• Archiwum kategorii Księga Prawdy
 • 3 dni ciemności

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Księga Prawdy

  Odnówcie teraz swoją wiarę, a wówczas, gdy na ziemi zapadną trzy dni ciemności, jako Moi wyznawcy z łatwością oświetlicie wasze domy.

  20 listopada 2010 , sobota, 07:20

  Słuchajcie Mnie teraz, Moje dzieci. Antychryst jest gotowy, by się pojawić. Bądźcie czujni, otwórzcie swe oczy i serca na prawdę — lub zginiecie. Nie obawiajcie się, Moi ukochani wyznawcy, bo poprowadzicie Moją owczarnię do Świętej Adoracji Mojego Przedwiecznego Ojca. Pokarm życia będzie obfity dla tych wierzących podczas dni ciemności, które nastąpią. Trzymajcie się razem, kochajcie się wzajemnie. Dawajcie sobie wzajemnie siłę, byście mogli połączyć wszystkie rasy, wyznania oraz wierzących wszędzie na świecie i poprowadzić ich do Królestwa Mojego Ojca.

  15 listopada 2010 , poniedziałek, 03:00

  Płaczę z żalu, gdy widzę, jak Jego Święte Słowo jest dziś odrzucane. Ci, którzy Go potępiają, muszą sobie uświadomić, że On przychodzi teraz nie tylko po to, aby was uratować. Przychodzi także, aby pocieszyć was w tych dniach ciemności. Jeśli naprawdę wierzycie, że On jest Chlebem Życia, pozwólcie Mu obudzić waszego ducha miłości.

  29 października 2011 , sobota, 16:49

  Miłość uratuje was od ciemności.

  25 lipca 2012 , środa, 23:30

  Ci, którzy Mnie nie znają, i ci, którzy Mnie odrzucają, doświadczą, czym jest to oddzielenie podczas ostatnich trzech dni ciemności, kiedy to nie będzie można nigdzie odnaleźć śladu Obecności Boga.

  05 maja 2013 , niedziela, 16:15

  I wtedy, kiedy po przeminięciu straszliwych trzech dni ciemności, zaświta wielki dzień — wielka Światłość pojawi się nad Ziemią. Światłość ta otoczy Mojego Syna i słońce, które świecić będzie z największą swą mocą i zstąpi na świat — jedno i drugie w tym samym czasie. Nie będzie nikogo, kto nie doświadczy tego nadprzyrodzonego spektaklu. Zapowiadający to ryk będzie słyszany przez wszystkich za pośrednictwem każdego znanego człowiekowi rodzaju komunikacji. Dlatego też wszyscy będą oczekiwać wielkiego wydarzenia, ale nie będą znać czasu — godziny czy daty. A następnie ci, których imiona są wymienione w Księdze Życia, zostaną zgromadzeni.

  11 marca 2014 , wtorek, 20:39

  Tak jak Mój Syn na trzeci dzień powstał z martwych, tak i objawi On Samego Siebie na trzeci dzień — po trzech dniach ciemności — przy Swoim Powtórnym Przyjściu. Pragnę, abyście wiedzieli o tych trzech dniach ciemności, tak abyście się ich nie bali. Jedyne światło, które dopuszczę, będą dostarczały poświęcone świece, aby pozwolić tym, którzy Mnie miłują, by widzieli i z radością oczekiwali Przybycia Mojego Syna.

  20 kwietnia 2014 , niedziela, 17:40

  Słońce będzie się rozpraszać, aż w końcu żadne światło przez trzy dni nie będzie spowijać ziemi. * Jedynym światłem będzie to, które pochodzi z Prawdy. A czwartego dnia nieboskłon nagle pęknie i światło wyleje się z nieba — w taki sposób, że byście nigdy nie uwierzyli, że jest to możliwe. Wtedy ujrzy Mnie każdy z osobna — w każdym kraju, w tej samej chwili i w całej Mojej Chwale, gdyż Ja przychodzę odzyskać Królestwo, obiecane Mi przez Mojego Ojca.

  24 października 2014 , piątek, 22:50

  Przybędę nagle, wraz z odgłosem trąb i w towarzystwie pełnego słodyczy brzmienia Chórów Anielskich. Niebo ściemnieje na trzy dni, bezpośrednio przed Moim powrotem. Potem zapłonie ono wieloma kolorami, nigdy uprzednio niewidzianymi przez człowieka. Będę widoczny dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka, w każdym wieku, i nastanie wielka konsternacja, ale też zapanuje wielki zachwyt. Ludzie nie będą wierzyć własnym oczom i wielu oniemieje; inni będą płakać łzami ulgi i radości. Wielu nie będzie przygotowanych i wydarzenie to tak ich przytłoczy, że będą wylewali łzy smutku, gdyż w swoich sercach będą wiedzieć, że odrzucili Prawdziwego Mesjasza i jakże są niegodni, aby wejść do Mojego Królestwa. Ale Ja teraz tym ludziom mówię: Tego dnia musicie zawołać Mnie i poprosić, abym wam przebaczył. Wtedy i wy także zostaniecie zgromadzeni w Moim Nowym Królestwie.

  13 maja 2014 , wtorek, 08:50


 • Księga Prawdy – nawoływanie do odmawiania Różańca Świętego i Koronki do Bożego Miłosierdzia – codziennie

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Orędzie nr 10 z serii Ostrzeżenie Otrzymano poniedziałek, 15 listopad 2010, godz.11.00
  Duch ciemności rośnie w siłę, a wy Moi wyznawcy, musicie pozostać silni. Utrzymujcie waszą wiarę we Mnie żywą poprzez modlitwę. Wszyscy Moi wyznawcy, powinni modlić się codziennie koronką do Bożego Miłosierdzia. Umocni to ich dusze i pomoże im znaleźć łaskę w momencie śmierci.

  Orędzie nr 12 z serii Ostrzeżenie Otrzymano wtorek, 16 listopad 2010, godz. 23.00
  Tak, Moja córko, ku twojemu ogromnemu zaskoczeniu zostałaś wybrana by wypełnić proroctwa zawarte w Objawieniu Świętego Jana i przygotować ludzkość na Oczyszczenie, które wkrótce się rozpocznie. Jak tylko strach, wahanie i niepewność opuszczą cię, Moja ukochana córko, powstaniesz i wypełnisz to wyjątkowe zadanie, o które cię proszę. Będziesz odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia codziennie o 15.00 by ocalić dusze. Musisz w dalszym ciągu odmawiać Różaniec podarowany światu przez Moją wspaniałą Matkę, która będzie pracować wraz ze Mną by przygotować Moje Ponowne Przyjście na ziemię.

  Orędzie nr 15 z serii Ostrzeżenie Otrzymano niedziela, 21 listopad 2010, godz 1.30
  Uświadom wszystkich, którzy mają z tobą kontakt, że każdy może być zbawiony, nawet jeszcze w momencie umierania, jeżeli będzie odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
  Proszę, przekaż to każdemu. Nalegaj,jeżeli jesteś na tyle śmiała, aby ludzie to przeczytali i pamiętali, bo jeżeli naprawdę będą odmawiać Koronkę, nawet wydając ostatni oddech mogą i będą ocaleni przeze Mnie.

  Orędzie nr 20 z serii Ostrzeżenie Otrzymano piątek, 26 listopad 2010, 00.00
  Dlatego to od wierzących zależeć będzie czy będą modlić się za innych. Teraz potrzebne są specjalne modlitwy. Poprzez Koronkę do Bożego Miłosierdzia, bardzo mocną modlitwę daną Mojej ukochanej siostrze Faustynie nawróci się wielu ludzi.

  Orędzie nr 29 z serii Ostrzeżenie Otrzymano poniedziałek, 20 grudzień 2010, godz.10.00
  Wierzący, nie bójcie się ani o was samych, ani o wasze rodziny. Jesteście chronieni. Ale proszę, proszę módlcie się zawsze Świętym Różańcem i Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia, by łagodzić lub zapobiegać niektórym katastrofom.

  Orędzie nr 30 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano, 20 grudzień 2010
  Zawsze proś swoją ukochaną Matkę o opiekę. Jestem tutaj dla ciebie. Proszę, módl się codziennie do mojego Syna, odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W ten sposób będziesz bliżej Niego i będziesz czuła Go, obecnego w twoim sercu.

  Orędzie nr 43 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano poniedziałek, 24 styczeń 2011, godz.21.50-22.00
  Dziś, Moja umiłowana córko, nareszcie zrozumiałaś zagrożenia stanowione przez zwodziciela, gdy przestanie się być czujnym. Modlitwa do Mojego Przedwiecznego Ojca, poprzez Koronkę do Miłosierdzia Bożego jest ważna w uświęcaniu twojej duszy.

  Orędzie nr 44 z serii Ostrzeżenie Otrzymano czwartek, 28 styczeń 2011, godz.12.15-1.00
  Wtedy tylko modlitwa wierzących może was uratować. Modlitwa Moich naśladowców, połączona z odmawianiem Koronki do Bożego Miłosierdzia, daru ofiarowanego Siostrze Faustynie w 20 wieku, może ocalić wasze dusze w chwili śmierci. Proście o Boże Miłosierdzie

  Orędzie nr 55 z serii Ostrzeżenie Otrzymano piątek 18 marzec 2011, o północy
  Módl się każdego dnia koronką do Miłosierdzia Bożego oraz odmawiaj Różaniec. Przynajmniej raz w tygodniu bierz udział w nabożeństwie. Wszystkie te małe prezenty dla Mnie zbliżą cię do Mnie. Im bliżej Mnie będziesz, tym lżejsze i łatwiejsze będą twoje zadania.
  Musisz błogosławić swój dom i mieć ze sobą w każdym momencie różaniec, krzyż Benedykta i wodę święconą. Bądź teraz odważna. Zaufaj Mi całkowicie.

  Orędzie nr 58 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano poniedziałek, 4 kwiecień 2011, godz.19.00
  Powiedz Moim wiernym, jak szatan zaraża ludzkość. Jest on nie tylko obecny w światowym chaosie, ale również zaraża tych, którzy wierzą że działają w imię sprawiedliwości.
  Ratujcie teraz dusze odmawiając Koronkę do Mojego Miłosierdzia. Rozpowszechniajcie pilnie tą modlitwę.

  Orędzie nr 64 z serii Ostrzeżenie. Piątek, 15 kwietnia 2011 r., godz.15:30
  Wierzący – musicie modlić się za swoich przyjaciół, małżonków, krewnych, rodziców, braci, siostry i dzieci, którzy mają mało zaufania. Moja Koronka do Miłosierdzia Bożego będzie ratować ich dusze, jeśli będziecie odmawiać Ją w ich intencji. To jest teraz Moja Obietnica dla was.

  Orędzie nr 65 z serii Ostrzeżenie. Piątek 15 kwietnia 2011, godz.22:00.
  Sprytny kłamca będzie się ciągle starał sprawić, przy pomocy różnych środków pokusy, abyście wpadali w grzechy. Jednak będzie to dla niego bardzo trudne, gdy znajdziecie się w stanie Łaski, osiągniętym poprzez Spowiedź i Święte Sakramenty.
  Szczególnie skuteczny przeciwko szatanowi jest Różaniec, ze względu na Moc, która dana była od Boga, Wiecznego Ojca, Mojej Matce, Świętej Dziewicy. Posiada Ona ogromną władzę nad oszustem. Jest on wobec Niej bezsilny – i on o tym wie. Gdy pozwolicie Mojej Świętej Matce, aby prowadziła was do Łaski, wtedy może Ona w waszym imieniu interweniować, a wówczas będziecie odporni na wpływy szatana.

  Orędzie nr 68 z serii Ostrzeżenie. Niedziela 17 kwietnia 2011 r. godz.09:00
  Módlcie się wszyscy, odmawiajcie codziennie koronkę do Miłosierdzia Bożego i Modlitwę Różańcową, tak często jak jest to możliwe, aby złagodzić skutki tego podstępnego i demonicznego planu. Módlcie się także za te dusze, które stracone zostaną przez karzącą rękę Boga Ojca w mających nastąpić globalnych katastrofach ekologicznych. One potrzebują waszych modlitw.
  Proszę usłuchajcie Mojego apelu o modlitwy, a będą one wysłuchane.

  Orędzie nr 69 z serii Ostrzeżenie. Niedziela 17 kwietnia 2011 r., godz.19:00
  Osoby te, z każdego kraju świata, są bogate, potężne, utalentowane i kontrolują banki, wojsko, światowe organizacje humanitarne, policję, rządy, dostawców energii oraz media. Nikt z was nie uniknie ich szponów, jeśli nie powiem wam jak to uczynić.
  Modlitwa, a przede wszystkim Koronka do Miłosierdzia Bożego, rozprzestrzeniać będzie nawrócenie, a przez Modlitwę Różańcową osłabiona zostanie praca tych złowrogich pasożytów, których idolem jest szatan.

  Orędzie nr.73 z serii Ostrzeżenie. Wielka Sobota, 23 kwietnia 2011, godz.16.40
  Ostrzeżenie musi być wsparte przez modlitwę. Ważne jest jednak, aby pamiętać o jednej istotnej lekcji dotyczącej Ostrzeżenia. To wielkie Wydarzenie, kiedy nie tylko wszyscy będziecie widzieć wasze grzechy, jak Ja je widzę, ale zrozumiecie Prawdę o przyszłym życiu, musi być następnie wsparte przez modlitwę.
  Niestety, wielu powróci później do grzechu. Teraz jest czas na przygotowanie się aby uniknąć tej sytuacji, poprzez modlitwę każdego dnia waszego życia Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia. W ten sposób, wasz zwyczaj modlenia się tą potężną modlitwą utrzymywać będzie poziom nawrócenia i wiary, który ogarnie później świat.
  Cieszcie się, módlcie się i dziękujcie Mnie, waszemu Boskiemu Zbawicielowi za to Wielkie Miłosierdzie. Uklęknijcie i chwalcie Boga Ojca, za Dar Mojej Ofiary. Modlitwa pomoże osłabić skutek prześladowań przez globalny Nowy Światowy Sojusz, które potem nastąpią. Jeśli wystarczająco dużo z was pozostanie wiernych Mnie, Moim Naukom i będziecie się nadal modlić oraz przyjmować Sakramenty, możecie zmienić bieg wydarzeń, które mogłyby nastąpić.

  Orędzie nr 78 z serii Ostrzeżenie Otrzymano sobota, 30 kwiecień 2011, godz.20.45
  Jeśli więc czujecie potrzebę modlitwy za swoich bliskich, zachęcam was byście pomyśleli o braciach i siostrach w każdym zakątku świata. Wszyscy jesteście Moimi dziećmi. Poprzez odmawianie Koronki do Mojego Miłosierdzia za wszystkie Moje dzieci wy, Moi wierni, możecie uratować ludzkość od ciemności piekielnych. Moc tej modlitwy zagwarantuje, że Moje Miłosierdzie obejmie wszystkich na całym świecie.
  Módlcie się, módlcie się codziennie o godzinie 15.00 Koronką Miłosierdzia, a uratujecie świat.

  Orędzie nr 85 z serii Ostrzeżenie. Piątek 13 maja 2011 godz.22:45
  Znaczenie Różańca Świętego i Bożego Miłosierdzia. Chociaż nastąpią ekologiczne katastrofy, nie zapominajcie proszę, że modlitwy, w tym modlitwa Różańca Świętego i koronka do Bożego Miłosierdzia, mogą pomóc wielu z nich zapobiec. Zapamiętajcie umiłowane dzieci, że ci, którzy wierzą we Mnie i Mego Przedwiecznego Ojca i przestrzegają Moich Słów, nie mają się czego obawiać.

  Orędzie nr 115 z serii Ostrzeżenie Otrzymano poniedziałek, 13 czerwiec 2011, godz.18.00
  Módlcie się za wszystkie Moje biedne, udręczone Dzieci, które cierpią na świecie wielkie życiowe trudności na skutek okropności czynów, których są ofiarami. Wszystko z powodu grzechów ludzkości. Przypominam wszystkim Moim Dzieciom na całym świecie o modlenie się każdego dnia Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia. Módlcie się też, i włączam tu wszystkie chrześcijańskie wyznania, modlitwą Różańca Świętego do Mojej ukochanej Matki, gdyż ta potężna modlitwa osłabi moc szatana wobec Moich Dzieci. Wszystko, o co proszę, wszystkich z was, zasmuconych utrapieniami i zmartwieniami , to przekażcie Mi teraz wszystkie te obawy i pozwólcie Mi zająć się nimi.

  Orędzie nr 124 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 25 czerwca 2011, godz.15.00
  Najświętsza Maria Panna: szatan traci moc gdy odmawiacie Mój Różaniec
  Modlitwa do Mnie, waszej Błogosławionej Matki, boli złego, który kuli się i traci moc, kiedy odmawiany jest Mój Różaniec. Jest to broń, którą została Mi dana tak, że mogę pomóc uratować zagubione dusze, zanim ostatecznie zmiażdżę głowę węża. Nigdy nie lekceważcie potęgi Różańca, gdyż nawet tylko jedna jedyna grupa ludzi, oddana regularnemu nabożeństwu Mojego Świętego Różańca, może uratować swój naród. Powiedz Moim Dzieciom, by były ostrożne, jeśli odwracają się od modlitwy, gdyż robiąc to, stają się szeroko otwarte dla oszusta usidlającego je na jego czarownej, ale niebezpiecznej drodze do ciemności. Zabierzcie Dzieci do Światła przez szerzenie nabożeństwa Mojego Świętego Różańca.

  Orędzie nr 125 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 25 czerwca 2011, godz.16.00
  Tuż przed otrzymaniem tego orędzia skończyłam właśnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego, gdy nagle Duch Święty zapowiedział mi, że mam otrzymać komunikat od Boga Ojca. Drżałam z nerwów. Zadałam wtedy pytanie: „W czyim imieniu przychodzisz?” To była odpowiedź:)
  Przychodzę w Imię Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Ja Jestem Bogiem Ojcem i mówię do ciebie po raz pierwszy. Moja wybrana Córko, mówię do ciebie dzisiaj i w ten sposób mogę poinformować ludzkość o Miłości, którą mam dla wszystkich.

  Orędzie nr 133 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano czwartek, 5 lipiec 2011, godz.14:30
  Moja droga, umiłowana Córko, dzisiejszy dzień jest specjalnym, ponieważ sprawia mi przyjemność mówienie ci o tych, których wiara wzmocniła się przez te Orędzia. Mogą być pewni, że codzienne odmawianie przez nich Koronki do Mojego Miłosierdzia ratuje dusze. Moje dzieci nie mogą nigdy zapominać o tej modlitwie, bo gdy odmawiają ją szczerze i z serca, zawsze będzie wysłuchana. Modlitwy są zawsze wysłuchiwane, jak również spełniane wszystkie specjalne intencje, gdy zgodne są z Moją Świętą Wolą. Dzieci, proszę, kontynuujcie modlitwy, ponieważ pomogą one złagodzić okres Wielkiej Kary. Od chwili obecnej aż do Ostrzeżenia wszystko, o co was proszę Moje dzieci, to modlitwa, a w szczególności odmawianie Koronki do Mojego Miłosierdzia. Mój Ojciec będzie ratował dusze, jeżeli wy zadeklarujecie odmawianie tej modlitwy, najlepiej o godzinie trzeciej po południu. Tych Moich wyznawców, którzy potępiają te Orędzia, błagam was pomódlcie się do Ducha Świętego i poproście o dar roztropności przedtem, zanim odrzucicie Moje Święte Słowo.

  Orędzie nr 138 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano poniedziałek, 10 lipiec 2011, godz.12.10
  Im więcej ludzi uwierzy w prawdę, to słabszy wpływ wywrze Nowa Światowa Grupa. Modlitwa, i to dużo, może zapobiec wielu szkodom, które spróbują wam wyrządzić. Nie zapominajcie proszę o modlitwie Różańca Świętego oraz Koronce do Miłosierdzia Bożego, ponieważ obie będą pomagać zahamować zbliżające się zło.

  Orędzie nr 145 z serii Ostrzeżenie Otrzymano środa, 20 lipiec 2011, godz. 23.00
  Poprzez odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia wiele milionów dusz zostanie uratowanych.
  Jesteście w środku Ucisku, który został przepowiedziany w Piśmie Świętym. Druga część, Wielki Ucisk rozpocznie się z końcem 2012 roku. Nie chodzi o to, aby zaszczepić w tobie strach, Moja córko, ale o to, by uświadomić Moim dzieciom nagłą potrzebę modlitwy o Moją pomoc.
  Już teraz z powodu modlitw Moich wizjonerów na całym świecie, siła Nowego Porządku Świata, kierowanego przez siły masońskie, zaczyna słabnąć i odkrywać się przed waszymi oczami.

  Orędzie nr 147 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano sobota, 23 lipiec 2011, godz.17:30-17:40
  Im silniejsza będzie Moja armia dla zbawienia dusz, tym mniejsza nastąpi Kara.
  Proszę wszystkie Moje dzieci by spędziły miesiąc sierpień na codziennej modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji dusz ludzi, którzy nie przeżyją „Ostrzeżenia”. Wymagam również jednego dnia postu w tygodniu, codziennego udziału we Mszy Świętej i przyjmowania Najświętszej Eucharystii.
  Jeśli wystarczająco dużo osób podejmie się tego, co nazywam „Miesiącem ocalenia dusz”, to miliony dusz na świecie zostaną zbawione. Zróbcie to dla Mnie dzieci, a staniecie się częścią Mojego Cudownego Królestwa. Wasze dusze w chwili śmierci dołączą do Mnie w Raju. To jest Moje szczególnie uroczyste przyrzeczenie.

  Orędzie nr 152 z serii Ostrzeżenie Otrzymano czwartek, 28 lipiec 2011, godz.15.30
  Propagujcie wszędzie grupy modlitewne stosując się do Moich zaleceń – codziennej Mszy Świętej, Eucharystii i jednego dnia postu w tygodniu przez cały miesiąc. Nie lekceważcie potęgi, jaką mają wasze modlitwy, jeśli chodzi o zbawienie dusz. Zacznijcie od modlitwy za tych członków własnej rodziny, którzy trwają w grzechu lub są niewierzący. Obejmijcie bliskich, przyjaciół i znajomych, którzy odwrócili się od Mojej Nauki i którzy dopuszczają się niesprawiedliwości wobec innych. Oni potrzebują waszych modlitw teraz.
  Teraz jest czas spokojnej refleksji, ponieważ zbliżył się moment Ostrzeżenia. Żądam cichej nieprzerwanej modlitwy, pobożności i oddania. Wzywam i nakazuję Moim wyświęconym sługom, aby wszędzie prowadzili Moje dzieci do modlitwy, za dusze tych, którzy inaczej zostaną potępieni. Tylko modlitwa może im pomóc, a zwłaszcza Koronka do Mojego Boskiego Miłosierdzia. Zjednoczcie się w miłości do Mnie.

  Orędzie nr155 z serii Ostrzeżenie Otrzymano poniedziałek, 1 sierpień 2011, godz. 23.30
  Pytanie do Jezusa: “Jesteś bardzo smutny?”
  Odpowiedź: “Tak, i bardzo zmęczony. Grzechy człowieka rozrywają na połowy Moje serce”
  Pytanie do Jezusa: “Jak można pomóc”
  Odpowiedź: “Modlitwą i jeszcze raz modlitwą. Oddanie Moich wyznawców poprzez codzienne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz Różańca Świętego uratuje Moje dzieci. Oni, Moi wierni, muszą być wytrwali i nie ustawać, nawet kiedy jest ciężko.”
  Pytanie do Jezusa: “ Co Cię smuci najbardziej?”
  Odpowiedź: “ Ci, którzy nie tylko Mnie nienawidzą, ale którzy wielbią szatana w obscenicznych rytuałach, tak że nie są w stanie zobaczyć jak są okłamywani.
  “Moi wyświęceni słudzy, którzy zagubili miłość do Mnie”.

  Orędzie nr 163 z serii Ostrzeżenie Środa, 10 sierpnia 2011, godz.23.00
  Cierpliwość, codzienna cicha modlitwa, tworzenie grup modlitewnych, codzienne odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia, post i modlitwa Różańca Świętego do Mojej ukochanej Matki działają w połączeniu jako doskonały sposób na ratowanie dusz.

  Orędzie nr 171 z serii Ostrzeżenie Otrzymano piątek, 19 sierpień 2011, godz.23.00
  Rodzice, wzywam was, abyście powiedzieli swoim dzieciom prawdę o ich egzystencji na tej ziemi. Skąd pochodzą, oraz o losie, który czeka je po życiu. Waszym zadaniem jest, pomóc im otworzyć serca dla Mojej Miłości. Przyprowadźcie je do Mnie delikatnie, ale użyjcie każdego możliwego sposobu, aby pomóc przy tym uratować ich dusze. Uczyńcie to z miłości do nich. Być może z biegiem lat porzuciliście swe obowiązki, ale teraz nadszedł czas na zadośćuczynienie. Możecie im pomóc przez modlitwę za ich dusze Koronką do Bożego Miłosierdzia. Lepiej jest, jeśli w tym życiu z własnej woli przyjdą do Mnie z otwartymi ramionami.

  Orędzie nr 184 z serii Ostrzeżenie Otrzymano niedziela, 4 września 2011, godz.21.50-22.00
  Wiadomość ta została otrzymana po tym jak wizjonerka odmówiła Różaniec Święty i po wizji, w której Matka Boża objawiła się przez 20 minut w prywatnym pokoju modlitewnym
  Proszę, módl się o odwagę i o łaski, aby zaakceptować tą nową formę cierpienia, która będzie cię dezorientować. Uczęszczaj na codzienną Mszę Świętą i przystępuj do Komunii Świętej, nie zważając na nic.

  Orędzie nr 186 z serii Ostrzeżenie Otrzymano poniedziałek, 5 wrzesień 2011, godz.21:00
  Nawołuję wszystkich, którzy idą za Mną, by gromadzili się na spotkaniach modlitewnych i odmawiali Koronkę do Miłosierdzia Bożego za wszystkie Moje biedne dzieci, które odeszły ode Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca. One pilnie potrzebują waszej modlitwy. Modlitwy i więcej modlitwy potrzeba, by teraz ich uratować. Odprawiajcie Mszę Świętą za tych, którzy z powodu stanu swojej duszy podczas Ostrzeżenia nie będą mogli przeżyć fizycznie. Oni potrzebują waszej pomocy. Zjednoczcie się. Trzymajcie się razem ze Mną za ręce.

  Orędzie nr 201 z serii Ostrzeżenie Otrzymano czwartek, 22 wrzesień 2011, godz.21.00
  Modlitwa Najświętszego Różańca powstrzyma go od wyrządzenia szkód, które zamierza zadać temu światu. Módlcie się Moje dzieci, gdziekolwiek jesteście, o Moją specjalną ochronę przeciwko złemu. Módlcie się, aby złagodzić cierpienia mojego ukochanego Syna, który bardzo potrzebuje waszej pociechy. Dzieci, On potrzebuje waszych modlitw, gdy jeszcze raz wyrusza dla ratowania ludzkości od jej upartego, grzesznego życia. Módlcie się teraz, jak jeszcze nigdy przedtem.

  Orędzie nr 209 z serii Ostrzeżenie Otrzymano piątek, 30 września 2011, godz.21.15
  Wszystkich Moich wyznawców proszę, chrońcie teraz samych siebie przed szatanem. Musicie pokropić każdy zakątek waszego domu święconą wodą, noście Krzyż Benedykta i trzymajcie blisko siebie Różaniec. Módlcie się także do świętego Michała Archanioła. Szatan i jego armia zwolenników zrobi wszystko, aby przekonać was, że to nie Ja jestem, który mówi. Szatan i jego demony rozpoczną dręczenie was i wprowadzanie strasznych wątpliwości w waszych umysłach

  Orędzie nr 214 z serii Ostrzeżenie Otrzymano środa, 5 październik 2011, godz.21.00
  Jeśli możecie, módlcie się codziennie Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia za te dusze, tak długo, jak tylko możecie. Pomóżcie Mi je uratować.

  Orędzie nr 216 z serii Ostrzeżenie Otrzymano piątek, 7 październik 2011, godz.21.45
  Jeśli modlicie się codziennie o godzinie piętnastej Koronką do Bożego Miłosierdzia, będę interweniować w chwili śmierci w waszym imieniu, bez względu na to, jakimi jesteście grzesznikami i okażę wam Moje Miłosierdzie. Mówię wam o tym, bo was kocham, nie aby was straszyć, ale aby upewnić się, że przekażecie Prawdę do waszych rodzin.

  Orędzie nr 221 z serii Ostrzeżenie Otrzymano środa, 12 październik 2011
  Zachowuj nadal swoje posłuszeństwo Mojemu Synowi i spróbuj być, i bądź radosna, akceptując cierpienie pozwalające Mu na ratowanie dusz. Musisz kontynuować codzienne odmawianie Świętego Różańca i modlić się ze Mną tak, aby dusze mogły być uratowane.

  Orędzie nr 223 z serii Ostrzeżenie Otrzymano sobota, 15 październik 2011, godz.19.00
  Wy, Moje drogie, ukochane dzieci, wszystkie grzeszne, z których wiele stara się jak najlepiej, aby okazać Mi swoją miłość, nawet nie zdajecie sobie sprawy jak bardzo liczę na was, że pozostaniecie przy Mnie. Dołączcie do Mnie na łono Mojego Najświętszego Serca i poproście Mnie o łaski, aby uratować waszych braci i siostry. Uratuję miliony dusz, jeżeli poświęcicie wasz czas modląc się Koronką do Miłosierdzia Bożego.

  Orędzie nr 228 z serii Ostrzeżenie Otrzymano piątek, 21 październik 2011, godz.20.30
  Modlitwy Mojej wiernej armii już złagodziły globalne katastrofy i odejście Mojego Pobożnego Wikariusza z Watykanu. Wasze posłuszeństwo w modlitwie Koronką do Mojego Boskiego Miłosierdzia ratuje dusze w tym momencie.

  Orędzie nr 234 z serii Ostrzeżenie Otrzymano czwartek, 27 październik 2011, godz.15.30
  Módl się do Mojej Ukochanej Matki o ochronę i tak często jak możesz odmawiaj Święty Różaniec.
  Ważne jest, aby wszyscy Moi wyznawcy prosili o ochronę przed oszustem, który czeka na każdą okazję, aby zasiać wątpliwości w ich umysłach.

  Orędzie nr 245 z serii Ostrzeżenie Otrzymano środa, 9 listopad 2011, godz.15.32
  Nadszedł czas, abyście teraz przygotowali wasze dusze. Jeśli poszukaliście przebaczenia za wasze grzechy przed Ostrzeżeniem, musicie modlić się za innych. Oni będą potrzebowali siły.
  Módlcie się Koronką do Bożego Miłosierdzia od zaraz, każdego dnia. Wszyscy. To pomoże uratować te słabe dusze, które mogą umrzeć od wstrząsu podczas tego nadprzyrodzonego Wydarzenia. Będzie ono teraz okazane światu już wkrótce

  Orędzie nr 249 z serii Ostrzeżenie Otrzymano niedziela, 13 listopad 2011, godz.19.00
  Bądźcie swoimi myślami przy Mnie. Skupcie się tylko na modlitwie, a zwłaszcza na tych modlitwach, które pomogą uratować zatwardziałych grzeszników od piekielnych ogni.
  Spędzajcie ten czas na cichej kontemplacji i prostych modlitwach. Jest to wszystko, na czym Moje dzieci muszą się skoncentrować. Musicie spróbować przyprowadzić do Mnie wasze rodziny i przyjaciół w przygotowaniu na Moje przybycie.
  Módlcie się, módlcie się, módlcie się Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia, aby zapewnić ocalenie dla tych dusz, tak opanowanych przez zło, że ich jedyny ratunek możliwy będzie poprzez wasze modlitwy.

  Orędzie nr 266 z serii Ostrzeżenie Otrzymano wtorek, 29 listopad 2011, godz.21.00
  Kiedy zwracacie się do Mnie o ratunek, zawsze pomogę wam zawrócić do Mojego Syna po pocieszenie, którego tak rozpaczliwie szukacie, i które ukoi waszą duszę.
  Módlcie się, módlcie się, módlcie się i odmawiajcie mój Święty Różaniec, gdyż jest to najpotężniejsza broń, aby trzymać szatana z daleka od rujnowania waszego życia.

  Orędzie nr 297 z serii Ostrzeżenie Otrzymano czwartek, 29 grudzień 2011, godz.14.15
  Moje dziecko, odmawianie Mojego Świętego Różańca może uratować narody.
  Moim dzieciom nigdy nie wolno zapomnieć o mocy Mojego Świętego Różańca.
  Jest tak potężny, że czyni oszusta bezsilnym. Kiedy modlicie się codziennie, nie może nic zrobić wam, ani waszym rodzinom.
  Proszę, wezwij Moje dzieci, aby rozpoczęły od dzisiaj odmawianie Mojego Świętego Różańca w celu ochrony nie tylko ich rodzin, ale także ich społeczeństw.
  Różaniec jest najpotężniejszą bronią przeciwko planom złego, by zniszczyć co tylko może, w tych jego ostatnich dniach na ziemi. Nigdy nie lekceważcie kłamstw, które zasiewa w umysłach ludzi, aby Moje dzieci odwróciły się od Prawdy. Tak wielu pod jego wpływem wystąpi, aby walczyć przeciwko Prawdzie Wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna. Odmawiając Mój Różaniec możecie ochronić te dusze przed kłamstwami. Ich serca mogą być i będą otwarte, jeśli znajdziecie czas na odmawianie Mojego Różańca. Módlcie się teraz za Moje dzieci, aby otworzyły swe serca dla Prawdy. Módlcie się też, aby wszystkie Moje dzieci znalazły siłę dla przyjęcia Miłosierdzia Mojego Syna.

  Orędzie nr 312 z serii Ostrzeżenie Otrzymano czwartek, 12 styczeń 2012, godz.15.30
  Na koniec chciałbym prosić wszystkich Moich wyznawców, aby przy każdej okazji modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego, ponieważ czas Mojego Wielkiego Ostrzeżenia zbliża się teraz coraz bardziej

  Orędzie nr 329 z serii Ostrzeżenie Otrzymano poniedziałek, 30 styczeń 2012, godz.13.00
  Módlcie się, módlcie się, módlcie się za ich dusze. Ty, Moje dziecko, musisz poprosić wszystkich wyznawców tych Boskich orędzi, aby przeznaczyli jutrzejszy dzień, …, jako specjalny dzień modlitwy. W tym dniu musicie odmawiać Najświętszy Różaniec i modlitwę do Bożego Miłosierdzia. Tam, gdzie to możliwe, każdy musi spróbować, i pościć w ciągu tego dnia. W ten sposób więcej dusz, zwłaszcza tych w grzechu śmiertelnym w momencie śmierci, może zostać uratowanych przez Miłosierdzie Mojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa.

  Orędzie nr 336 z serii Ostrzeżenie Niedziela, 05.02.2012, godz.13.15
  Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Mojego Świętego Różańca, bo gdy odmawiacie Go codziennie, możecie pomóc uratować swój naród.
  Gdy odmawiacie Mój Różaniec, moc szatana zostaje osłabiona. Ucieka on z ogromnym bólem i staje się bezsilny.
  Bez względu na to do jakiej chrześcijańskiej wiary należycie, najważniejsze jest to, aby odmawiać Go co najmniej raz dziennie. Tak wielu ludzi nie akceptuje Mnie, waszej Świętej Matki. Tak jak Mój Syn jestem odrzucana, wzgardzona, znieważana i poniżana.

  Orędzie nr 352 z serii Ostrzeżenie Poniedziałek, 20.02.2012, godz.12.20
  Proszę, módlcie się nadal codziennie Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia. Pewnego dnia zrozumiecie, dlaczego to oczyszczanie jest potrzebne.

  Orędzie nr 356 z serii Ostrzeżenie Czwartek, 23.02.2012, godz.16.00
  Dzieci, Mój Święty Różaniec może zapobiec wojnie, kiedy modląc się odmawiacie wszystkie tajemnice w jednej modlitwie. Zjednoczcie się teraz przez jeden dzień i odmawiajcie Mój Różaniec, aby powstrzymać tą atomową wojnę, która jest obecnie planowana. Módlcie się za te biedne dusze, nie tylko w Iranie, ale w krajach, które zostaną nieświadomie uwikłane. Módlcie się także za te biedne kraje, które są używane jak pionki w nikczemnej grze kłamstw, planowanej przez grupy, które nie są od Boga, Mojego Przedwiecznego Ojca. Moje dzieci, idźcie teraz i nakłońcie wszystkie Moje dzieci, aby razem modliły się dla złagodzenia tego wielkiego okrucieństwa wobec ludzkości.

  Orędzie nr 372 z serii Ostrzeżenie piątek, 9 marca 2012, godz. 19:15
  Gdy zawiązywane są spiski, żeby wywołać wojny, ważnym jest, aby Mój Różaniec Święty był odmawiany każdego dnia teraz przed Wielkanocą. Dzieci, jeśli mogłybyście poświęcić [czas] w każdym dniu tygodnia na odmówienie Mojego Różańca Świętego a w każdy piątek na odmówienie Czterech Tajemnic, od teraz aż do Wielkanocy, to wiele zniszczeń na świecie może zostać i będzie złagodzonych. Mój Syn jest tak bardzo zadowolony z tych, którzy przyjmują Jego Święte Słowo z miłością i z czystością serca. Wielkie łask dawanych jest tym czystym duszom, które ufają Mu całkowicie, bez żadnych wątpliwości w swoich sercach. Wasze modlitwy, a zwłaszcza Mój Najświętszy Różaniec, to jest broń, potrzebna, aby zniszczyć diabła i tych, których on opanował w każdym zakątku ziemi. Idźcie teraz, Moje dzieci i zorganizujcie światowe modlitwy, aby Mój Różaniec był odmawiany przez wszystkie narody od teraz aż do Niedzieli Zmartwychwstania.

  Orędzie nr 381 z serii Ostrzeżenie Środa, 21.03.2012, godz.20.30
  Dzieci, wasze modlitwy były bardzo silne, a szczególnie tych z was, którzy codziennie odmawiają Moją Krucjatę Modlitwy, Moją Koronkę do Bożego Miłosierdzia i Święty Różaniec. Już opóźniły one i zapobiegły wojnie nuklearnej, uratowały miliony dusz od piekielnych ogni, a także zapobiegły wielu trzęsieniom ziemi. Nigdy nie zapominajcie, że to wasze modlitwy są waszą największą bronią przeciwko złu.

  Orędzie nr 392 z serii Ostrzeżenie Środa, 04.04.2012, godz.01.00
  Dzieci, potrzebuję, abyście odmawiali Moją Koronkę do Bożego Miłosierdzia i rozpoczęli 9-dniową Nowennę do Miłosierdzia Bożego od Wielkiego Piątku. Ważne jest, aby jak najwięcej z was zakończyło tę nowennę dla innych dusz. Otrzymacie wielkie łaski i za to nigdy was nie opuszczę. Ocalę wasze dusze, kiedy przybędziecie do Mnie w Dniu Sądu.

  Orędzie nr 398 z serii Ostrzeżenie Piątek, 13.04.2012, godz.17.57
  Zawsze pamiętajcie, jak ważna jest modlitwa. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż bez modlitw, a szczególnie odmawiania Mojego Świętego Różańca, szatan może odciągnąć was od Świętego Słowa Mojego drogiego Syna. Pamiętajcie również o znaczeniu postu, który utrzymuje oszusta na dystans. Moje dzieci, bez regularnej modlitwy trudno będzie pozostać blisko Mojego Syna.

  Środa, 16.05.2012, godz.09.00
  Musicie wytrwać w cierpieniu i ofiarować je jako dar dla Boga Ojca. Ważny jest w tym czasie Mój codzienny Różaniec, bez względu na to, do jakiego Chrześcijańskiego Kościoła należycie. Musicie go odmawiać, ponieważ ofiaruje on ochronę tym narodom, w których dużo ludzi modli się codziennie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Europę w tym czasie i zwracajcie się do Mojego Syna prosząc Go o siły, odwagę i wytrwałość, niezbędne dla zachowania waszej ufności w Boga.

  Poniedziałek, 21.05.2012, godz.20.15
  Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu codziennej modlitwy Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia dla ratowania dusz.

  Czwartek, 31.05.2012, godz.21.00
  Dzieci, musicie pościć jeden dzień każdego tygodnia w miesiącu czerwcu. Musicie odmawiać codziennie Mój Różaniec i Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Dzieci, robiąc to ocalicie dusze milionów poprzez Miłosierdzie Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

  Niedziela, 03.06.2012, godz.15.30
  Proszę, zachęcam was do odwiedzania waszych kościołów, tak często jak możecie i odmawiania Mojej Koronki do Bożego Miłosierdzia o 3 godzinie. Katolicy, proszę, jeśli to możliwe przyjmujcie Moją Najświętszą Eucharystię codziennie w tym miesiącu (czerwcu).

  Poniedziałek, 11.06.2012, godz.12.02
  Dzisiaj proszę was o kontynuowanie modlitw Krucjaty Nawrócenia i odmawianie Najświętszego Różańca i Koronki do Bożego Miłosierdzia. Ten miesiąc jest przeznaczony dla nawrócenia wielu narodów. Dla ratowania dusz musi być kontynuowany post, który może być prowadzany w różny dla każdego sposób. Dzieci, módlcie się nadal o nawrócenie tak potrzebne w tym czasie.

  Czwartek, 14.06.2012, godz.18.15
  Pomóżcie tym, którzy nie słuchają, przez codzienne odmawianie Koronki do Mojego Boskiego Miłosierdzia. Ofiarujcie swoje poświęcenie dla Mnie, waszego Jezusa, jako wynagrodzenie za grzechy waszych rodzin.

  Środa, 20.06.2012, godz.07.46
  Szatan nie może zaszkodzić lub atakować tych wszystkich, którzy odmawiają codziennie Mój Różaniec. Odmawiając trzy lub więcej Różańców możecie rozszerzyć tę ochronę na innych. Gdyby nawet stu ludzi mogło to zrobić, to mogliby uratować swój naród od skażenia szerzonego przez złego. Dzieci, musicie zebrać się razem i modlić się o waszą ochronę.

  Piątek, 29.06.2012, godz.09.20
  Będą zapobiegać, abyście się modlili. W waszych umysłach będą stale umieszczać wątpliwości, co do Miłości Boga. Będą was rozpraszać kuszeniem zmysłów. Trzeba będzie dużo modlitw, aby utrzymać je z daleka. Mój Różaniec jest waszą najważniejszą ochroną.

  23.07.2012, 16.36
  Musicie codziennie odmawiać Mój Święty Różaniec o ochronę, a szatan zostawi was i waszych bliskich w spokoju. Nigdy nie lekceważcie tej modlitwy, gdyż moc szatana maleje, gdy tylko zaczniecie ją odmawiać.

  Środa, 01.08.2012, 16.45
  Będzie wiele zniszczeń, wiele niepokojów i kar, z których wszystkie nastąpią z powodu grzechu ludzkości. Proszę wszystkie Boże dzieci, aby ponownie poświęciły miesiąc Sierpień na ratowanie dusz. Oto, co musicie uczynić. Codziennie chodźcie na Mszę Świętą i przyjmujcie Świętą Eucharystię. Następnie, każdego dnia o 3 godzinie, odmawiajcie Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
  Ci z was, którzy mogą, powinni pościć jeden dzień w tygodniu.

  Środa, 22.08.2012, 21.18
  Moje dziecko, zajęło mi cały rok, aby przygotować ciebie i nie było to łatwe. Czy pamiętasz, jak ciężko ci było odmawiać Mój Święty Różaniec? Jak trudne było dla ciebie, aby poddać swoją wolę i udowodnić swoją pokorę? Teraz, ponieważ otrzymałaś ten Dar, nie oznacza to, że możesz uważać to za rzecz oczywistą. Musisz nadal modlić się, pozostać pokornego serca i szukać przebaczenia każdego dnia. Gdyż, tak jak jest on dany, tak również może zostać zabrany. Proszę wszystkich stosujących się do tych orędzi, aby modlili się o Dar Ducha Świętego. Nie wystarczy pomodlić się tylko jeden raz i mówić, że otrzymaliście rozeznanie, o które prosiliście, a następnie rzucać oszczerstwa na te boskie przekazy. Jeśli tak robicie, to Dar ten nie został wam dany.

  Sobota, 08.09.2012, 15.30
  Codziennie uważajcie i nigdy nie zapominajcie o ochronie przeciwko szatanowi, którą oferuje Mój Święty Różaniec. Zachęcam wszystkie dusze, wszystkich wyznań, aby odmawiały Mój Święty Różaniec codziennie. Kiedy tak czynicie, zły będzie was unikał i zostawi was, bo nie może wytrzymać bólu, którego doznaje, gdy Mój Różaniec jest odmawiany, a zwłaszcza gdy mówiony jest głośno.

  Wtorek, 25.09.2012, 12.50
  Drugim sposobem jest codzienne nabożeństwo do Mojej Matki, której dana została władza zmiażdżenia szatana. Jej Święty Różaniec jest ważną tarczą, która zachowa was i wasze rodziny z dala od jego złej mocy. Ostatnim jest Stan Łaski, który możecie osiągnąć poprzez regularną komunikację ze Mną, przez przyjmowanie Mnie w Najświętszej Eucharystii.

  Piątek, 07.12.2012, 18:45
  Moi wyznawcy, nie wolno wam słuchać tych, którzy starają się powstrzymać wasze modlitwy. Musicie zapytać, który człowiek Boży zapobiegałby odmawianiu modlitw, odmawianiu Koronki do Mojego Bożego Miłosierdzia lub modlitwy Różańca Świętego? Odpowiedź jest ta, że nie wolno ufać żadnemu człowiekowi, który stara się powstrzymać was od modlitw, choćby był ubrany w szaty wyświęconego sługi.

  Wtorek, 18.12.2012, 18:45
  Moje dziecko, ważne jest, aby każdy odmawiał Mój Święty Różaniec w każdy piątek, aż do ostatniego tygodnia w styczniu …, dla powstrzymania rozprzestrzeniania się aborcji.

  Poniedziałek, 24.12.2012, 18:00
  Moje dziecko, błagam was płacząc dzisiaj, módlcie się Najświętszym Różańcem. Moje łzy, których właśnie jesteś świadkiem, są za te dusze, które nie uznają Mojego Syna. To są ci Chrześcijanie zasmucający Go najbardziej, którzy mówią, że akceptują Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, ale którzy Go obrażają, nie modląc się do Niego.

  Wasz kochający Ojciec w Niebie. Najwyższy Bóg
  Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus
  Wasza kochająca Matka Zbawienia


 • O CZYTANIU PISMA ŚWIĘTEGO

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  1. W Piśmie świętym szukajmy prawdy, a nie stylu.
  Biblia powinna być czytana w tym samym duchu, w jakim została napisana.
  Winniśmy raczej szukać w księgach świętych pożytku niż piękności języka.
  Tak samo chętnie sięgajmy po książki pobożne i proste, jak po wzniosłe i głębokie.
  Niech cię nie obchodzi pozycja pisarza, czy jest wielki, czy mały w sztuce pisarskiej, ale niech cię skłania do lektury samo umiłowanie prawdy.
  Nie pytaj, kto powiedział, ale patrz, co powiedział.
  2. Człowiek przemija, ale prawda Boża trwa na wieki.
  Bóg przemawia do nas różnymi sposobami, nie zważając na to, czy podobają się nam ludzie, przez których On mówi.
  Dociekliwość niekiedy przeszkadza nam w czytaniu Pisma świętego, bo wolimy roztrząsać j dyskutować o tym, co powinno w nas wnikać po prostu.
  Jeśli chcesz czerpać korzyść z czytania, czytaj w pokorze, z prostotą i wiarą; nie dbaj o opinię znawcy.
  Pytaj i słuchaj w milczeniu słów świętych Pańskich, a nie lekceważ sobie wykładni dawnych Ojców, bo nie
  były wypowiadane ot tak sobie, bez głębszej przyczyny
  Tomasz A’Kempis

  Miej wielkie nabożeństwo do Słowa Bożego czy to w kazaniu, czy w poufałych rozmowach z przyjaciółmi duchowymi na temat rzeczy Bożych. Słuchaj go zawsze z uwagą i uszanowaniem. Wyciągaj z niego pożytek dla swej duszy. Nie daj mu padać na ziemię, lecz przyjmuj je do swego serca jak drogi kordiał, naśladując w tym Najświętszą Marię Pannę, która wszystkie słowa wypowiadane na chwałę jej Syna zachowywała w swym sercu
  Święty Franciszek Salezy


 • Reszta, prawdziwie posłuszna Słowu Jezusa

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Jakże łatwo jest zwieść tych, których wiara jest słaba. Jakże łatwo będzie zwieść te dusze o silnej wierze, będą one bowiem się bać bronić Prawdy. To jedynie reszta i ci prawdziwie posłuszni wobec Mojego Słowa będą tymi, którzy pozostaną wierni Mojemu Kościołowi. I to dzięki nim stanie się tak, że Mój Kościół nigdy nie umrze.

  Wasz Jezus
  http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/10/08/moj-kosciol-moj-prawdziwy-kosciol-bedzie-sie-czolgal-na-wlasnym-brzuchu/

  Rz 9,26-9,27: I stanie się: w miejscu, gdzie im powiedziano: ”Wy nie jesteście ludem moim”, tam nazywać ich będą synami Boga żywego. O Izraelu zaś głosi Izajasz: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko Reszta będzie zbawiona.

  Rz 11,04-11,08: Lecz co mu głosi odpowiedź Boża? Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż zatem? Izrael nie osiągnął tego, czego skwapliwie szukał; osiągnęli jednak wybrani. Inni zaś pogrążyli się w zatwardziałości, jak jest napisane: Dał im Bóg ducha odurzenia; takie oczy, by nie mogli widzieć, i takie uszy, by nie mogli słyszeć aż po dzień dzisiejszy.

  Mi 4,01-4,07: Stanie się na końcu czasów: będzie ustanowiona góra domu Pańskiego, utwierdzona na wierzchu gór, a wystrzeli ponad pagórki. I popłyną do niej ludy. Pójdą liczne narody i powiedzą: ”Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakubowego, niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami”, bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo Pańskie z Jeruzalem. Będzie On rozjemcą między licznymi ludami i wyda wyroki na narody potężne, odległe; i przekują miecze swe na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny, lecz każdy będzie siadywał pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym; i nie będzie tego, kto by niepokoił, bo usta Pana Zastępów przemówiły. Choćby wszystkie ludy występowały, każdy w imię swego boga, my jednak występować będziemy w imię Pana, Boga naszego, zawsze i na wieki. W owym dniu – wyrocznia Pana – zbiorę chromych, zgromadzę wygnańców i tych, których utrapiłem. Chromych uczynię Resztą, a wyrzutków – narodem mocnym. I będzie królował Pan nad nimi na górze Syjon, odtąd i aż na zawsze.

  Za 9,06-9,07: A lud mieszany osiedli się w Aszdodzie. Na proch zetrę pychę Filistyna. I z krwi oczyszczę mu usta, i jego zęby z ofiary plugawej, wówczas i on stanie się Resztą, która należy do Boga naszego, jak jeden z rodów Judy, Ekron zaś będzie jak Jebusyta.

  Ap 12,13-12,18: A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża. A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. I stanął na piasku [nad brzegiem] morza.

  Iz 1,04-1,09: Biada ci, narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością, plemię zbójeckie, dzieci wyrodne! Opuścili Pana, wzgardzili Świętym Izraela, odwrócili się wstecz. Gdzie was jeszcze uderzyć, skoro mnożycie przestępstwa? Cała głowa chora, całe serce osłabłe; od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej: rany i sińce i opuchnięte pręgi, nie opatrzone ani przewiązane, ni złagodzone oliwą. Kraj wasz spustoszony, wasze miasta ogniem spalone, cudzoziemcy tratują wam niwy na waszych oczach: spustoszenie jak po zagładzie Sodomy. Córa Syjonu ostała się jak chatka w winnicy, jak szałas w ogrodzie warzywnym, jak miasto oblężone. Gdyby nam Pan Zastępów nie zostawił Reszty, stalibyśmy się jak Sodoma, podobni bylibyśmy Gomorze.


 • Bardzo trudno jest się wyrwać, gdy raz wpadnie się w opętanie

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Mt 13, 25: Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.

  Księga Prawdy
  Dzieci, bardzo trudno jest się wyrwać, gdy raz wpadnie się w opętanie. Te nieszczęśliwe dzieci, poprzez sprytną i zmanipulowaną plagę złego, infekują inne dusze. W ten sposób jest to kontynuowane.

  Zło jest zazwyczaj tak przedstawiane, jakby było dobrem. Będzie je trudno odróżnić, z wyjątkiem tego, że zachowanie i czyny zaatakowanej duszy nigdy z natury nie będą pokorne. Oni nigdy nie będą hojnego serca. Mogą wyglądać na wspaniałomyślnych, ale zawsze tkwił będzie w tym jakiś haczyk. Ten hak zawsze polegał będzie na stawianiu wam niewygodnych żądań.

  Trzymajcie się z dala od takich dusz. Módlcie się za nie. Nie pozwólcie im dać się wciągnąć w grzech. Bądźcie zawsze czujni wobec oszusta, bo on w tych czasach jest wszędzie.

  Zawsze módlcie się, aby utrzymać takie zło na dystans. Modlitwa osłabi jego uchwyt i jego siłę, jak również was ochroni.

  Traktujcie szatana i jego złe dzieła jak zakaźną chorobę.


 • Świat przyjechał do Polski

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Mt 10.7 Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”.

  Dz 5.20 Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia!

  Jr 50.2 Ogłoście wśród narodów i obwieszczajcie!
  Wznieście znak i głoście!
  Bez obsłonek mówcie: «Babilon zdobyty!
  Bel pohańbiony! Merodak rozbity!
  Bóstwa ich są okryte hańbą,
  pokruszone zostały ich bałwany!

  Nigdy nie czujcie się zawstydzeni, aby przyznawać się do miłości, jaką macie w swych sercach do Mojego Przedwiecznego Ojca. Otwarcie głoście swoją wiarę. Odziejcie się w miłość do Mnie i dumnie ją noście, aby inni to zobaczyli. W ten sposób dajecie przykład.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=15

  Dzieci, Ja kocham wszystkie Moje dzieci, nawet jeśli się mylą i błądzą. Módlcie się za nie w każdej chwili, jeżeli uważacie się za Moich prawdziwych wyznawców. Jak najbardziej głoście Prawdę. Mówcie im zawsze o Mojej głębokiej Miłości do Moich dzieci. Ale nigdy nie możecie ich osądzać. Nigdy nie mówcie innym, że za ich grzechy lub to, co wy uznajecie za grzechy, zostaną ukarani przeze Mnie w jakiś sposób, ponieważ nie macie do tego prawa.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=188


 • Złoto i srebro miało i mieć będzie wartość płatniczą

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Na 2, 10: Rozchwyćcie srebro, rozchwyćcie złoto!, bo nie ma końca ten zasób… nadmiar wszelkich kosztowności.

  Wasze pieniądze będą bezwartościowe, jedynym sposobem, aby kupować, będzie posiadanie złota i srebra.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=36

  Zaopatrzcie się w srebrne lub złote monety, aby móc nabyć niezbędne rzeczy.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=134

  Zrzućcie waszą pelerynę złota, srebra i bogactwa i zaakceptujcie, że beze Mnie jesteście niczym.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=347


 • Nadszedł czas, by szukać Jezusa i zaufać tylko Bogu Stwórcy, nie obłudnym sojuszom

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Oz 10, 1-3. 7-8.12 Nadszedł czas, by szukać Pana
  Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców: lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy; im lepiej działo się w kraju, tym wspanialsze budowano stele. Ich serce jest obłudne, muszą pokutować! Pan ich ołtarze rozwali i stele powywraca. Powiedzą wtedy: «My nie mamy króla, bośmy się Pana nie bali, zresztą cóż nam król pomoże».
  Upadnie Samaria, a król jej jest niby piana na powierzchni wody. Zniszczone będą wyżyny Bet-Awen, grzech Izraela. Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom: «przykryjcie nas!», a wzgórzom: «padnijcie na nas!»
  Posiejcie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość; karczujcie nowe ziemie! Nadszedł czas, by szukać Pana, aż przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć.

  Ponieważ przekazuję teraz Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony.
  Z nią zdołacie uciec uwadze tych, którzy spowodują trudności w waszych krajach.
  Moja Pieczęć jest Moją obietnicą Zbawienia. Moja moc wzrośnie w was dzięki tej pieczęci i żadna krzywda was nie spotka.
  Jest to cud, dzieci, i tylko ci, którzy oddają Mi pokłon, swojemu Panu i Stwórcy wszystkich rzeczy, jak małe dzieci z miłością w swoich sercach dla Mnie, zostaną pobłogosławieni tym Boskim Darem.
  Powstań teraz i przyjmij Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego.
  Odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy (33), aby uznać Moją Pieczęć i przyjąć ją z miłością, radością i wdzięcznością:

  O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony.
  Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
  Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze.
  Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.
  Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.
  Kocham Cię, drogi Ojcze.
  Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.
  Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.
  Amen.

  Idźcie, Moje dzieci, nie bójcie się. Zaufajcie mi, waszemu ukochanemu Ojcu, który z miłością stworzył każdego z was.
  Znam każdą duszę, każda wasza cząstka jest Mi znana. Żaden z was nie jest mniej kochany niż pozostali.
  Z tego powodu nie chcę stracić żadnej duszy. Ani jednej.
  Proszę, módlcie się nadal codziennie Moją Najświętszą Koronką do Miłosierdzia Bożego.
  Pewnego dnia zrozumiecie dlaczego to oczyszczenie jest potrzebne.
  Wasz kochający Ojciec w Niebie
  Bóg Najwyższy

  Rozważajmy tę modlitwę codziennie oczyszczając swoje intencje, by odwzajemnić Miłość do Boga i zaufanie Jezusowi, by nie wpaść w niewolę Egiptu. Kochajmy i dzielmy się Miłością, by zapobiec skutkom nienawiści.

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2013/04/07/tylko-ci-z-pieczecia-Boga-zywego-unikna-tego-ludobojstwa-dusz/


 • Odbierając nam pieniądze, chcą przez nie odebrać naszą duszę

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Zwierzę i jego wyznawcy obejmą kontrolą wasze pieniądze, przejmą pod kontrolę wszystko oprócz jednej rzeczy. Nie mogą i nie wolno im nigdy próbować kradzieży waszych dusz. Ale dokładnie to jest to, co usiłują uczynić.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=14

  Pieniądz staje się teraz coraz rzadszy, takie samo stanie się wasze jedzenie. Nie wierzcie, że wszystko jest stracone, bo gdy poprosicie Mnie o pomoc, modlitwy wasze zostaną wysłuchane.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=50

  Przygotowujcie się wszyscy w tym czasie. Powiedziałem wam wcześniej, że pieniądze będą postrachem, spróbujcie więc proszę przygotować wasze rodziny do przeżycia, dzięki czemu nie będziecie musieli przyjąć znaku. Proszę, nie ignorujcie Moich apeli.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=77

  Ich kreatywne rozwiązania, aby ułatwić wam życie, będą formą łączącą w jedno — wasze pieniądze, waszą żywność, wasze zdrowie, wasz majątek i waszą religię; wszystko pod jedną domeną — dziedziną władzy antychrysta.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=212

  Módlcie się mocno, aby wszystkie kraje nie zostały przyciągnięte do globalnej siły, która będzie kontrolować wasze pieniądze, gdyż jeśli im się to uda, to będzie bardzo trudno.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=327

  Nawiązuję tu do będących w trakcie planów globalnej grupy, która chce kontrolować wasze pieniądze, wasze systemy opieki zdrowotnej i waszą suwerenność.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=375

  Kontrolować on będzie wasze pieniądze, wasz dostęp do żywności i to, jak żyjecie.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=444

  Proroctwa wypełnią się, gdy świat rządzony będzie przez antychrysta, który próbował będzie kontrolować was poprzez nową światową walutę. Kiedy tylko i jeżeli będziecie kontrolowani w ten sposób, będziecie także kontrolowani w każdy inny możliwy sposób.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=201

  Dzieci, muszę prosić was o modlitwę do Świętego Michała Archanioła, aby skarcił szatana w tych burzliwych czasach. Antychryst porusza się szybko, a jego wpływ przyspiesza globalny spisek w celu ujednolicenia wszędzie waszej waluty.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=213

  One, niewinne pionki w bezwzględnym planie wprowadzenia światowej waluty dla kontroli całej Europy, muszą się teraz mocno modlić o pomoc od Boga, Wszechmogącego Ojca.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=272

  Waszemu systemowi walutowemu zagraża globalna grupa, która chce nie tylko waszych pieniędzy, ale która chce ukraść wasze dusze.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=238

  Będą stale czynione próby, aby przejąć wasze waluty i wasz osobisty dostęp do pieniędzy. Jednak wasze modlitwy mogą powstrzymać tych podłych przywódców od wprowadzenia takiej próby niewolnictwa.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=679

  W Europie będą organizować wprowadzenie nowej jednej światowej waluty, aby uczynić z was niewolników.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=451

  Jeśli chodzi o waszą gospodarkę – celem kłamstw, którymi się was faszeruje, jest was ogłupić i obedrzeć was z tego, co posiadacie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abym powstrzymał tych, którzy kontrolują wasze waluty, od odebrania wam wszystkiego, co jest waszą własnością. Wiedzcie, że podczas gdy Moja Prawa Dłoń spuszcza kary przeciwko nikczemnikom, Moja Lewa Dłoń uniesie was i weźmie pod Moją Ochronę, i będę dbał o wasze potrzeby.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=840


 • Rozmyślajmy o Prawdzie

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Moje dzieci, proszę, pochylcie się teraz i błagajcie o Miłosierdzie dla waszych rodzin i bliskich. Jeśli nie są w stanie łaski, Ostrzeżenie będzie dla nich trudne. Musicie poinformować ich o potrzebie rozmyślania o Prawdzie.
  Czas jest bliski. Ostrzeżenie jest prawie nad wami. Gdy nadejdzie, będziecie mieli czas na decyzję, którą drogę pragniecie wybrać. Drogę do Boskiego Światła lub drogę oszusta. Wybór będzie należał do was.
  Po pewnym czasie, jeśli człowiek nie odwróci się od swych podłych zwyczajów, zniszczę te kraje, które oddają hołd oszustowi. Ludzie będą się chować, gdy Moja ręka spadnie z karą, ale nie będą mieli dokąd pójść.

  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=217


 • Ostatnia szansa do nawrócenia- Ostrzeżenie

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Moc szatana jest silna, ale Bóg Ojciec wkroczy i ukarze jego zwolenników na ziemi jak najsurowiej. Ostrzeżenie jest ich ostatnią szansą, aby odwrócić się od antychrysta.
  Módlcie się, aby Moje Światło przeniknęło każdą duszę podczas Ostrzeżenia tak, aby szczególnie dusze zagubione mogły zostać uratowane z tej strasznej ciemności.

  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=213


 • Źli ludzie potrzebują naszych modlitw

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Módlcie się, módlcie się do Boga Ojca, aby zatrzymać teraz ich podłe okrucieństwo i proście Go, aby uratował ich dusze podczas Ostrzeżenia. Niezależnie od tego, jak przebiegłe są ich plany, oni przede wszystkim potrzebują waszych modlitw. Są marionetkami w rękach szatana i w wielu przypadkach te słabe, zabłąkane dusze nie wiedzą, co czynią, ani na czyje rozkazy reagują.

  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=212


 • Czerwiec – miesiąc cichych rozmyślań

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Krucjata Modlitwy (154) Modlitwa na Święto Matki Zbawienia
  O Matko Zbawienia, dzisiaj, 4 czerwca, w dniu Święta Matki Zbawienia, przedstawiam Ci następujące dusze (lista z imionami).
  Proszę, udziel mi i wszystkim tym, którzy Ciebie czczą, droga Matko, i którzy rozdają Medalik Zbawienia, wszelkiej ochrony przed diabłem i przed tymi wszystkimi, którzy odrzucają Miłosierdzie Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, oraz wszystkie Dary, którymi obdarowuje On ludzkość.
  Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został udzielony Dar Wiecznego Zbawienia. Amen.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=1140

  Moi wyznawcy muszą spędzić miesiąc czerwiec na cichych rozmyślaniach, zgodnie z zaleceniami Mojej Ukochanej Matki.
  Ten miesiąc to czas, kiedy przez Krucjatę Nawrócenia wielu ludzi może otrzymać łaski natychmiastowego nawrócenia, poprzez poświęcenie się tych, którzy odpowiedzą na apel Mojej Matki, Matki Odkupienia.
  W tym miesiącu musicie zachować ciszę.
  Proszę, zachęcam was do odwiedzania waszych kościołów, tak często jak możecie i odmawiania Mojej Koronki do Bożego Miłosierdzia o 3 godzinie.
  Katolicy, proszę, jeśli to możliwe przyjmujcie Moją Najświętszą Eucharystię codziennie w tym miesiącu.
  Ponieważ w tym miesiącu nastąpi czas, kiedy cicho realizowane plany, mające na celu zwiększenie niepokojów na Środkowym Wschodzie, będą finalizowane.
  Bądźcie silni. Bądźcie cierpliwi. Bądźcie pokornego serca.
  http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=447