Jakie zawierzenie Panu Bogu takie decyzje.

Raduje się serce Ojca kiedy widzi dziecko podejmujące dobre decyzje.