Słowa wezwania, na które Bóg odpowiada natychmiast

Najdroższy Ojcze, dotknij mojego ciała i mojej duszy Twoją Dłonią Miłosierdzia. Amen.