje Kapłanowi swe cnoty

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  DZIEŃ TRZECI

  JEZUS PRZEKAZUJE KAPŁANOWI SWE CNOTY

  I. Pokora Kapłana

  Moja istota ludzka jest wobec Boga jakby nicością. To też unicestwiłem się przed majestatem mego Ojca. Przyjąłem postać niewolnika. Upodobniłem się do robaka ziemskiego, chciałem, by mię uważano za ostatniego z ludzi, za człowieka, przeznaczonego na cierpienia.
  Jemu, memu Ojcu, Początkowi wszechrzeczy, Istocie nieskończonej, Panu Najwyższemu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków.
  Mnie, Synowi człowieczemu, stworzeniu z nicości, według mego Człowieczeństwa, niech będzie poniżenie i zawstydzenie.

  Jestem Świętym nad świętymi, z natury oddzielonym od grzeszników, lecz wziąłem na siebie twój grzech i grzechy wszystkich ludzi.
  To też zasłużyłem na wszystkie ciosy gniewu Bożego. Słusznie nasycon byłem zelżywościami i jakby starty ręką Wszechmocnego.
  Przekleństwo należne grzechowi słusznie przylgnęło do mnie jak szata, rzuciło się jak potok w me wnętrzności, przeniknęło mię jak oliwa aż do szpiku kości.
  Jeśli się tak słusznie ze mną obchodzono, ponieważ wziąłem na siebie grzech cudzy, to na cóż nie zasłużył grzesznik?
  Jeśli tak się obchodzono z drzewem zielonem, to cóż będzie z suchem?
  O Synu mój, do jak strasznego stanu doprowadził cię grzech! Czyż nie jest rzeczą słuszną, abyś przepędził swe życie w dobrowolnem poniżeniu przed Ojcem moim, przed ludźmi i przed twem własnem sumieniem?

  Jesteś z istoty swej stworzeniem, nieskończenie zależnem pod każdym względem od swego Stwórcy, swego Odkupiciela, Sprawcy twego uświęcenia.
  Nie możesz ani istnieć, ani działać, ani się poruszać bez ciągłej pomocy Jego wszechmocnego ramienia.
  Nie możesz w porządku nadprzyrodzonym ani powziąć nawet zwykłego pragnienia zbawiennego, ani jednej dobrej myśli, ani uczynić najmniejszego wysiłku, aby się zbliżyć do Boga.
  Nie możesz trwać ani nawet na chwilę w Jego przyjaźni, nie możesz w niej czynić postępów, ani nie możesz w niej wytrwać, jeśli cię łaska podtrzymywać nie będzie.
  Twoja natura upadła jest sama z siebie zdolna do wszelkich zbrodni.
  Jesteś tylko kroplą wody, zanurzoną w głębinach morskich, ale ta kropelka zawiera w zarodku wszystkie złości, wszystkie zbrodnie świata całego.
  Gdyby cię łaska ma nie uprzedziła, mógłbyś rzeczywiście dopuścić się wszystkich zbrodni.
  Uniż się przed mym Ojcem. Uznaj swą nędzę nieskończoną, a Bóg się zbliży do ciebie, oczyści twą duszę i umiłuje cię.
  Miej zawsze przede mną serce skruszone i upokorzone. Nie przypisuj zasłudze swej żadnych zdolności, żadnego powodzenia, żadnego dobrego uczynku, żadnego daru Bożego. Zwłaszcza nie chlub się, żeś został wyniesiony do nieskończonej godności kapłańskiej, gdyż otrzymałeś ją darmo.
  Rozgraniczaj należycie w sobie to, co jest z Boga, od tego, co z ciebie. Sam z siebie masz nicość, grzech i prawo do piekła. Wszystko inne jest moją własnością, dziełem mojej dobroci i mego miłosierdzia.
  Kochaj życie ukryte i szukaj go. Ani świetny talent, ani działalność naturalna, ani ruchliwość nie nawracają do mnie dusz.
  Usuń ze swego postępowania wszystko, co ludzkie, aby być wyłącznie mem narzędziem, echem mojem.
  Bądź pokorny wobec bliźniego; znoś jego słabości, miej wyrozumienie dla jego niemocy, uniewinniaj jego błędy. Przyciągaj dusze cierpliwością, słodyczą, uprzejmością w obejściu.
  Dźwigaj chętnie brzemiona innych. Stań się sługą wszystkich. Jako Kapłan przyszedłeś, aby służyć, a nie aby ci służono.
  Bądź pokorny sam w sobie. Uznawaj chętnie swe winy, przyjmij upokorzenia, jakie ściągasz na siebie swą nieudolnością, niepowodzeniem i błędami.

  Pójdź za mną po drodze kalwaryjskiej. Rozkoszuj się w milczeniu zniewagami i wzgardą, jakiemi mię świat obrzuca w mej własnej Osobie i osobie moich Kapłanów.
  A jeśli ci trudno zrozumieć tę lekcję pokory, proś mnie, módl się do pokornej Dziewicy z Nazaret, mojej i twojej Matki. Błagaj mię abym ci otworzył oczy, a przekonasz, się, żeś pokryty od stóp do głowy ranami, jakie ci zadała pycha, że wszystkie władze twej duszy toczy ten rak, że każda cząstka istoty twojej zarażona jest tym jadem.
  Lecz ty, synu mój, godny pożałowania ślepy jesteś na duszy i myślisz, żeś zdrowy i piękny i cnotliwy i godzien szacunku i podziwu.
  Módl się do mnie, a usunę z. oczu twych te łuski, które ci nie dozwalają ujrzeć swej duszy w całej jej nędzy i w calem jej ogołoceniu.

  Do kogoż się skłonię, jeżeli nie do serca skruszonego i upokorzonego?
  Serce pokorne żyje w prawdzie, zadowolone jest ze swej nicości, nie przywłaszcza sobie praw należnych Bogu samemu, Istocie najwyższej.
  Jeśli kto jest maluczki niech przyjdzie do mnie.
  Przeciwnie, serce pyszne napełnia mnie odrazą, nosi na czole znamię szatana, ojca pychy, i kłamstwa.
  Ucz się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziesz już tu na ziemi odpoczynek dla duszy swojej.

  II. Czystość Kapłana

  Kocham dusze czyste. Moją Matką była Niepokalana, moim Ojcem przybranym był sprawiedliwy i czysty Józef, mym uczniem ukochanym był Apostoł-dziewiczy.
  I tak w ciągu wieków zawsze z upodobaniem otaczałem się zastępem czystych kapłanów. Nic zbrukanego nie może się zbliżyć do mego Ołtarza.
  Jak piękne jest w mych oczach to pokolenie dusz czystych! One są dla mnie koroną chwały, ozdobą i przedmurzem mego Kościoła, zawstydzeniem i postrachem szatanów.
  Powołałem cię, mój synu, do godności mego dworzanina, a w niebie miejsce Twe będzie w orszaku Baranka bez zmazy.
  Ach, jakże cię ukochałem !
  Czystość kapłańska jest perłą drogocenną, lecz nosisz ją w kruchem naczyniu.
  Zostawiłem ci twą ludzką naturę z jej skłonnościami do złego, jej namiętnościami i jej cichą pobłażliwością dla grzechu. Lecz równocześnie użyczyłem ci cząstki Boskiej mojej mocy, udarowałem cię łaską stanu w chwili święceń i nie przestaję cię wspierać swemi natchnieniami.
  Zostawiłem ci ciało śmiertelne z jego słabościami, niestałością, odruchami buntu, ale przygotowałem dla ciebie pokarm niebieski, Chleb aniołów, swe Ciało i swą Krew, aby zgasić w tobie ogień grzechu, pokrzepić twe siły i podtrzymywać twą odwagę.
  Dozwalam szatanowi zastawiać na ciebie sidła, wydawać ci nieustanne walki, lecz równocześnie powierzyłem cię swej Matce, Tej, która starła głowę wężowi. Ona będzie walczyć za ciebie, jeśli wiernie będziesz wzywał Jej pomocy. Z Jej pomocą możesz być pewnym zwycięstwa.
  Lecz wiedz, że trzeba czuwać i modlić się nawet w starości i aż do śmierci.
  Podejmij odważnie walkę. Nikt nie jest kuszony ponad swe siły. Ale nikt wieńca nie otrzyma, jeśli się nie potykał należycie.

  Kapłanie mój, bądź czysty! Uczestniczysz w macierzyństwie Panny nad pannami. Ona obdarzyła mnie istnieniem ludzkiem, a ty mi dajesz byt sakramentalny. O, jakżesz powinieneś za Jej przykładem być czystym i bez plamy.
  Oddzielony zostałeś od reszty ludzi, abyś do mnie tylko należał. Twe myśli, dążenia, pragnienia, uczucia, działalność, wszystko do mnie należy.
  Jak ja, tak i ty powinieneś być na usługach dusz. Masz być pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, pouczać wiernych, upominać ich, podnosić ich i odpuszczać im grzechy.

  Bądź czysty! Jakżebyś bez tej cnoty mógł ludziom spojrzeć w oczy, zasiąść bez rumieńca w trybunale Pokuty, słuchać bez wyrzutów sumienia zwierzeń grzeszników, pobudzić ich do delikatnych, a uciążliwych wyznań i natchnąć ich obrzydzeniem dla tego straszliwego raka nieczystości, jeśliby widzieli, że toczy on twoje własne serce?
  Jakbyś mógł publicznie głosić czystość obyczajów, wysławiać piękność niewinności, powstawać przeciw zgorszeniom, jeślibyś nie mógł zapytać bez obawy sprzeciwu: Kto z was dowiedzie na mnie grzechu?
  I jakżeż, twe serce byłoby podłe, gdybyś udawał cnotę, mając sumienie splugawione!

  Kapłanie mój, z racji swego posługiwania stykasz się nieustannie z błotem grzechowem. Występek nieczysty mówi do ciebie, spogląda na ciebie, otacza cię, ociera się o ciebie, idzie wszędy za tobą.
  I jakżesz ustrzeżesz się tej ohydy, jeśli nie będziesz czuwał, stale trzymał się mej Boskiej ręki?
  Nie możesz się zadowolić czystością połowiczną. Ścieżka grzechowa jest śliska, jeśli tylko krokiem na nią stąpisz przez twe drobne nieroztropności, czy będziesz się mógł zatrzymać i nie upaść w przepaść?
  Bądź pokorny i nie ufaj sobie. Widziałem, jak upadały filary mego Kościoła, a zdawały się tak niewzruszalne, jak Hieronim na pustyni.
  Nie miej się za bardziej cnotliwego, mniej narażonego na niebezpieczeństwa, albo mniej wrażliwego na ataki złego, aniżeli inni. Jeśliś nie upadł dotąd, wiedz, że to ja zachowałem cię od pokus do grzechu, litując się nad twoją słabością. Gdybyś zuchwale polegał na sobie, musiałbym ci odjąć Swą pomoc i zostawić cię samego w duchownej swojej nędzy.
  Bądź czysty w swych myślach, pragnieniach, wyobraźniach, spojrzeniach, słowach, uczynkach i ruchach.
  Bądź poważny i powściągliwy w swych stosunkach, rozmowach i całem postępowaniu.
  Bądź uprzejmy dla wszystkich, ale nie spoufalaj się z nikim. Nie żałuj nikomu swego serca, sił, zdolności, ale strzeż z zazdrością dziewiczości swego serca.
  Czuwaj nad swemi zmysłami. Jedna iskierka, jedno nieroztropne spojrzenie może rozniecić ogień tlejący pod popiołem i zniweczyć cnotę najhardziej wypróbowaną.
  Umartwiaj swe ciało i podbijaj je w niewolę z obawy, byś innym przepowiadając sam siebie nie zgubił.
  Unikaj jak węża okazji do grzechu. Jeśliby dla jej uniknięcia należało poświęcić swe oko, albo swą rękę, nie wahaj się. Inaczej upadniesz, zginiesz.
  Wyznawaj pokornie swe winy. Uciekaj się do swej Matki Panny przeczystej, a potem podejmij walkę stanowczo, a z ufnością.

  III. Bezinteresowność Kapłana

  Chrystus nie szukał sam siebie. Spełniłem tu z posłuszeństwa Dzieło wyznaczone przez mego Ojca, a dziełem tern było odkupienie ludzi pracą, trudem, ubóstwem, upokorzeniem, cierpieniem i śmiercią.
  Przyszedłem, aby być ofiarą za ludzkość, wziąść na Siebie jej grzechy i ponieść za nie karę, aby jej zapewnić swą męką i Ofiarą Życic wieczne.
  A ty, mój Kapłanie, podjąłeś się dobrowolnie wieść tu na ziemi me Życie ofiarne, aby zbawiać ludzi.

  Stałem się pokarmem dla dusz, tak i ty musisz się zgodzić, aby twoi wierni przyswoili sobie jako
  pokarm twój czas, twe siły, twe zdolności, aby używali i nadużywali twej cierpliwości, zdrowia, mienia, bez żadnej dla ciebie na ziemi korzyści. Grono winne ma być wytłoczone. Inaczej nie wyda swego drogocennego płynu.
  Kapłan na moje podobieństwo stworzony został na to, aby go poniekąd zdeptały dusze, zabierając mu czas wygód a nawet życie.
  Jakiżby to był zawód dla mnie, gdybym pod wieczór twego życia ujrzał twe grono nietknięte jeszcze, a twój kielich próżny!

  Nie miałem gdzie głowy skłonić. Urodziłem się i wyrosłem w ubóstwie. Umarłem obnażony na krzyżu i złożono mię w grobie wynajętym.
  O, jak mało przystoi ci, mój Synu, zajmować się tyle dobrami ziemskiemi. Królestwo nasze nie jest z tego świata. Nie mamy tu na ziemi stałego mieszkania. Dlaczegóż się przywiązujesz do rzeczy przemijających?
  Nie niepokój się zatem nigdy mówiąc: Co będę jadł, co będę pił, czem się przyodzieję. O takie rzeczy troszczą się poganie. Ty masz w niebie Ojca wszechmogącego, a on stara się o ciebie, żywi nawet ptaszęta niebieskie.
  Staraj się najpierw rozszerzać me królestwo na ziemi. Bądź ze mną Kapłanem, a resztę da ci Ojciec niebieski w swym czasie.
  Jesteś ze mną Odkupicielem, Ofiarą, Pasterzem mej owczarni.
  Dobry Pasterz nie obdziera swych owieczek; przeciwnie, daje za nie swe życie.
  Czyń lak i ty, a owieczki me będą słuchały głosu twego i dzięki tobie osięgną zbawienie.
  Nie targuj się nigdy ze swymi wiernymi o rzeczy materjalne. Takie postępowanie Pasterza zgorszyłoby ich i oddaliłoby ode mnie me owieczki.
  Jeśliby kio chciał ci zabrać twój płaszcz, daj mu jeszcze swą suknię. Ci, których przyszedłem odkupić, obchodzili się ze mną, jak z wyjętym z pod prawa.
  Tak będą się obchodzili z tobą twoi właśni wierni: uczeń nie jest nad Mistrza.
  Ty sam, mój synu, skrzywdziłeś mię często okrutnie, obrażając mię po tylu dobrodziejstwach.
  Coby się stało z. tobą, gdybym postąpił z tobą według surowości mych praw? A coby się stało z mą owczarnią, gdyby Kapłan domagał się od niej zawsze ścisłej sprawiedliwości?
  Nie na ziemi masz, dochodzić swych praw. Tu jesteś ze mną żertwą, przeznaczoną na wyniszczenie, podeptanie nogami. Musisz w niej wziąść udział aż do Kalwarji.
  Lecz nie bój się. W wieczności porządek będzie przewrócony. Tam moi Kapłani, którzy mię naśladowali w ubóstwie i upokorzeniu, sądzić będą dwanaście pokoleń izraelskich; siedzieć będą po mej prawicy między książętami mego ludu.
  Czyń dobrze póki czas. Wyrzecz się rychło wywygód, spoczynku, zbytniej troski o zdrowie.
  Otrzymałeś darmo, rozdawaj bez wyrachowania.
  Jeśli raczę używać cię do swego dzieła, zachowam ci także siły. Jeśli zsyłam na ciebie słabości wiedz, że mam w tern miłościwe jakieś zamiary.
  Przyszedłem służyć, a nie żeby mi służono. I ty także masz być sługą wszystkich i śpieszyć na najlżejsze wołanie duszy uciśnionej.
  Jaka to niewłaściwość, jeśli zaniedbujesz duszę nieśmiertelną, odkupioną mą Krwią, tylko dlatego, aby się oszczędzać. Biada ci, gdybym kiedyś umiał skierować do ciebie tę skargę: Dzieci prosiły
  o chleb, a nie było, ktoby im go łamał!

  Niech ten, co chce być pierwszym, uważa się za ostatniego. Jeśliś wyniesiony nad innych godnością, uniżaj się z pokorą. Wielki jesteś z powodu swego urzędu, bądź-że mały we własnem mniemaniu. Jesteś ponad wiernymi przez swe wybranie do Kapłaństwa, powinieneś się uważać za najmniej godnego, aby spełniać jego wzniosłe czynności.
  Nie czekaj dumnie, aż grzesznicy przyjdą do ciebie, idź na ich spotkanie z dobrocią i usłużnością.
  Opuściłem przepych niebieski, aby szukać zbłąkanej owieczki. Czy nie mógłbyś i ty zstąpić z wyżyn swej godności, aby się zbliżyć z łagodnością do biednych grzeszników?
  Twe obejście łagodne i uprzejme więcej mi pozyska dusz, aniżeli twe wymowne kazania.
  Twa słodycz i twa pokora dadzą ci klucz do, serc, najbardziej zamkniętych.

  Bądź doskonały, jak nasz Ojciec niebieski jest doskonały. On spuszcza deszcz swój na pole grzesznika jak i na pole sprawiedliwego. Podtrzymuje byt i daje dobra doczesne bezbożnikowi nawet wtedy, gdy ten ich nadużywa, aby mu bluźnić.
  Przyjmij wdzięczność, jaką ci ludzie okazują. Nie odnosi się ona do ciebie, lecz do tego, którego jesteś przedstawicielem jako Kapłan.
  Lecz nie dziw się, że na swej drodze spotykasz się z niewdzięcznością. Ja byłem nią napojony: dozwalam, abyś i ty mógł zakosztować jej goryczy.
  Ty nie potrzebujesz miłości i wdzięczności ludzkiej. Przypomnij sobie, że przez swe Kapłaństwo masz miejsce zapewnione przy moim boku i przy mej ukochanej Matce.
  Wszelka inna miłość, przyrównana do miłości, jaką my żywimy ku tobie, powinna ci się wydawać złudną i znikomą.

  ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA (MYŚLI REKOLEKCYJNE)
  wydawnictwo oo. Redemptorystów Tuchów
  IMPRIMATUR Wilno, dnia 28 października 1935 L569/35

  To Orędzie Jezusa do swego kapłana poświęca autor Gwidonowi de Fontgalland, zmarłemu w r. 1925 w dwunastym roku życia.
  Ów chłopczyk marzył o tem, by zostać kapłanem, lecz Jezus mu rzekł: „Będziesz moim aniołem”.

  => ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA


 • Kapłan kosztuje goryczy niewdzięczności

  Wysłany dnia: przez D.S.M. Komentarz

  Bądź doskonały, jak nasz Ojciec niebieski jest doskonały. On spuszcza deszcz swój na pole grzesznika jak i na pole sprawiedliwego. Podtrzymuje byt i daje dobra doczesne bezbożnikowi nawet wtedy, gdy ten ich nadużywa, aby mu bluźnić.
  Przyjmij wdzięczność, jaką ci ludzie okazują. Nie odnosi się ona do ciebie, lecz do tego, którego jesteś przedstawicielem jako Kapłan.
  Lecz nie dziw się, że na swej drodze spotykasz się z niewdzięcznością. Ja byłem nią napojony: dozwalam, abyś i ty mógł zakosztować jej goryczy.
  Ty nie potrzebujesz miłości i wdzięczności ludzkiej. Przypomnij sobie, że przez swe Kapłaństwo masz miejsce zapewnione przy moim boku i przy mej ukochanej Matce.
  Wszelka inna miłość, przyrównana do miłości, jaką my żywimy ku tobie, powinna ci się wydawać złudną i znikomą.

  ORĘDZIE JEZUSA DO SWEGO KAPŁANA (MYŚLI REKOLEKCYJNE)
  wydawnictwo oo. Redemptorystów Tuchów
  IMPRIMATUR Wilno, dnia 28 października 1935 L569/35

  To Orędzie Jezusa do swego kapłana poświęca autor Gwidonowi de Fontgalland, zmarłemu w r. 1925 w dwunastym roku życia.
  Ów chłopczyk marzył o tem, by zostać kapłanem, lecz Jezus mu rzekł: „Będziesz moim aniołem”.

  => Powołanie kapłańskie
  => Dzień pierwszy – KAPŁAN DRUGIM CHRYSTUSEM
  => Dzień drugi – JEZUS UŚWIĘCA SWEGO KAPŁANA