• Archiwum kategorii Księga Prawdy
 • Sens bycia w jedności z Jezusem

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Hbr XIII. 8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.

  Jeśli naprawdę Mnie kochacie, poznacie prawdziwy pokój. Jeśli naprawdę Mnie kochacie, powiecie Mi:
  „Jezu, liczy się tylko Twoja Wola. Moja wolna wola jest Twoją. Rób z nią, co chcesz.”
  Gdy dusze Mi to mówią, są prawdziwymi Moimi sługami i z ich powodu mogę uratować resztę tych, którzy są zbyt uparci, aby rozpoznać sens bycia w jedności ze Mną.
  Źródło: Księga Prawdy

  Hbr XIII. 9 Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubiegają.


 • Bóg nie zabiera tego, co daje.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  J II .24 Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał 25 i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.

  Kiedy wola człowieka przeciwstawia się Mojej Woli, wywołuje to zaciekłą walkę, gdyż tylko Moja Wola może przeważyć wszystko to, co jest. Moja Święta Wola ma pod swoją władzą wszystko, na co Ja pozwalam i wszystko, co dopuszczam, gdyż zawsze będę akceptował wolną wolę, którą dałem człowiekowi, ponieważ nie zabieram tego, co daję. Czasami człowiek przez swój wolny wybór sprawia straszny ból w świecie i poprzez swoją chciwość i egoizm ogromnie Mnie obraża. Jednak Ja nie ingeruję w wolę człowieka, gdyż tylko on może zdecydować, czy chce pełnić to, czego pragnie Moja Wola czy nie. A chociaż nie staram się odebrać wolnej woli, wolnego wyboru, nie oznacza to, że człowiek może narzucać Mi swoją wolę ponad tę, która jest Moja.
  źródło: Księga Prawdy

  Flp IV .4 Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!


 • Człowiek przez wolną wolę oddzielił się od Boga.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Ps LXXXIV .11 Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich
  lepszy jest niż innych tysiące;
  wolę stać w progu domu mojego Boga,
  niż mieszkać w namiotach grzeszników.

  Moja najdroższa córko, świat został stworzony przeze Mnie, ponieważ taka była Moja Wola. Moja Wola istniała zawsze, istnieje i zawsze będzie istnieć. Moja Wola wypełni się z wolą lub bez woli ludzkości. Wolna wola, dana człowiekowi z Mojej Ręki była nadużywana i to doprowadziło do oddzielenia człowieka ode Mnie, Ojca Przedwiecznego. Dopóki człowiek ma dar wolnej woli, oznacza to, że tylko ci, którzy zdecydują się przyjść do Mnie, przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, mogą stać się częścią Mnie – ponownie osiągając pełnię.
  źródło: Księga Prawdy

  Łk XII .29 Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30 Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.


 • Nadużyliśmy dar wolnej woli

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Mt XI .28 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

  Pozwólcie Mi was kochać przyjmując Moje Słowo i Dary, które dałem światu przez największą Ofiarę śmierci Mojego Syna na Krzyżu. Dałem wam życie. Dałem wam siebie, poprzez Objawienie Mojego Syna. Uniżyłem się w pokorze przed wami, aby pokonać grzech pychy. Uczyłem was przez proroków. Dałem wam Dar wolnej woli, ale nadużywaliście go, by zaspokajać własne żądze i pragnienia.
  Dar wolnej woli ma podwójny cel – by dać wam wolność wyboru, tak żebyście nie przychodzili do Mnie ze strachu, ale z miłości i by zwyciężać moc diabła.
  Szatan przede wszystkim pożąda waszej wolnej woli i użyje każdego podstępu, abyście mu ją oddali. Kiedy dusze to uczynią z powodu grzechu pychy, praktyk New Age i okultyzmu, zostaną zniewolone przez złego ducha. Wtedy przejawi on każdą ze swoich cech w tych duszach, które przekazały mu swoją wolę. Poznacie ich po ich postępowaniu. Ale najbardziej wyrazistym objawem tego, że ich wolna wola została oddana złemu duchowi jest to, że te dusze stale dążą do publicznego wyśmiewania Mojego Syna, Jezusa Chrystusa i Jego Matki, Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Świata. Szatan nienawidzi ich oboje.
  Jeśli natomiast użyjecie wolnej woli, którą wam dałem, dla dobra waszych dusz i wzajemnej miłości, będzie to potężne narzędzie do osłabienia mocy szatana. Ale to właśnie te dusze, które przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, dają Mi dar swojej wolnej woli, przekazują najpotężniejszy dar ze wszystkich. To przez te dusze pokonam złego ducha i zarazem będzie to sposób, dzięki któremu będę mógł uratować dusze tych, którzy całkowicie odłączyli się ode Mnie.
  źródło: Księga Prawdy

  Łk XII .7 Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli


 • Wolna wola oznacza wolność.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Iz I .18 Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! –
  mówi Pan.

  Wasza wolna wola oznacza, że jesteście wolni, aby zdecydować, czy zaakceptujecie to, co mówię i czego pragnę czy nie. Czy uwierzycie czy nie – to jest wasz wybór i cokolwiek zdecydujecie, nigdy nie będę was z tego powodu sądził.
  Ale nigdy nie wolno wam osądzać innych w Moje Imię.
  źródło: Księga Prawdy

  Ps CXXI .8 Pan będzie strzegł
  twego wyjścia i przyjścia
  teraz i po wszystkie czasy.


 • Nasza wolna wola należy do nas.

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Iz I .17 Zaprawiajcie się w dobrem!
  Troszczcie się o sprawiedliwość,
  wspomagajcie uciśnionego,
  oddajcie słuszność sierocie,
  w obronie wdowy stawajcie!

  Będzie on (szatan) kłamał i rzucał kalumnie (fałszywe opinie) na Moich wybrańców, tak, żeby mógł on odciągnąć dusze ode Mnie. Wy, którzy odwracacie się ode Mnie plecami, wiedzcie, że wasza zdrada rozdziera Mi Serce na pół. Wiedzcie, że to, co robicie przeciwko Mnie, to tylko wasza sprawa, ponieważ wasza wolna wola należy do was. Jednak gdy używacie swoich wpływów, by odciągnąć dusze ode Mnie, uznam was za osobiście odpowiedzialnych za absolutnie każdą duszę, którą uda się wam odciągnąć od Mojego Wielkiego Miłosierdzia. Biada człowiekowi, który nawołuje do nienawiści wobec Mnie, Jezusa Chrystusa, gdy Moim jedynym pragnieniem jest zabrać ze sobą każde dziecko Boga.
  źródło: Księga Prawdy

  Ps CXXI .6 Za dnia nie porazi cię słońce
  ni księżyc wśród nocy.
  7 Pan cię uchroni od zła wszelkiego:
  czuwa nad twoim życiem.


 • Zły duch bawi się wolną wolą człowieka

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Iz I .16 Obmyjcie się, czyści bądźcie!
  Usuńcie zło uczynków waszych
  sprzed moich oczu!
  Przestańcie czynić zło!

  Wszystkie dobre rzeczy pochodzą od Boga. Czasami to, co może wydawać się niesprawiedliwe jest poza możliwością waszego zrozumienia, ale wiedzcie, że to Bóg dokonuje wyboru jak zbierać owoce dla dobra człowieka. A cierpienie jest częścią Jego Planu Zbawiania dusz. On nie ma upodobania w cierpieniu, ale stanowi ono formę oczyszczenia. Jeśli cierpisz, Bóg będzie starał się wykorzystać te cierpienia dla dobra twojej własnej duszy. Ale On nigdy was do niczego nie zmusi, ponieważ On udziela wam wolnej woli. Nadużywanie swojej wolnej woli może doprowadzić do strasznego grzechu, a jednak Bóg nigdy nie odbierze wam waszej wolnej woli. Wolna wola jest świętością. Została ona dana człowiekowi za darmo przez Boga i jest to ten jeden Dar, jakiego On wam nigdy nie odbierze. To przez swoją wolną wolę człowiek odpada od Łaski i popada w grzech.
  Zły duch bawi się wolną wolą człowieka poprzez zsyłanie pokus dla jego zmysłów. Wolna wola jest Darem, bo gdy jest właściwie używana, może przynieść wielką Chwałę Bogu. Ale gdy jest nadużywana przy popełnianiu strasznych zbrodni, to jest wykorzystywana przez szatana, by przeklinać ludzkość.
  Walka o dusze zakończy się, gdy wolna wola człowieka zjednoczy się z Wolą Boga. Dopiero wtedy człowiek będzie wolny od wszelkich rzeczy, które przynoszą mu smutek i cierpienie w jakiejkolwiek formie.
  Wola Boga będzie królowała w przyszłym świecie, który nie ma końca.
  źródło: Księga Prawdy

  Ps CXXI .5 Pan cię strzeże,
  Pan twoim cieniem
  przy twym boku prawym.


 • Wolna wola jest zarówno triumfem, jak i upadkiem

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Mt XXVIII .20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

  Ponieważ Ja nie zabieram tego, co dałem, wasza wolna wola będzie zarówno waszym triumfem, jak i upadkiem, w zależności od tego, którą ścieżkę wybierzecie. Oznacza to, że jeśli ofiarujecie Mi swoją wolną wolę dla dobra własnego i innych dusz, będziecie mogli pokonać i pokonacie największego wroga, diabła. Ale jeśli pozwolicie, aby zło przeniknęło waszą duszę, z własnej wolnej woli przetniecie wszelkie łączące was więzy ze Mną.
  źródło: Księga Prawdy

  Ps CXXI .4 Oto nie zdrzemnie się
  ani nie zaśnie
  Ten, który czuwa nad Izraelem.


 • Moc wolnej woli

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  II P I .10 Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy.

  Wolna wola nie może być wam odebrana. Nie mogę żądać, abyście poszli za Mną. Mogę was ostrzec, wskazać błąd w waszym postępowaniu, ale nie mogę żądać, abyście odpowiedzieli na Moje wołanie.
  Mogę tylko prosić.
  Wolna wola, choć jest darem, może być także przeszkodą, ponieważ będzie ona używana przez szatana do zasiewania kłamstw w waszych umysłach. Może on stawiać żądania o charakterze silnego przymusu, z którym bardzo trudno będzie walczyć, taka jest jego moc.
  Księga Prawdy

  Ps CXXI .3 On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
  ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.


 • MODLITWA KRUCJATY (154) MODLITWA NA ŚWIĘTO MATKI ZBAWIENIA

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  O Matko Zbawienia, przedstawiam Ci dziś, w tym dniu 4 czerwca, w Święto Matki Zbawienia, następujące dusze (wymień imiona). Proszę udziel mi i tym wszystkim, którzy cię czczą, droga Matko, i którzy rozpowszechniają Medalik Zbawienia, wszelkiej ochrony przed złym duchem i przed tymi wszystkimi, którzy odrzucają Miłosierdzie twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa i wszystkie Dary, jakich udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został udzielony Dar Wiecznego Zbawienia. Amen.


 • (3) O uwolnienie świata od lęku

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  O mój Panie, Jezu Chryste, błagam Cię, byś uwolnił świat od lęku, który odłącza dusze od Twojego kochającego serca. Modlę się, aby dusze, które doświadczą prawdziwego lęku podczas Ostrzeżenia, zatrzymały się i pozwoliły Twojemu Miłosierdziu wylać się na swoje dusze i uwolnione od lęku pokochały Cię tak, jak powinny.

  KSIĘGA PRAWDY

  Strach niesie ze sobą pewien rodzaj nienawiści, z tego powodu tak wielu nie chce Mnie uznać. Strach jest zrozumiały, ale nie wolno dopuścić do tego, by przyćmił on wasze zaufanie. Ja tylko wołam was, abyście do Mnie przyszli. Nie pragnę wprowadzać was w niepokój. Wasz czas na ziemi jest krótki, ale ten czas który spędzicie ze Mną jest na wieczność.

  KSIĘGA PRAWDY

  Wiara uwalnia was od strachu i rozpaczy. Ona przyniesie wam pocieszenie, pokój i spokój w trudnych czasach. Ona pozwoli wszystko zobaczyć jasno, tak jak powinniście, aby uchronić się od prześladowań, którym musicie stawiać czoła każdego dnia.

  KSIĘGA PRAWDY


 • (2) Modlitwa za światowych przywódców

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Mój Przedwieczny Ojcze, w Imię Twojego Kochanego Syna Jezusa Chrystusa, proszę, abyś ochronił swoje dzieci przed prześladowaniem niewinnych narodów planowanym w ukryciu przez światowe siły. Modlę się o wybaczenie grzechów tym duszom, które są przyczyną tych ciężkich życiowych doświadczeń, aby mogły zwrócić się do Ciebie z pokornym i skruszonym sercem. Proszę, daj siłę Twoim dręczonym dzieciom, aby wytrzymały te cierpienia na zadośćuczynienie za grzechy świata przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  KSIĘGA PRAWDY

  Szatan i każdy upadły anioł wyrzucony z Nieba przez Mojego ukochanego Ojca wywołuje nienawiść w duszach tych, którzy pozwalają, aby dławił ich grzech. Z grzechu pychy powstają wszystkie inne grzechy. Pycha była upadkiem Lucyfera. Pycha jest grzechem, przez który człowiek zrównuje się ze złym duchem. Pycha będzie upadkiem ludzkości.

  KSIĘGA PRAWDY

  Odrzucenie Mojego Nauczania i przystanie na grzech, będzie waszym upadkiem. Tylko Ja znam dzień i godzinę, kiedy wydacie swoje ostatnie tchnienie. W każdej chwili musicie być gotowi. Musicie prosić Mnie tak często, jak to możliwe, abym przebaczył wam wasze grzechy. Wybaczam najbardziej zatwardziałym grzesznikom, a więc nie musicie bać się Mojego Miłosierdzia. Bójcie się jedynie tej godziny, gdy będziecie musieli stanąć przede Mną i odpowiedzieć za wszystkie nieprawości popełnione przeciwko Bogu. Jeśli nie odkupicie się w Oczach Bożych do tego czasu, nie będzie drugiej szansy, aby to zrobić.

  KSIĘGA PRAWDY


 • (1) Mój dar dla Jezusa, aby ratować dusze

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Mój najdroższy Jezu, Ty, który tak bardzo nas kochasz, pozwól mi w mój skromny sposób pomóc uratować Twoje cenne dusze. Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami bez względu na to, jak ciężko Ciebie obrażają. Pozwól mi przez modlitwę i cierpienie pomóc tym duszom, które mogą nie przeżyć Ostrzeżenia, by szukały miejsca obok Ciebie w Twoim Królestwie. Wysłuchaj mojej modlitwy, o słodki Jezu, by pomóc Ci zdobyć te dusze, za którymi tęsknisz. O Najświętsze Serce Jezusa, ślubuję moją wierność Twojej Najświętszej Woli w każdym czasie.

  KSIĘGA PRAWDY

  Moje dziecko przychodzę z wielką radością, aby wesprzeć cię i prowadzić w misji dla Mojego Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, by pomóc ocalić jak najwięcej dusz. Twoje ostateczne oddanie się Bogu Ojcu Najwyższemu jako dusza ofiarna zostało przyjęte w Niebie z wielką radością. Ty, Moje dziecko, pomożesz uratować dusze, które w innym przypadku byłyby przeznaczone do otchłani ciemności.

  KSIĘGA PRAWDY


 • Nie wolno ci się oglądać na orędzia innych wizjonerów

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  ani przez jeden dzień oszust nie przestanie próbować odciągać cię od tego dzieła, zasiewając wątpliwości w twoim umyśle.

  Nie wolno ci się oglądać na orędzia innych wizjonerów ani słuchać tych, którzy twierdzą, że przychodzą w Moje Imię, jeśli przekazują ci orędzie sprzeczne ze Słowem, które otrzymujesz ode Mnie.

  Zaufaj Mi, kiedy mówię, że szatan nie zaszkodzi Moim Słowom ani nie skazi tych orędzi, które otrzymujesz ode Mnie. W tym przypadku tak się nie stanie, gdyż ta Misja jest najważniejsza i tobie, Moja córko, jest ofiarowana wszelka ochrona. Jeśli kiedykolwiek będziesz się czuła zaniepokojona jakimikolwiek orędziami, po prostu poproś Mnie o odpowiedź, a zostanie ci udzielona. Nie pytaj nikogo o opinię, bo nie mają oni kompetencji do komentowania Mojego Słowa Bożego.

  Nigdy nie zajmuj się orędziami innych wizjonerów. To jest bardzo ważne, gdyż to będzie szkodziło twojej pracy.

  To jest bardzo ważna Misja, jak żadna inna, którą wysłałem do ludzkości począwszy od wczesnych proroków.

  W tej chwili ważne jest to, abyś po prostu łączyła się ze Mną poprzez modlitwę, Adorację i Święte Sakramenty. Wszystko inne musisz odsunąć na bok. Przez cały czas bardzo ważna jest twoja rodzina. Wszystko, poza tymi dwoma sprawami przechodzi do znacznie niższej kategorii.

  Nie trać cennego czasu na niepokoje. Przyłącz się tylko do Mnie w pełnej jedności, a będziesz bezpieczna. Kocham Cię, Moja córko i ufam tobie.

  Twój wierny Zbawiciel i Nauczyciel
  Jezus Chrystus

  Księga Prawdy – www.paruzja.info