• Archiwum kategorii Codzienny Dialog
 • 22 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Jaki jestem dzieląc się Miłością z innymi?

  Łk18.42 „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”.

  Św. Ojca Pio
  Złóż na Boga wszelkie twe zmartwienia, ponieważ On bardzo troszczy się o ciebie i o te trzy aniołki-dzieci, którymi chciał cię przyozdobić. Wspomniane dzieci będą dla ciebie -przez ich postępowanie -pomocą i pociechą w dalszym życiu. Staraj się o ich wykształcenie nie tyle pod względem naukowym, ile moralnym. jedno i drugie niech ci leży na sercu i uważaj je za cenniejsze od źrenicy własnego oka. Kształceniu umysłu poprzez dobre studia niech zawsze towarzyszy kształcenie serca i wychowywanie w naszej świętej wierze. To pierwsze bez drugiego, moja droga Pani, zadaje śmiertelną ranę ludzkiemu sercu

  Tomasz a Kempis
  Ten, kto zna dobrze samego siebie, dostrzega własną brzydotę i nie lubuje się w ludzkich pochwałach.

  Św. Augustyn
  Ale napełniając wszystko, czy całym sobą wszystko napełniasz?

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!

  Poczułam rodzące się w mym sercu wielkie pragnienie cierpienia i równocześnie wewnętrzną pewność, że Jezus zachował dla mnie wiele krzyżów. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)


 • 21 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Czy przemawiam do serc wzbudzając Miłość?

  J8.12 „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”.

  Św. Ojca Pio
  Droga Pani! Proszę się umocnić, podnieść na duchu, gdyż ręka Boga, która pragnie cię podnieść, nie stała się krótszą. O tak! Pan Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi, ale w sposób szczególny jest nim dla nieszczęśliwych. podobnie -w sposób bardzo szczególny -jest nim dla ciebie, wdowy, wdowy-matki

  Tomasz a Kempis
  Niewątpliwie lepszy jest skromny wieśniak służący Bogu niż dumny filozof, który o sobie nie myśląc bada ruchy ciał niebieskich.

  Św. Augustyn
  Naczynia, pełne Ciebie, unieruchomić Cię nie mogą. Gdy się rozpadają, Ty się nie rozlewasz. A gdy rozlewasz się na nas, nie spadasz, lecz nas podnosisz. Nie rozpraszasz się, lecz nas gromadzisz.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Wstyd mi. Prezydent stoi, kardynał stoi – a ja siedzę.

  Szatan jest subtelny jak wiatr, wchodzi przez najmniejsze szczeliny. (błogosławiona Maria od Jezusa Ukrzyżowanego)


 • 20 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Z Kim jestem związany, więzami Miłości?

  Ap2.7 Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga.

  Św. Ojca Pio
  Odwagi! Odwagi! Dzieci -to nie gwoździe!

  Tomasz a Kempis
  Każdy człowiek z natury pragnie wiedzy, lecz cóż warta wiedza bez bojaźni Boga?

  Św. Augustyn
  To bowiem, co napełniasz, napełniasz już przez to samo, że to w sobie zawierasz.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Powstań, ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań, ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość i przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji.

  Wesołym usposobieniem nigdy nie mogłem się pochwalić, teraz również się nie chwalę. Bóg jednak obdarza mnie spokojem wewnętrznym, przy Jego łasce wszystko łatwo zniosę, a teraźniejsze moje położenie uważam jako pokutę za moje ciężkie winy. (święty Rafał od św. Józefa)


 • 19 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Czy jestem stały w swoich Modlitwach?

  Ap1.3 Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane,
  bo chwila jest bliska.

  Św. Ojca Pio
  Błogosławieństwo Boga niech będzie waszym zabezpieczeniem, podporą i przewodnikiem! Twórzcie rodzinę chrześcijańską, jeżeli pragniecie mieć nieco spokoju w tym życiu. Niech Pan obdarzy was dziećmi, a następnie łaską pokierowania nimi na drodze prowadzącej do nieba

  Tomasz a Kempis
  Ci, co zawierzają tylko poznaniu zmysłów, plamią sumienie i tracą łaskę Boga.

  Św. Augustyn
  Może wcale nie trzeba, żeby cokolwiek zawierało Ciebie, który wszystko zawierasz?

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

  Spodobało się Jezusowi wskazać mi jedyną drogę, która prowadzi do Boskiego Ogniska; tą drogą jest zawierzenie małego dziecka, które bez obawy zasypia w ramionach swego Ojca. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)


 • 18 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Czy Miłość kogoś potępia?

  J4,12 Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka

  Św. Ojca Pio
  Bóg dał mi dobrą siostrę i Bóg mi ją zabrał. Niech będzie wysławiane Jego święte Imię. W modlitwie do Boga i w powierzeniu się Jemu znajduję wystarczającą siłę, aby nie załamać się pod ciężarem bólu. Do tego zdawania się na Bożą wolę zachęcam również was, a gdy to zrobicie, to znajdziecie, tak jak ja, ulgę w cierpieniu

  Tomasz a Kempis
  Staraj się więc odciągać serce od rzeczy widzialnych, a zwracaj się ku niewidzialnym.

  Św. Augustyn
  A gdzie wylewasz to, co z Ciebie zostaje po napełnieniu nieba i ziemi?

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.

  Miłować to oddać wszystko i nadto oddać samego siebie. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)


 • 17 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Czy żyję z Miłością dla Miłości?

  3J1.5 postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom

  Św. Ojca Pio
  Nie ma niczego bardziej odrażającego od kobiety lekkomyślnej, płytkiej, wyniosłej, zwłaszcza gdy jest zamężna. Chrześcijańska małżonka powinna być kobietą o solidnej pobożności wobec Boga, aniołem pokoju w rodzinie, pełną godności i uprzejmą wobec bliźniego

  Tomasz a Kempis
  Miej często w pamięci to zdanie: Nie nasyci się oko widzeniem, a ucho nie napełni się słyszeniem.

  Św. Augustyn
  Czy jeszcze zostaje ta reszta, której ogarnąć już nie mogą?

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.

  Gdy patrzymy na śmierć człowieka sprawiedliwego, trudno nie zazdrościć mu jego losu. Dla niego nie istnieje już czas wygnania, lecz tylko Bóg, nic tylko Bóg. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)


 • 16 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Czy jestem dziś tym, który myśli o Miłości?

  Tt3.3 Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim.

  Św. Ojca Pio
  Głównym wyrzeczeniem jest to, które się praktykuje w ognisku domowym

  Tomasz a Kempis
  Miej często w pamięci to zdanie: Nie nasyci się oko widzeniem, a ucho nie napełni się słyszeniem.

  Św. Augustyn
  Czy jeszcze zostaje ta reszta, której ogarnąć już nie mogą?

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.

  Powinniśmy się modlić za tych, którymi Bóg w swoich sprawiedliwych wyrokach chciał się posłużyć dla wypróbowania naszej cnoty. (święty Rafał od św. Józefa)


 • 15 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Czy jestem tym, który ofiarowuje siebie z Miłością?

  Łk17.20 „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; 21 i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest”.

  Św. Ojca Pio
  W rodzinie bądź duszą o głębokich przekonaniach, z uśmiechem na ustach w wyrzeczeniach i wytrwałą w poświęcaniu całej siebie dla innych

  Tomasz a Kempis
  Marnością – miłować to, co tak szybko przemija, a nie śpieszyć tam, gdzie radość nieprzemijająca.

  Św. Augustyn
  Lecz skoro Ty napełniasz niebo i ziemię, czy one Ciebie ogarniają?

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje.


 • 14 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Czy jestem dziś tym, który pamięta o Miłości?

  Tt3.2 Nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność.

  Św. Ojca Pio
  Niech Bóg wam błogosławi i sprawi, by ciężar życia rodzinnego był lżejszy. Zawsze bądźcie dobrzy. Pamiętajcie, że małżeństwo niesie z sobą trudne obowiązki; tylko łaska Boża może sprawić, aby były lżejsze. Ciągle starajcie się być godnymi tej łaski, a Pan niech was zachowa aż do trzeciego i czwartego pokolenia

  Tomasz a Kempis
  Marnością – przykładać wagę tylko do teraźniejszości, a o przyszłości nie myśleć.

  Św. Augustyn
  Dokądże więc mam Ciebie wzywać, skoro sam jestem w Tobie? Skąd miałbyś przybyć do mnie? Gdzież miałbym stanąć poza niebem i ziemią, aby tam przyszedł do mnie Bóg mój, który rzekł: Niebo i ziemię napełniam…

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.


 • 13 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Czy oddałbym swoje życie za Miłość?

  Łk17. 7 Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź i siądź do stołu?” 8 Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił?” 9 Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?

  Św. Ojca Pio
  Moje drogie córki, zdajcie się na ręce naszego Pana, oddając Mu resztę waszych lat i ciągle Go błagajcie o poświęcenie ich na Jego służbę w takich kolejach życia, w jakich Mu się spodoba. Nie zamartwiajcie waszego serca próżnymi obietnicami życia spokojnego, przyjemnego i pełnego zasług, ale przedstawiajcie waszemu Boskiemu Oblubieńcowi wasze serca wolne od każdego innego uczucia z wyjątkiem Jego czystej miłości. Proście Go, aby je po prostu i zwyczajnie napełniał poruszeniem, pragnieniami i decyzjami swej miłości. Chodzi o to, aby wasze serce, jak masa perłowa, było urodzajne tylko dzięki rosie z nieba, a nie wodzie świata. Zobaczycie wówczas, że Pan Bóg przyjdzie wam z pomocą tak w dokonywaniu właściwych wyborów, jak i w ich dobrym realizowaniu

  Tomasz a Kempis
  Marnością jest pragnąć długiego życia, a nie dbać o życie dobre.

  Św. Augustyn
  Nie byłoby mnie, Boże mój, zupełnie by mnie nie było, gdyby Ciebie we mnie nie było. A może raczej nie byłoby mnie, gdybym nie istniał w Tobie, z którego wszystko, przez którego wszystko, w którym wszystko?

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz.


 • 12 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Czy Miłość jest łatwa?

  Łk17.1 Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą.

  Św. Ojca Pio
  Błagam was, moje drogie córki, na miłość Boską, nie lękajcie się Pana Boga, ponieważ On nie chce zrobić wam żadnego zła. Bardzo Go kochajcie, ponieważ pragnie wam świadczyć ogromne dobro. Kroczcie więc po prostu w pewności, iż właściwie rozwiążecie wasze problemy i odrzucajcie -jako brutalne pokusy -zastanawianie się nad waszym złem.

  Tomasz a Kempis
  Marnością – iść ślepo za zachceniami ciała i szukać tego, co kiedyś przyjdzie ciężko odpokutować.

  Św. Augustyn
  A może dlatego, że bez Ciebie nic by nie istniało, wszystko, co istnieje, zawiera Ciebie? Może dotyczy to i mnie, gdy proszę, żebyś przyszedł do mnie… Bo zupełnie nie byłoby mnie, gdyby Ciebie we mnie nie było!

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.


 • 11 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Czy potrafię wyjść na przeciw z Miłością pośród towarzystwa nienawiści?

  Mk12.38 Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku

  Św. Ojca Pio
  Widzę, że wszystkie pory roku znajdują się w waszych duszach; że czasem przeżywacie jałową i bezpłodną zimę z częstym roztargnieniem, zniechęceniem, kłopotami; czasem rosy majowe z wonią świętych kwiatków; czasem żyjecie wśród żaru pragnienia, aby podobać się Boskiemu Oblubieńcowi. Nie pozostaje więc nic prócz jesieni, w której nie spodziewacie się wielkich owoców. Jednakże zdarza się często, że w czasie młócenia zboża i robienia wina, zbiory okazują się większe, niż zapowiadały się w czasie żniw i zbierania winogron. Chciałybyście, aby wszystko było na wiosnę albo w lecie… Ależ nie, moje kochane córki! Trzeba, aby to podobieństwo z porami roku występowało również w waszym wnętrzu. W niebie, jeżeli chodzi o piękno, wszystko będzie jak na wiosnę; natomiast jak w jesieni, jeżeli chodzi o radowanie się, a o miłość -jak w lecie. Nie będzie tam żadnej zimy. Tutaj natomiast zima jest konieczna, aby ćwiczyć się w praktykowaniu wyrzeczenia i tysiąca małych, ale pięknych cnót, pielęgnowanych właśnie w okresie, gdy nie ma owoców

  Tomasz a Kempis
  Marnością także – zabiegać o własne znaczenie i piąć się na coraz wyższe szczeble godności.

  Św. Augustyn
  Czy całe niebo i ziemia, które stworzyłeś i w których mnie stworzyłeś, ogarniają Ciebie?

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.


 • 10 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Czy wspieram się na Miłości?

  Flp4.12 Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. 13 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

  Myśli Św. Ojca Pio
  Nie tylko uważam, że powinienem ci powtórzyć, iż przed wyjazdem z Casacalen d a powinnaś pożegnać wszystkie swoje znajome, ale jestem przekonany, że to jest nad wyraz obowiązkowe. Pobożność jest dobra do wszystkiego według okoliczności, wyjąwszy oczywiście to, co nazywa się grzechem. Złóż więc rewizyty, a za to będziesz miała również nagrodę płynącą z posłuszeństwa i błogosławieństwo Boże

  Tomasz a Kempis
  Marnością jest gromadzić bogactwa, które przeminą, i w nich pokładać nadzieję.

  Św. Augustyn
  Czy w ogóle, Boże mój, jest we mnie cokolwiek, co mogłoby Cię ogarnąć?


 • 9 Listopad 2012

  Wysłany dnia: przez D.S.M.
  • Czy Miłość jest dla mnie najważniejsza?

  1Kor3.9 My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą.

  Myśli Św. Ojca Pio
  Po chrześcijańsku korzystajcie z waszych pieniędzy i z waszych oszczędności, a wówczas zniknie wiele nędzy i wiele zbolałych ciał, a wiele udręczonych istnień znajdzie pociechę i umocnienie

  Tomasz a Kempis
  „Marność nad marnościami i wszystko marność” oprócz jednego: miłować Boga i Jemu służyć.
  To jest mądrość najwyższa: przez odrzucenie świata dążyć do Królestwa niebieskiego.

  Św. Augustyn
  A czy jest we mnie takie miejsce, do którego mógłby Bóg mój przyjść? On, który niebo i ziemię stworzył!

  Papież Benedykt XVI
  Wielu naszych współczesnych może wysuwać zastrzeżenia, twierdząc, że w ogóle nie odczuwają takiego pragnienia Boga. Dla znacznej części społeczeństwa nie jest On już tym oczekiwanym, pożądanym, ile raczej rzeczywistością, która pozostawia obojętnym, przed którym nie trzeba nawet podejmować wysiłku, aby się wypowiedzieć.

  Jezu, Królu i Zbawicielu świata, ślubujemy Tobie naszą czcią, naszą wiernością i czynami głosić wszystkim Twoją Chwałę.
  Pomóż nam zyskać siłę i zaufanie, aby powstać i w każdej chwili głosić Prawdę.
  Nigdy nie pozwól nam się potknąć ani opóźnić w marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.
  Ślubujemy nasze oddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, abyśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy postępować ciernistą drogą do bram Nowego Raju.
  Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz ukochany Zbawicielu i Odkupicielu.
  Łączymy się w ciele, umyśle i duchu z Twoim Najświętszym Sercem.
  Wylej na nas Twoją Łaskę Ochrony.
  Osłoń nas Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy zostali wypełnieni odwagą i miłością, aby powstać i głosić Prawdę o Twoim Nowym Królestwie. Amen.