• Archiwum kategorii Bez kategorii
 • Spowiedź przygotowuje do spotkania z Panem Jezusem

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Świat, Moja córko, otrzymuje teraz specjalny dar — Księgę Prawdy — aby pokazać Moim dzieciom, co muszą teraz robić, aby przygotować się na Ostrzeżenie, Oświecenie sumień, które jest dawane światu, aby odpowiednio przygotował się na Moje Powtórne Przyjście.
  Niech cię nie boli to, że ludzie lekceważą te przesłania, Moja córko. Bądź tylko wdzięczna, że otrzymują ten dar. Zrozumieją prawdę tych proroctw po tym mistycznym zdarzeniu, którego doświadczy każde z Moich dzieci powyżej siedmiu lat, wszędzie na całym świecie. Ci, którzy będą żyć po tym zdarzeniu, będą bardziej rozważni w sprawach zawartych w tej świętej księdze. Będzie ciężko im to zignorować, nawet jeżeli ich wiara będzie słaba.
  Moje wybrane dzieci, posłane aby zanieść Moje słowo światu, są zdolne sprawić, aby biedne dusze, krzyczące o poprowadzenie w swym poplątanym i pustym życiu, mogły zapłakać łzami radości.
  Zawsze patrzcie na swoich przyjaciół, sąsiadów, rodzinę i kolegów z pracy Moimi oczami. Zawsze patrzcie na dobro.
  Gdyby Moje dzieci poszły za Moimi naukami, nie byłoby wojen, chciwości, nienawiści czy biedy na świecie. Musicie tylko wszyscy usiąść w ciszy codziennie, na pół godziny.

  Przygotujcie się na Ostrzeżenie — Oświecenie Sumienia


 • Oścień

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Hebrajskie słowo malmád, przetłumaczone tu na „oścień”, pochodzi od rdzenia lamád, oznaczającego „uczyć się; nauczać”.

  W Biblii wspomniano, że za panowania Saula Izraelici nie mogli mieć własnych kowali i musieli chodzić do Filistynów (którzy ich sobie podporządkowali), aby naostrzyć narzędzia rolnicze lub umocować ościenie — zapewne chodziło o ich metalowe szpikulce (1Sm 13:19-21).
  Do ościenia przyrównano słowa mędrca, które pobudzają słuchacza do wprowadzania ich w czyn (Kzn 12:11). Przenośny zwrot „wierzgać przeciw ościeniom” nawiązuje do tego, że uparty byk, poganiany ościeniem, wierzgał, przysparzając sobie bólu. Tak samo szkodzi samemu sobie ktoś, kto podnosi sprzeciw lub bunt wobec prawowitej władzy lub wobec sytuacji, której nie da się zmienić. Właśnie w ten sposób postępował Saul, zanim został chrześcijaninem — walczył z naśladowcami Jezusa Chrystusa, których wspierał Jehowa Bóg (Dz 26:14; por. 5:38, 39).


 • Liturgia-Kosmos-Historia

  Wysłany dnia: przez D.S.M.

  Tezy o kosmicznym bądź historycznym zorientowaniu kultu nie są wprawdzie zupełnie bezpodstawne, lecz stają się fałszywe, gdy prowadzą do przeciwstawienia, które całkowicie wyklucza ową drugą, alternatywną możliwość.
  Papież Benedykt XVI

  Czy wierzę, że dziś Bóg Objawia się człowiekowi?