Moje naczynie

Jak wielkie jest moje naczynie poznania Prawdy i Miłości? Czy jest wypełnione po brzegi? Czasem patrzę na innych ludzi z wyniosloscia, bo są słabej wiary, bo ich wiara nie jest …

Handel w niedzielę

J 2, 14: W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Kościół, który walczył z handlem w niedzielę sam najwięcej w niedzielę dopuszcza …

Osądzanie innych

Surowo i mnie surowo Bóg osądzi. Miłosiernie, na Boże miłosierdzie mogę liczyć. Według prawa i mnie według litery prawa Bóg osądzi. W Sądzie Bożym panuje reguła oko za oko, ząb …

Posłuszeństwo

1 Sm 15. 22 Samuel odrzekł: «Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłuszczu baranów. 23 Bo opór …

Nieposłuszeństwo

Człowiek nieposluszny żyje usprawiedliwieniami, tym by udowadniać światu swoje posłuszeństwo.

Grzechy przeciw miłości bliźniego

Jk 4, 11: Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego! Kto oczernia brata swego lub osądza go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś osądzasz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią. …

Teraz organizuję ocalenie Moich dzieci z ciemności.

Bądźcie cierpliwi, dzieci. Po prostu pamiętajcie, że was kocham. Zaufajcie Mi i Mojemu Świętemu Słowu dawanemu wam poprzez Mojego proroka czasów ostatecznych, Marię Bożego Miłosierdzia. Wasz Przedwieczny Ojciec Bóg Najwyższy …