Pan Jezus ostro nauczał Faryzeuszy

Faryzeusze to osoby religijne, znające Pismo Święte, modlące się kilka razy dziennie, poszcza 2 razy w tygodniu stawiają mur potrzebującym z zasad bez współczucia i bez miłosierdzia. Łatwo potepiaja i …

Jak sprawdzić osobę czy mnie kocha?

Zadając jej cierpienie. Co zrobi? Pokocha mnie bardziej, przeklnie mnie, udowodni miłość, ucieknie przede mną… chce być ze mną? Cierpienie jest miarą miłości. Miłość kocha zawsze tak samo, nie zważając …

Cisza

Cisza jest potrzebna by spotkać się z Panem Bogiem, by rozpocząć z Nim Dialog od Serca z Miłością. Bóg przychodzi w ciszy. Bóg mówi w ciszy. Konieczne jest wyciszenie wewnętrzne …

Co skrywa ubiór?

Czyste ubranie może zakryć brudne ciało, ale nie powstrzyma smrodu. A jak ukrywam słabości duszy?

Prawda o innych

Prawda, prawdziwe oblicze innej osoby obnażone od strony zła przeraża. A jaka jest Prawda o mnie?

Uwaga na podziały.

Zawsze bądźcie czujni na podziały, których świadkami jesteście w świecie — czy to będzie dotyczyć polityki, religii czy też podziałów pomiędzy Moimi wyznawcami, ponieważ będzie to zawsze miało korzenie w …

Grzech przeciw Duchowi Świętemu

Nigdy nie ingerujcie w moc Ducha Świętego, gdyż jest to bardzo poważny grzech. Głos Ducha Świętego wylewany jest w tych orędziach, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia. Możecie odrzucać Mnie, …

Dlaczego Kapłani milczą

kiedy zachodzi konieczność obrony nauczania Jezusa Chrystusa. Boją się urazić tych, którzy zaprzeczają Panu Jezusowi z powodu grzechów tych, którzy są wśród nich. Por. Księga Prawdy